Českotřebovský deník 172/2010                                              
Nejvyšší nezaměstnanost v okrese je u nás na Českotřebovsku.                                                            

 Poprvé od začátku letošního roku se míra nezaměstnanosti na Orlickoústecku dostala pod hranici 10 procent. K poslednímu květnu totiž představovala hodnotu 9,71 procentního bodu. Jen pro srovnání: v lednu a únoru byla nezaměstnanost v okrese na 11,4 procenta, v březnu na 11,07, v dubnu pak na 10,37 procenta. Rozdíly jsou  v mikroregionech. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla na konci května právě u nás na Českotřebovsku (11,9 procenta), Vysokomýtsku (10,5), Ústecku a Choceňsku (shodně 10,4 procenta). Celkem bylo v okrese v závěru minulého měsíce 7142 uchazečů o zaměstnání, z nich pak bylo 6995 uchazečů dosažitelných.
Pozitivní trend byl zaznamenán ve statistikách volných míst. Ve srovnání s dubnem se jejich počet zvýšil. Ke sledovanému datu jich bylo v nabídce úřadu celkem 598, meziměsíčně jejich počet vzrostl o 179.
 
Zveme širokou veřejnost na setkání sběratelů pivních suvenýrů (etikety, tácky, sklenice, plechovky ,...) do Národního domu v České Třebové. Setkání se uskuteční 7. srpna 2010 od 7.00 do 10.00 hodin. Infor,mace na telefonu 604 961 961
Výsledky průzkumu veřejného mínění v oblasti středního školství  budou prezentovány  16. června.   

 Občanské sdružení ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, o.s. a Sdružení pro rozvoj obcí a regionů pořádá  tiskovou besedu, která se uskuteční ve středu 16. června od 14.00 hodin v salonku restaurace Evropa na Pernštýnském náměstí v  Pardubicích. Budou zde představeny výsledky průzkumu veřejného mínění v oblasti středního školství v Pardubickém kraji. Na  setkání rozvine i zajímavá diskuse na toto téma.

V pondělí 21. června v 16 hodin se koná na stadionu Pod Jelenicí Sportovní den. při této příležitosti bude oceněno deset mládežnických kolektivů FK Česká Třebová a navíc bude i další sportovní program. 

Školský výbor podpořil navrhované změny                                                                                            

Pardubice – Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje předložil očekávaný návrh dlouhodobých změn ve středním školství. Pečlivě připravený materiál přijali členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s kladným ohlasem a významný dokument schválili takřka jednomyslně. Shodli se též v názoru, že je třeba do materiálu začlenit problematiku vzdělávání na gymnáziích, což jeho tvůrci akceptovali, vysvětlili důvody této absence a členy výboru ubezpečili, že bude předložen návrh na řešení i tohoto problému. 
Navrhované změny navazují na Koncepci školství v Pardubickém kraji schválenou v roce 2005 a 2008. Návrh  změn  ve středním školství v Pardubickém kraji se stává podrobným materiálem, který jasně  konkretizuje řadu změn, jež je třeba učinit. „Jsem velmi ráda, že členové výboru s navrženými změnami souhlasí a  že materiál chápou jako ´živý´, plně respektující neúprosný demografický vývoj a poptávku na trhu práce,“ říká radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová. „Plně respektuji a akceptuji připomínky k neřešení gymnaziálního vzdělávání, které i já v považuji za jednu z nedůležitějších oblastí naší vzdělávací soustavy. Není totiž možné smířit se s klesající úrovní tohoto typu vzdělání, kterého jsme svědky. Velmi si vážím konstruktivního přístupu a jsem ráda, že je shoda napříč politickým spektrem možná, což je v době, kdy našemu školství hrozí těžko napravitelné škody, velice cenné,“ říká Jana Pernicová.  „S navrhovanými změnami souhlasím. Sama jsem předpokládala, že jich bude i více, ale chápu, že jde o kompromis. Doufám, že se změny podaří uskutečnit,“ uvedla při jednání výboru bývalá krajská radní Jana Smetanová. 
Materiál bude předložen členům zastupitelstva, kteří se k němu vyjádří na svém jednání 17. června 2010. Jednotlivé dílčí změny budou samozřejmě  diskutovány  s řediteli středních škol, učilišť a také se starosty měst.                    Ivan Hudeček, oddělení komunikace

Valná hromada FK Česká Třebová se bude konat v pondělí 28. června 2010 od 18 hodin v restauraci Pod Jelenicí. Součástí valné hromady bude i volba nového výboru a revizní komise.

