Otevření muzea v Rokytnici v Orlických horách                 


Dne 1. května 2010 bylo otevřeno nové železniční muzeum v Rokytnici pod Orlickými horami, které se nachází v bývalé výtopně. Budova byla ještě před několika lety spíše stavba odsouzena k postupnému chátrání a časem i k demolici. Zdejšímu starostovi p. Petru Hodouskovi se tento stav nelíbil a prosadil odkoupení chátrajícího objektu městem a ve spojení s Letohradským železničním klubem (LŽK) se podařilo za 3 roky téměř nemožné, vybudovat zde muzeum železnice.
Slavnostní otevření muzea bylo zahájeno v 10 hodin a konferování se ujal Petr Buryška, známý letohradský železniční fanda, který uvítal všechny hosty a připomenul historii dráhy z Doudleb do Rokytnice. Zavzpomínal také na několik oslav výročí tratí, na jejichž organizování se osobně podílel. Pak dal slovo nejprve starostovi Rokytnice. Ten nastínil vývoj a přípravy ke vzniku muzea. Aleš Filip pak poděkoval starostovi za záchranu výtopny a pomoci za vznik muzea a nastínil vizi dalšího rozvoje. Poté promluvil také senátor PČR JUDr. Miroslav Antl a vylíčil svůj obdiv k lidem, kteří se v osobním volnu věnují záchraně památky a provozují takové muzeum. Pak byla přestřižena páska a následoval přípitek na zdárnou činnost muzea místní novou specialitou – medovinou s lipovým medem. V prostorách výtopny byla také ochutnávka této medoviny s možností jejího zakoupení.  K otevření muzea byly vydávány příležitostní vstupenky v podobě kartonových jízdenek a dvě razítka muzea. Dále zde probíhal prodej suvenýrů, pohlednic a literatury se železniční tématikou. K tomu všemu zde hrála také skupina Bafix trampské písničky.
Po otevření muzea pak následovalo plakáty avizované překvapení. Tím byla svatba jednoho z členů LŽK a tak se prostor ve výtopně před lokomotivou 328.011 proměnil v improvizovanou svatební síň. Kromě svatby byly také k vidění mnohé exponáty, které sem členové LŽK nainstalovali. Nepřehlédnutelným exponátem byla parní lokomotiva 328.011, kterou svého času provozoval LŽK. Dále zde byly k zhlédnutí různé lampy, části lokomotiv, štítky a další historické exponáty, které zmizely z provozu železnic. Na stěnách byla připevněna tabla s fotografiemi a plánky zaměřenými na historii místní trati. Po poledni skončil hlavní program k otevření muzea a nastal pak již normální provoz muzea. Muzeum bude v letošním roce otevřeno od května do konce září vždy v sobotu, v červenci a srpnu také každou neděli od 10 do 16 hodin.
                                                                                                                                     Pavel Stejskal Česká Třebová
Obr. 01:               Výtopna v Rokytnici v Orlických horách.
Obr. 02:               Největší exponát muzea v Roktnici je parní lokomotiva 328.011.
Obr. 03:               Sbírka lamp používaných na železnici.
Obr. 04:               Prodej pohlednic a literatury se železniční tématikou.
Obr. 05:               Ochutnávka Rokytnické medoviny.
Obr. 06:               Pan Petr Buryška se ujal moderování slavnostního okamžiku.
Obr. 07:               Senátor JUDr. Miroslav Antl vyzvedl úsilí města i členů LŽK při budování muzea.
Obr. 08:               Slavnostní přestřižení pásky provedli předseda LŽK A. Filip, senátor M. Antl a starosta P.Hodousek.
Obr. 09:               Slavnostní přípitek.
Obr. 10:               Zájem o návštěvu muzea.
Obr. 11:               Skupina Bafix zahrála mnoho pěkných písniček.
Obr. 12:               Zvířecí návštěvník muzea.
Obr. 13:               Svatební obřad v muzeu.