Mistrovství ČR zrakově postižených kuželkářů opět v České Třebové               
 

Český svaz zrakově postižených sportovců (dále jen ČSZPS) je specifickou sportovní institucí, jejíž činnost je zaměřena a specializována na sportovní aktivity zrakově postižené populace v České republice. ČSZPS sdružuje Tělovýchovné jednoty (TJ) a Sportovní kluby (SK) vytvořené pro nevidomé a zrakově postižené, ale i sportovní oddíly nevidomých, které vznikly uvnitř sportovních útvarů pro zdravou veřejnost.ČSZPS finančně podporuje sdružené subjekty formou příspěvku na rozvoj pohybových aktivit zrakově postižených v České republice.  ČSZPS registruje více než 1900 členů provozujících sport na výkonnostní úrovni. Každý zrakově postižený je povinen své sportovní aktivity konzultovat s odborným očním lékařem.
Ve dnech 14. a15. května uspořádala sekce kuželek v naší kuželně u Národního domu 31. Mistrovství ČR pro hráče, kteří v uplynulé sezóně 2009/2010 dosáhli předepsaných výkonnostních tříd. Hrálo se bude na 4 x 30 tj.120 hodů do plných dle platných Pravidel a platného Soutěžního řádu ČSZPS o.s. Hráči byli rozděleni do čtyř kategorií podle svého zdravotního postižení, rozdílnost zdravotního handicapu  byla také ohodnocena bonusem v %, který zvyšoval hodnocení získané v kuželně. Ubytování  pro účastníky bylo zajištěno  na Domově mládeže Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Skalka,  a to včetně celodenního stravování.  Slavnostní zahájení akce se konalo v sobotu 15. května dopoledne v 10 hodin za účasti zástupců českého svazu zrakově postižených sportovců. Po zahájení státní hymnou  vystoupil ředitel Mistrovství pan Pavel Gut, za Město Česká Třebová vystoupil zastupitel pan Pavel Jasanský. akce se nekonala v českotřebovské kuželně poprvé, také loňské 30. Mistrovství se konalo v květnu 2009 na naší českotřebovské čtyřdráze.   Turnaje v České Třebové s eletos zúčastnili sportovci řady oddílů z Čech a Moravy, např. Lokomotivy Instav Brno,  Slávia Praha, SKK Rokycany, SK Michálkovice, Zrapos Opava, Zora Praha atd.  Nejblíže měla na kuželnu do České Třebové Miroslava Sedláčková (KK Jiskra Hylváty). Pro Českou Třebovou jako sídlo mistrovství hovoří jak pěkná závodní kuželkářská čtyřdráha, tak levná možnost ubytování a stravování a také vhodná poloha uprostřed republiky s dobrým dopravním spojením na Moravu i do Čech. Výsledky budou na  www.sport-nevidomych.cz