Poděkování (nejen) voličům ODS                                                                                                            

Rád bych poděkoval všem voličům ODS, kteří podpořili naši stranu ve sněmovních volbách. Této podpory si vážím o to víc, že přišla v okamžiku, kdy se zásadně rozhodovalo o další budoucnosti naší země. Chci těmto voličům přislíbit, že jejich hlas bude jejich dobrou investicí a že jim přinese zisk minimálně v šanci na stabilizaci rozpočtové a dluhové situace naší země.
 
Chtěl bych využít této příležitosti a vzkázat těm voličům, kteří v minulých volbách volili ODS a kteří nyní dali hlas jiným, jakoby novým stranám, že jejich rozhodnutí v podstatě chápu. Zároveň bych jim rád vzkázal, že ztráta jejich podpory mne velice mrzí. Moc dobře si uvědomuji, že ODS ztratila jejich důvěru zejména kvůli angažmá v koalici vzešlé z voleb v roce 2006, kdy ve snaze udržet pohromadě tuto křehkou a nesourodou koalici dělala příliš velké ústupky ze svého programu a přes to nebyla schopna u svých koaličních partnerů prosadit výrazné reformní kroky. Vím, že tato nedobrá doba je pryč. Že nyní po nejistém ideovém tápání našla ODS se svým novým lídrem Petrem Nečasem opět svoji liberálněkonservativní tvář a že bude opět schopná a odhodlaná provádět liberální politiku a zároveň zásadně hájit konservativní hodnoty, na kterých stojí (a se kterými padá) naše atlantická civilizace. Jsem přesvědčený, že následující čtyři roky opět přesvědčí pravicově smýšlející občany naší země, že ODS je díky svým pravým ideovým kořenům, historii a široké členské základně garantem autentické pravicové politiky. A že v žádném případě není na rozdíl od jiných stran pouhým dočasným shlukem tzv. osobností, které nespojuje žádný positivní myšlenkový rámec, ale pouze dílčí individuální zájmy.
 
Výsledky těchto voleb mne naplnily optimismem. Budoucnost naší republiky je zase o něco světlejší. Jsem moc rád, že výrazná většina mých spoluobčanů (a já jim za to děkuji!) rázně odmítla hloupou, ponižující a nebezpečnou levicovou demagogii a populismus. Realisace takové politiky by pro naši zemi znamenala katastrofu. Uspokojením mne zároveň naplňuje vědomí, že v těchto volbách voliči po zásluze potrestali licoměrné a ohebné politické strany, které se tak do parlamentu už nedostaly.
 
Doufám, že se nynější parlamentní pravicové strany dohodnou a vytvoří vládu „rozpočtové zodpovědnosti“ a že naši zemi vyvedou z dluhové cesty. Nebude to cesta jednoduchá, ale bude jediná možná. Bude obnášet mnoho nepopulárních, ale nezbytných kroků, které bude levice jednoduše populisticky kritizovat. To je ale historicky nelehký úděl pravice a jednoduchá laciná politika levice. Nenechme se tím prosím znechutit a zmanipulovat.
 
Radost mi udělala velká volební účast mladých lidí. Je dobře, že si bezprostředně uvědomují, že bez jejich politické angažovanosti si spokojenou budoucnost nezařídí. Jejich angažovanost ovšem nemusí končit u vhození volebního lístku do volební urny. Mohou se sami podílet na politickém životě. Naše třebovké místní sdružení ODS si na podzim zvolilo nové mladé vedení, což je ten nejlepší důkaz, že i mladí lidé mají v politice dveře otevřené a že jejich aktivita je vítána. Bude jenom dobře, když nás mladých a aktivních bude co nejvíce. Jsem totiž přesvědčený, že čím víc aktivních lidí všeho věku do politiky vstoupí, tím ta naše politika bude lepší.  A Česká republika si takovou politiku určitě zaslouží.
 
Jan Gregar
místopředseda MS ODS Č. Třebová