PORADNA OBLASTNÍ CHARITY: Uzavření smlouvy po telefonu                   

Seznamujeme vás s dalším případem z naší poradenské praxe, který vypovídá o praktikách některých firem, a prosíme vás o obezřetnost v podobných případech:
V první polovině roku 2009 manželskému páru telefonovala pracovnice ze společnosti poskytující telefonické služby (jiná společnost, než operátor, který jim poskytuje telefonické služby). Zeptala se jich, kolik měsíčně investují do provozu mobilního telefonu. Paní pracovnici odpověděla, že si měsíčně dobíjí kredit ve výši 200,- Kč. Pracovnice paní oznámila, že vyhrála nový telefon v ceně pouhých 2,- Kč. Pracovnice se paní zeptala, jestli má z výhry radost. Paní netušila, co se stalo, proč vyhrála právě ona a kde pracovnice přišla k jejím osobním údajům. Odpověděla, že radost samozřejmě má. Pracovnice se znovu zeptala na jméno, rodné číslo a adresu. Netušíc, co se dál bude dít, paní údaje po telefonu pracovnici nadiktovala.
Zhruba za 3 dny u dveří zazvonil cizí člověk. Jednalo se o kurýra dodávkové služby. Přivezl dárkový balíček, telefon v ceně 2,- Kč. Paní jej převzala, podepsala převzetí zásilky a zaplatila ony 2,- Kč. Doma balíček otevřela a s hrůzou zjistila, že kromě telefonu balíček obsahuje i „Účastnickou smlouvu“ s paušálem na 240,- Kč měsíčně.
Protože manželé takový telefon s paušálem nepotřebují a nechtějí, obratem napsali dopis, že žádnou „Účastnickou smlouvu“ s paušálem opravdu nechtějí a veškerý obsah balíčku, včetně této smlouvy a dopisu, opět zabalili a poslali zpět, na zpáteční adresu uvedenou právě v Účastnické smlouvě.
Společnost tento balíček opět zaslala zpátky manželům. Protože manželé věděli, co balíček obsahuje, bez rozbalování jej opět zaslali zpět na adresu společnosti. Tímto způsobem manželům balíček přišel poštou ještě několikrát. Vždy jej prostřednictvím pošty vrátili.  Dále už jej odmítali od zaměstnance pošty převzít Manželé psali dopisy řediteli společnosti. Dlouho čekali na odpověď. Ta přišla až v březnu 2010.
 
Kromě toho, že si manželé se společností stále dokola přeposílali balíček s telefonem, jim dvakrát přišla faktura na 2 010,- Kč, následně také faktura na 8 000,- Kč. Naposledy přišla výzva k zaplacení cca 13 000,- Kč, s upozorněním, že pokud částka nebude zaplacena, bude vymáhána soudně a exekučně. Manželé zaplatit nechtějí, nemají důvod platit za služby, které nevyužili a využívat nebudou. Společnost jim přesto hrozí exekucí.
Paní, plná zoufalství, se obrátila s žádostí o pomoc na naši Občanskou poradnu v Ústí nad Orlicí. Zjišťovali jsme informace na prodejně společnosti v Ústí nad Orlicí. Zde nám bylo doporučeno poslat klienty do Krajské prodejny společnosti do Hradce Králové a tam celou situaci vysvětlit a požádat o pomoc. Z této Krajské prodejny byli klienti vyhozeni s vyjádřením, že se pracovníci společnosti tímto problémem zabývat nebudou a že manželé všechny faktury musí zaplatit. Dále se s manžely o situaci odmítali bavit.Paní se cítí být podvedená, nedostala všechny informace, nikdy žádnou smlouvu vědomě neuzavřela, nebyla seznámena se všeobecnými podmínkami společnosti. Smlouvu uzavřít nechtěla. Pokusila se od smlouvy odstoupit, ale společnost toto odstoupení od smlouvy nechce uznat.  
Manželé nechápou, proč by měli cokoliv platit, když žádné služby nevyužívají, a hlavně si nejsou vědomi, že by nějakou smlouvu o poskytování služeb podepsali. Po telefonickém hovoru s právníkem jsme zjistili, že je možné uzavřít smlouvu po telefonu. Pokud tedy paní souhlasila se zasláním balíčku, její souhlas již byl považován za uzavření smlouvy. Z poradny jsme telefonovali na Sdružení na obranu spotřebitele, kde nám řekli, že nevznikl právní důvod, tedy že smlouva nevznikla. Dále jsme také telefonovali na Český telekomunikační úřad. Na základě jejich rady jsme klientům pomohli napsat stížnost na postup společnosti.
Český telekomunikační úřad klienty vyzval k zaplacení správního poplatku 200,-Kč a zahájí správní řízení.
Doufáme, že se celá záležitost vyřeší ve prospěch našich klientů 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna - Ing. Marcela Náhlíková                                      

Pracoviště Ústí nad Orlicí, 17 listopadu 69, tel. 465 520 520  Pondělí: 8 – 17 hod.  Čtvrtek:  8 – 16 hod.
Pracoviště Letohrad, Na Kopečku 356, tel. 465 621 281  Úterý: 9 – 12 hod.