DVA + DVAJA                                                                                                                                     

Fotografie z vernisáže výstavy dvou Třebováků v Ústecké galerii Pod radnicí poslal Milan Richter. Výstavu uspořádal  Klub přátel umění v Ústí nad Orlicí.  Dvojici Adéla Kuchačová a Bohuslav Špaček  doplnila dvojice slovenská s družební umělecko průmyslové školy v Prešově.   Více ZDE

Onemocnět duševní chorobou může každý.  Občanské sdružení Péče o duševní zdraví, organizace s dlouholetou tradicí, rozšířila své služby pro klienty a jejich rodiny na Orlickoústecku. Od dubna 2010 poskytuje služby sociální rehabilitace pro klienty s duševním onemocněním. To se podařilo díky Individuálnímu projektu Pardubického kraje, který je financován z Evropského sociálního fondu >Proč jsou vlastně tyto služby zapotřebí? Ředitel sdružení a psychiatr MUDr. Petr Hejzlar k tomu uvádí: „Frekvence duševních nemocí v populaci je poměrně vysoká a dlouhodobě narůstá. Psychiatrická léčba se zaměřuje na příznaky nemoci a neřeší sociální příčiny a důsledky. Když onemocníte třeba psychózou, změní to Váš život od základů. Nedokážete naplnit své sociální potřeby a vhodně obhájit svá práva. Často nemůžete plně pracovat, začnou finanční potíže. Máte potíže jednat s lidmi, bojíte se jich nebo oni Vás. Okolí se na Vás často bude dívat přezíravě. Bude Vám hrozit osamělost a frustrace.“ Duševně nemocným sdružení nabízí pomoc při řešení praktických a sociálních problémů (pomoc při vyřizování sociálních dávek a veškerých úředních záležitostí, jednání s majiteli bytu, sousedy, pomoc při zařizování lékařské péče, pomoc při finančním hospodaření a řešení dluhů, při hledání zaměstnání a praktický trénink dovedností, které jsou potřebné pro samostatný život. Najdete nás na Malých Hamrech 355 v Ústí nad Orlicí v budově Českomoravské myslivecké jednoty. Nejlépe je nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 777 214 047 nebo 465 381 521. Kontaktní osobou je vedoucí střediska Bc. et. Bc. Iva Papáčková. Webové stránky organizace www.pdz.cz.

Ceny města Ústí nad Orlicí z rok 2009 předány.                                                                                    

Ve středu 9. června 2010 předal starosta města Richard Pešek v obřadní síni ústecké radnice Cenu města Ústí nad Orlicí za rok 2009 manželům Stanislavě – in memoriam a Josefu Novotným, za celoživotní obětavou práci v oblasti sborového zpěvu a dále Ing. Lukáši Novákovi za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci města na evropské i světové úrovni. Ceny starosty města za rok 2009 předal Richard Pešek Stanislavě Dvořákové, za propagaci krasobruslení a obětavou práci s dětmi a mládeží v tomto sportovním odvětví, Františku Uhlířoví, za výrazný celoživotní přínos hudbě a reprezentaci města v této oblasti, Jaroslavu Svěcenému za významné přispění k rozvoji hudebního festivalu Kociánovo Ústí a Libuši Preclíkové, za celoživotní a obětavou práci v organizacích Červeného kříže

Lepší "zastávka Kerhartice" než plně využitá historická budova nádraží?        
Odpovědnost za využití historické budovy ústeckého nádraží z roku 1874 padne na občanské sdružení "Nádraží nedáme"?                                                                                                                               

