Oslavy 65 let ZUŠ  vyvrcholily slavnostním koncertem      


Cyklus pořadů, které uspořádala českotřebovská ZUŠ ke svým 65. narozeninám začal již v lednu a vyvrcholil 18. května  Slavnostním koncertem.  V rámci slavnostního úvodu vystoupil na jevišti velkého sálu Kulturního centra ředitel  českotřebovské školy MgA. Bohuslav Mimra,  místostarosta Dobromil Keprt a také ředitel partnerské základní umělecké školy ve slovenském Svitu Jozef Ištvánik, který pozdravil Českou Třebovou a posluchače koncertu.  Ze Svitu přijela  skupina žáků a učitelů školy, cestu do České Třebové neměli v době povodní jednoduchou,  všude vládne špatné počasí, pod Tatrami ležela čerstvá vrstva sněhu. Koncert měl výbornou úroveň, posluchači odměňovali všechny  vystupující žáky školy i soubory velkým potleskem. Mezi posluchači koncertu byl také zástupce hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek s manželkou.
V první části programu vystoupili žáci s soubory naší zušky, velký dojem určitě udělalo saxofonové kvinteto, sólové housle Kateřiny Přívratské (hrála Brahmsův Uherský tanec č.5) nebo tři vystoupení tanečního odboru školy.  Po přestávce patřilo jeviště hostujícím gratulantům. Hostující zuška ze Svitu předvedla "Ľubostné piesně z Liptovských Sliačov a sólové housle Lenky Kozákové. Smíšený pěvecký sbor Bendl (sbormistr Josef Menšík) přednesl Verdiho Sbor židů z opery Nabucco a "El Arreglito" a Komorní orchestr Jaroslava Kociana řízený dirigentem Bohuslavem Mimrou tentokrát jako smyčcový orchestr přednesl krásné melodie Ch. Gounoda, G.F. Händela, J.- Masseneta a závěr patřil společnému vystoupení Bendla a KOJKu: Proč bychom se netěšili.

                                            Z vystoupení ředitele ZUŠ Svit Jozefa Ištvánika
Čtyřruční klavír Jana Mimrová + Lukáš Tomeš                                  flétna Pavla Strouhalová
                                                                                Saxofonový kvintet
                                                                       Kateřina Přívratská
                                                                     Z vystoupení tanečního oboru školy
                                                                           vystoupení žáků ZUŠ Svit