Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko slaví v roce 2010 své 10. narozeniny a zve na celoroční oslavy  

Slavit se bude celý rok a všude. Do oslav jsou totiž zahrnuty tradiční akce členských obcí (viz seznam na plakátu v příloze). Začínáme v sobotu 8.května 2010 dálkovým pochodem „Přes tři hrady“ v Sopotnici. 
Přítomna bude královská družina Orlického cyklo&in-line království, která navštíví většinu akcí a občas profrčí i cyklostezkami. Nebude chybět král s královnou, princ, komoří, šašek, páže a vše bude hlídat drak. Družina bude šířit slávu svého království a šikovným dětem a lidem bude za splnění jednoduchých i složitějších úkolů rozdávat upomínkové předměty a sladkosti, na akcích i na odpočívadlech cyklostezek.
Novou sportovně–zábavní akcí bude Orlické cyklo&in-line klání, které proběhne v sobotu 26.června 2010 v Cakli. Připraveny budou soutěže pro děti, cykloturistické a in-line trasy. K vidění a vyzkoušení bude elektrokolo, orientace na kole pomocí GPS, překvapení a skvělá kapela.      
Oslavy narozenin vyvrcholí v pátek 10. září 2010 na velkolepě pojatém Dni Regionu Orlicko – Třebovsko v Brandýse nad Orlicí. Do areálu „U Konťáku“ přijede po spanilé jízdě regionem cyklistický peloton, po řece přijede parta vodáků a po stezkách skupina in-line bruslařů. Na programu, kterému bude přihlížet královská družina, budou hry pro dospělé, hrátky pro děti a zvučná kapela. Čeká nás opět nějaké překvapení a možná přijde i kouzelník.
K oslavám patří také Výtvarná soutěž základních škol „Orlicko – Třebovsko očima dětí“.  Nejlepší a nejnápaditější výtvarníci budou vyhlášeni a odměněni na Dni regionu.    
Všechny informace k oslavám naleznete od poloviny května na webu www.orlicko-trebovsko.cz v rubrice 10 let. Zde budou umístěny plakáty, podrobné programy, termíny plánovaných jízd královské družiny na stezkách, fotografie a tiskové zprávy z akcí. Také zde bude detailní průřez historií a výsledky svazku: kteří lidé jej kdy řídili, členské obce, seznam všech projektů a akcí a výčet ocenění.
 
