Ke stravování žáků gymnázia na „Skalce“ – pohled ze strany SOŠ a SOU         


Průběžně sleduji dění ohledně připravované změny školní jídelny pro stravování gymnazistů.  Nepovažoval jsem však dosud za vhodné, abych danou problematiku veřejně komentoval. Mohlo by to vyvolat negativní reakce, že zneužívám situaci k prosazování zájmů školní jídelny na „internátě“. Jednu takovou zkušenost ohledně stravování mám z počátku roku 2009, kdy jsem čelil kritice ubytovaných studentů a žáků VOŠ a SOŠ, kteří se stěhovali do našeho domova mládeže. Nyní je o stravování gymnazistů prakticky rozhodnuto, takže nepředpokládám další nedorozumění.

Vše začalo jednáním, při kterém jsem ředitele PhDr. Petra Poldaufa ujistil, že vzhledem k nevyužité kapacitě naší školní jídelny jsme schopni zajistit stravování od 1.9. 2010 pro více než 200 gymnazistů. Když p. ředitel seznámil rodiče svých žáků se změnou stravovacích podmínek, rozpoutala se mediální kampaň, do které vstoupili i významní politici. Velice si vážím rozhodnutí ředitele gymnázia, který odolává silným tlakům z „okolí“, preferuje úroveň vzdělávání a přitom nabízí plně vyhovující, byť méně luxusní stravování.

Mne osobně a zaměstnance naší kuchyně mrzí, že ve srovnání naší jídelny s jídelnou ZŠ Habrmanova se na veřejnosti občas hovoří o jakési, blíže nespecifikované, nižší kvalitě. Považuji to za nesmysl. Množství a spokojenost strávníků z řad českotřebovské veřejnosti svědčí o opaku. V zásadě se jedná o jiný systém stravování, který má své nevýhody, ale i výhody. Přitom uznávám, že bezobjednávkový systém nabízí větší luxus.

V roce 2000 proběhla komplexní rekonstrukce kuchyně SOŠ a SOU Skalka. Moderní technologické zařízení plně vyhovuje přísným hygienickým normám. Školní jídelna sice neposkytuje intimní prostředí, jako např. v restauraci, jedná se o velikou a vysokou místnost, nicméně v porovnání s jídelnami jiných školních zařízení nejen v kraji, ale i v České republice patří k nadprůměrným. Objednávkový systém umožňuje měnit volbu oběda až do 14:30h předcházejícího dne. O cenách obědů se již několikrát psalo, jen podotýkám, že v ceně je také nápoj a častá příloha (např. salát, ovoce, nebo zákusek)

Vážení rodiče a žáci, rozhodně neslibuji změnu stravovacího systému, ale zaměstnanci naší kuchyně se vám budou snažit vyjít vstříc v reálně splnitelných požadavcích. Věřím, že si na nový stravovací systém zvyknete a bude Vám vyhovovat.  Pro nás to organizačně nebude jednoduché, stravování poskytujeme i pro veřejnost, ale jsme tady od toho, abychom si s tím poradili. V případě Vašeho zájmu nabízíme prohlídku naší jídelny.

Na stránkách www.sosuct.cz naleznete nabídku školní jídelny, aktuální jídelní lístek včetně fotografií jídel a objednávkový systém dovolující objednávání po internetu i z domova.

                                                                                         Ing. Bohuslav Pilgr, SOŠ a SOU TO Skalka, Česká Třebová