Aktuální obrázky  (1. června 2010)

V dalším období se musíme v Nádražní ulici obrnit trpělivostí,  bude třeba odstranit celý kryt vozovky, opravit inženýrské sítě, instalovat nové osvětlení  zakrýt vše novým pevným krytem, vybudovat obrubníky a  opatřit ulici novým definitivním krytem, který bude  navazovat na řešení budoucího Pernerova náměstí. Pro přístup  k obchodům je možné využívat i příchod a příjezd od ulice Sadové, samozřejmě jen v případech, kdy to je nutně potřeba. Věřme, že stavba bude rychle zdárně pokračovat. Důležitá je ovšem také kvalita prací., rychlost nemůže být hlavní m měřítkem a požadavkem. 

Schody  na Skalku

k zimnímu stadionu a ke střední odborné škole a střednímu odborného učilišti  technických oborů se začaly opravovat.. Na fotografii se ukazuje, že jde spíše o dílčí opravu, která nebude mít asi dostatečně velkou trvanlivost. Celá stavba schodiště má dávno svá "nejlepší léta" za sebou a bude třeba počítat i s celkovou opravou, nějakým trvanlivým řešením. Jde o frekventovanou trasu, v zimě je solena a to se jistě podepsalo na současném stavu. Také betonová plocha plošin schodiště je v nevyhovujícím stavu, a potřebuje zajistit řešení. Přes letní měsíce zde je nejmenší provoz.

 

Parkoviště i zimáku

 K problémům v oblasti Skalka  bych  přidal také plochu parkoviště u zimního stadionu, jeho fotografii přikládám. Právě nyní, kdy se vozí štěrk z podkladových vrstev v Nádražní ulici by mohl být využit na úpravu povrchu tohoto blátivého parkoviště, kde lze velmi snadno zapadnout tak, že  nelze odjet.   právě to se mi stalo někdy v únoru a od té doby se na této  jako parkoviště označené ploše zatím nic nezměnilo.

V okolí trasy na Skalku  je nyní prováděn výkop pro kabelové vedení a tak si úpravu vyžádá i telená plocha    podél chodníku a komunikace.

Hasiči trénovali požární útok na fotbalovém stadionu .  Stadion je využívám poměrně málo, nejvíce žáky sousední střední školy, oficiálně je v pronájmu FK Č. Třebová. Trávník však je udržován   Většímu využití brání to, že nejsou šatny a sociální zařízení. Vlastně jsou v sousedním přes léto málo využívaném zimním stadionu. Pokud vím, tak se tak stalo jen jednou, od té doby nikoliv. Myslím, že by se využití šaten ZS domluvit dalo, samozřejmě za předpokladu zajištění úklidu. všechno to je ale o penězích... Nyní bude fotbalový stadion využit o druhém červnovém víkendu pro doprovodnou akci"Motordnů" - prezentaci leteckých modelářů  LMK Česká Třebová.

Rekonstrukce
nebo demolice u Kostelíčka?

Jde o objekt  vhodný spíše k demolici v sousedství známé Chalupy "U Kateřiny", kterou provozuje Spolek od sv. Kateřiny. Střechy je pryč, zbyly štítové zdi. Moc bezpečně to v okolí nevypadá,  těsně kolem jezdí vozidla všeho druhu.

 

 

 

 

 

 

Sluníčko končí a také i další obchody ve městě, např. květinářství Fleur p. Jányšové na Hýblově ulici  nebo prodejna "Chaloupka" paní Klimešové na Lhotce.  Říká se, že v Moravské ulici má být restaurace a dokonce i další herna. je to důsledek globalizace nebo malé podnikavosti Třebováků?  jezdíme nakupovat jinam, nebo supermarketů a ostatním obchodů nepřejeme?  nebo vyhrávají internetové obchody?  To pravé potěšení z nákupu ovšem jistě na internetu nemáte a nemáte ani jistotu, že  dostanete opravdu to  chcete a v jaké kvalitě, nevíte ani jak to budete reklamovat. K tomu jsou Vám zase dobré ty místní obchody....

 

Zrcadlo na křižovatce ukazuje řidičům, kteří vjíždí do křižovatky z ulice Hýblovy  vlastně jen to, že dům čp. 100 má z rohem umístěny dveře do garáže (samozřejmě velmi nevhodně, vyjet z této garáže bez další osoby znamená  ohrožení dopravního provozu a společně s dalšími garážemi  mezi domy čp. 292 a 99 tvoří hrubou dopravní závadu ve městě). To je však jiný problém, zrcadlo by šlo jistě natočit tak, aby ukazovalo to co má, tedy provoz v Riegrově ulici.                             (mm)