Trochu z historie a vzpomínek lidí okolo svazku
  
Svazek, po roce administrativních příprav, slavnostně založilo smlouvou dne 18.2.2000 devatenáct měst a obcí v Dlouhé Třebové, v jeho původním sídle.   
V čele svazku do roku 2003 stál předseda Bohuslav Halva, tehdejší starosta Dlouhé Třebové. S nabývající agendou svazek přesídlil do města Ústí nad Orlicí a od roku 2004 dodnes je jeho předsedou Mgr. Luboš Bäuchel, místostarosta města Ústí n.O. V orgánech svazku se vystřídala řada představitelů členských obcí, jen málokteří však pracují v jeho orgánech celých 10 let. Jsou to Luboš Bäuchel a Josef Škeřík - starosta ze Sloupnice nebo také Pavel Neumeister – nejdříve jako starosta, později jako manažer firmy OHGS s.r.o. Firma OHGS s.r.o. pod vedením RNDr. Renaty Šedové zajišťuje již 10 let pro svazek obcí poradenské a manažerské služby. Mírně se měnila i členská základna, některé obce vstoupily a jiné vystoupily. Například k zakládajícím městům České Třebové a Ústí n.O. přistoupilo v roce 2002 další městečko a výrazná morální posila Brandýs n.Orl. V roce oslav má svazek 22 členských obcí a měst s 46.564 obyvateli.
„Svazku obcí se za 10 let podařilo mnoho „kousků“, vzpomíná Renata Šedová. „Na začátku byl vytvořen Strategický plán rozvoje; reálný život a potřeby regionu nakonec šly nad jeho rámec. V prvních letech vznikly aktivity, které obce výrazně spojovaly. Byly to společné webové stránky www.orlicko-trebovsko.cz, vyznačení cyklotras o délce 350 km v celém území, spolu s odpočívadly a mapovými tabulemi, vč. unikátního geologického a vodního muzea v přírodě, za které získal svazek v roce 2003 ocenění na festivalu Tour Propag. Region také vydal obrazovou publikaci Orlicko – Třebovsko na přelomu tisíciletí s reprintem v proměnách tisíciletí.“
Josef Škeřík, současný místopředseda svazku, oceňuje konkrétní pomoc obcím: „Region každoročně zajišťuje dotace z Programu obnovy venkova na akce v obcích, jako je obnova památek, úprava veřejných prostranství, budování sportovišť nebo obnova hasičských zbrojnic. Ten výčet je dnes velmi dlouhý.“ Se spokojeným úsměvem ještě dodává: „Teď vidím, že jsme po vzoru Evropské unie měli na každou stavbičku dát cedulku „Financováno s přispěním Regionu Orlicko – Třebovsko“. Označeno by pak bylo kde co.“
„Osobně si nejvíce považuji vybudování sítě cyklo a in-line stezek v údolí Tiché Orlice a Třebovky“ hodnotí Luboš Bäuchel a dodává: „Začali jsme mu svorně říkat projekt desetiletí. Přesně tak dlouho totiž trvala příprava a vybudování 40 km stezek a takový význam také stezky plné cyklistů, bruslařů a maminek s kočárky  mají. Vybavuje se mně, jak jsem v létě 2005 ve 4 hodiny v noci podepisoval žádost o dotaci z Evropských fondů, kterou pak lidi z OHGS zabalili do obrovské krabice od televize, zapečetili a odvezli do Prahy na ministerstvo. Dotaci jsme jako jedni z mála získali a tím ten pravý blázinec začal a pokračuje dodnes.
„O tom něco vím“, pokračuje Pavel Neumeister, který má dnes na starosti administrativu dotací na stezkách a organizaci jejich provozu a směje se: Uspokojit uživatele stezky je věru náročné. Musí být čistě zameteno, prázdné odpaďáky a svítit slunce. Horší jsou už jenom někteří vlastníci pozemků, kteří mě straší ve dne v noci. A pak už mě trápí jenom dráhy, živly a vandalové. Jinak je na světě krásně, zejména když člověk potká v horkém létě vnadnou bruslařku. Kvůli tomu snad roli cestáře ještě chvíli vydržím. Jo, a ještě kvůli pivomatu na Václavově“.
„Zadostiučiněním nám jsou spokojení lidé a občas získáme i nějaké to ocenění.  Naše cyklostezky získaly první místo v soutěži Univeler Sprinter roku 2009 a produkt Aktivní pobyty na Orlicko – Třebovsku s nabídkou in-line bruslení, vodáctví a areálem v Cakli nám přinesl umístění mezi prvními třemi finalisty v České republice v soutěži EDEN 2009 o nejlepší evropské destinace cestovního ruchu“, hodnotí spokojeně Luboš Bäuchel.
Svazek obcí se po celou dobu stará o propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu, vydává propagační materiály a pořádá také tradiční akce jako je mezinárodní květnová akce otevírající cykloturistickou sezónu Cyklo Glacensis a zářijový Den regionu.  Dnes svazek obcí zastupuje své území v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, která rozjíždí marketing cestovního ruchu celých hor a podhůří ve velkém.
A jaké má svazek výhledy do budoucna? „Stručně řečeno ambiciózní. Až to někdy nahání strach, když zvážím, kolik závažných rozhodnutí musí správní rada každý měsíc učinit“, říká Dobromil Keprt, místopředseda svazku z České Třebové a dodává: „To, co je dnes vybudováno, je dobrý základ, ale projektují se další navazující trasy cyklostezek. Z Ústí do Potštejna, spojka Valdštejn – Šušek a trasa Hrádoveckým údolím na Litomyšl. Kromě cyklostezek však chceme také pomoci konkrétním malým obcím, aktuální je společná příprava projektu pro školy regionu“Já vidím perspektivní směr v rozvoji Orlického cyklo&in-line království“, uzavírá Renata Šedová. „Pokud se podaří v širší spolupráci dalších měst a svazků pod horami systém stezek lépe propojit, zlepšit některé obtížné úseky, zajistit komfortní průjezdy měst pro cyklisty i bruslaře a doplnit úplnou novinku - terénní singltreky, můžeme být evropsky konkurenceschopným regionem s  nevšedním produktem cestovního ruchu. Ale hlavně jsme a budeme ještě lepším místem pro život. Pro tuto věc jsem osobně připravena učinit maximum.“