Svědčí o tom korespondence i historický vývoj událostí. v poslední době. Připomeňme, že na jaře t.r. se z iniciativy občanského sdružení konalo v Senátu ČR veřejné slyšení o této budově, prohlášené za kulturní památku. Na základě usnesení z této akce se měly  všechny zainteresované strany dohodnout na možnostech využití historické budovy, které by mělo smysl a předneslo pro město a region přidanou hodnotu.  Jaká byla skutečnost? Ústecká radnice svolala  během krátké doby jednání u kulatého stolu v Ústí nad Orlicí, na které ovšem nepřipravila jakékoliv podklady. Snad si  představovala, že jí všichni nebo alespoň zejména občanské sdružení přinesou až "pod nos" hotové zpracované návrhy, když současně všemožně brání, aby bylo nádraží využito jako nádraží. Ani po vyžádání podkladů občanským sdružením mu dosud žádné podklady nebyly poskytnuty, proto se členové občanského sdružení jednání nezúčastnili, zato intenzivně působili proto, aby byla budova skutečně prohlášena za kulturní památku. Občanské sdružení není účastníkem žádné správního či stavebního řízení, takové se totiž nevede a tak nemá jakoukoliv možnost legálně získat výkresy - půdorysy či řezy historické budovy, ač to expertní tým požadoval. Neučinil tak ani majitel budovy, kterým je a.s. České dráhy, ani investor ani město. Občanské sdružení obdrželo cca před týdnem  výzvu, kterou dále uvádím:  Má předložit aktuální stav pro příští využití budovy, o jejíž záchranu vede boj. Nikdo se na výzvu města nehlásil. Jak by se mohl někdo přihlásit, když  samo Město, tak ČD a nakonec i investor SŽDC dělá všechno proto, aby se všechno ze staré budovy vymístilo do budovy nové, která se ovšem dle letošního zimního rozhodnutí Ministra dopravy Slámečky stavět neměla (viz dále informace o separátním jednání města s investorem). Jde tedy o dopis  pokrytecký. Využití budovy mají určovat či navrhovat neodborníci, laici, navíc  bez přístupu  k relevantním informacím a ti, kteří je mají, je nechtějí zjistit dát k dispozici, i když by mohli, ba dokonce měli, ale naopak dělají vše proto, aby to zachránci budovy měli co nejtěžší. Znemožnili seriózní debatu ani o ni nestojí. Dne 9. června odešel z ústecké radnice následující mail a žádá se do 5 dnů odpověď...  
Výzva z radnice Ústí nad Orlicí                                                                                                             

Od: "Marie Steklíková" stekliko@muuo.cz
Komu: radko.martinek@pardubickykraj.cz, martin@kadrman.eu, szdc@szdc.cz, sekretariat@mkcr.cz
Kopie:  Datum: Wed, 09 Jun 2010 13:33:56 +0200    Predmet: Nádraží nedáme - výzva
Přejeme velmi krásný den, na základě výsledků "kulatého stolu" v dubnu 2010 vydalo město Ústí nad Orlicí Výzvu signatářům petice Nádraží nedáme, o.s., k přihlášení se k případnému využití zachovalé staré nádražní budovy. Městu se doposud nikdo nepřihlásil. Zajímá nás aktuální stav a proto na Vás činíme dotaz, zda Vy registrujete nějaký zájem o konkrétní využití budovy. Prosíme o zaslání výsledku do pondělí 14.6.2010.                                                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v.z. místostarosta města
 
Odpověď občanského sdružení Nádraží nedáme:                                                                                   

Dobrý den, pane místostarosto, mohu se zeptat, jakým způsobem a jakými informačními kanály město Ústí nad Orlicí Výzvu potenciálním zájemcům o využití volných prostor v nádražní budově Ústí nad Orlicí vydalo? Osobně si myslím, že je to v zájmu vlastníka budovy, ale to je jen můj soukromý názor. Škoda, že České dráhy, a.s. mlčí a jednání organizovaných Vaším úřadem se neúčastní. Děkujeme za reakci,                                                                 Martin J. Kadrman  předseda Nádraží nedáme!, o.s. 
 
Separátní debata o nádraží mezi městem a  investorem             (o.s. Nádraží nedáme pozváno nebylo)      

Nutné ještě podotknout, že se na téma nádraží konala 1. června t.r.  debata, na kterém byli zástupci vedení města, investora a projektantů a také zástupci z Kerhartic a zástupci architektů z regionu. Podle očitého svědka velmi brzy vyšlo najevo, že jakákoli skutečná debata o koncepci se nepřipouští a diskuze je šikovně směřována k nepodstatným detailům nových staveb. Snahy architektů o vysvětlení  zásadního rozdílu mezi oficiální variantou "Zastávka Kerhartice" a variantou " Nádraží v Ústí nad Orlicí" prof. Suchomela, která zachováním přístupu a příjezdu ze strany města umožní v budoucnu rozvoj přednádražního prostoru (přitažení města k nádraží), když už se nepodařilo situovat nové nádraží někde mezi hotelem Avion a bývalým přírodním kinem, narážely na tvrdou zeď.
Posledním hitem je tedy původní varianta "Zastávka Kerhartice" se starou neopravenou budovou nádraží ponechanou na velkém betonovém ostrově uprostřed kolejiště k případnému budoucímu využití, či demolici. Bylo konstatováno, že ve staré budově nelze realizovat stavební program moderního nádraží, snad proto, že požadavky technologie by si vyžádaly využití značné plochy přízemí stavby, což by u tak pěkné historické budovy "byla škoda",  technologie jsou prý náročné a vyžadují například (světe div se) klimatizaci a prostory v historické budově jsou technologii  moc velké, snad nebude potřeba ani čekárna... Investor (ČD) je sice a.s. vlastněná státem a SŽDC státní organizace, ale české zákony neumožňují investovat do rekonstrukce staré budovy, i kdyby pánové moc chtěli.  Pokud bude nyní historická budova zapsána do seznamu památek, bude to téměř neřešitelná komplikace a prodražení stavby..... Podobně byla zamítnuta varianta ponechat variantu s přístupem k historické budově a pouze ustoupit od šikmé koleje  a případně posunout  posunutí křížení až za budovu nádraží (dnes je 285m od štítu budovy) o nějakých 350m ku Praze. To by si vyžádalo prodloužení kolejiště do Kerhartic, což prý není možné (?!). Přitom stávající navržené řešení  má řadu konzervovaných problémů nejde o  žádnou výhru, protože kritické místo je mezi hotelem Avion a Mendrikem, kudy jejich napojení stejně vede  Je velmi problémové a nad hladinou vody je velmi nízko. Zásadní a koncepční problémy se prostě neřešily, zatímco třeba směr zámkové dlažby a použité třeba na nástupištích.... Celá záležitost je tedy  ze strany investorů prezentována tak, že jedině toto řešení umožní včas a vůbec výstavbu nádraží (územní řešení je nejspíš velmi pružné, prý ho není třeba měnit  Vedení města se obává, aby mu nakonec nebyla připsána hlavní vina za neuskutečněnou investici. Zdá se však, že alespoň někteří již  dost prohlédli a kdyby dnes měli volnou ruku. tak by mnohé změnili. Přitom by se nové a vyhovující řešení jistě snadno našlo a třeba i  bez estakády a dalších inženýrských staveb, které by se nemusely stavět. (Na webových stránkách města se o tomto jednání nic nepíše).                                       (mm)

Ke stavbě nové "zastávky Kerhartice" píše v Orlickém deníku také redaktor Jan Pokorný.                      

Píše o tom, že si je starosta Pešek nyní jist tím, že za rok budou již nové budovy postaveny. Pro Orlický deník starosta Pešek řekl, že si tím město do budoucna výrazně pomůže, přestože nové dvě budovy na kerhartické straně (na místě dnešního nákladního skladiště) budou od centra ještě vzdálenější než ta současná. Navíc město získá příjezd estakádou přes Mendrik a sto dvacet pět parkovacích míst  Podle něj bude nový dům jednoznačně plnohodnotný, ale názor SŽDC  je poněkud jiný, opatrnější, píše i o"technologickém a vstupním objektu". Je to patrné z publikovaného vyjádření generálního ředitele SŽDC Jana Komárka, který na veřejném slyšení na půdě Senátu vyloučil budování nové výpravní budovy. „Mám pocit, že co jsem řekl v Senátu, platí. Od té doby probíhaly desítky dalších jednání, které mohly situaci posunout někam dál. Nějaký vývoj je možný,“ reagoval na dotaz Deníku a odkázal na tiskového mluvčího Tomáše Drvotu, jenž ve svém sdělení mimo jiné píše: „Projekt počítá se zachováním stávající budovy, s vybudováním nového technologického objektu a s doplněním vstupního objektu, který by měl zajistit základní služby ve vztahu k cestujícím. Výsledná podoba bude záležet právě na výsledku těchto probíhajících jednání.“ 
Na webu Orlického deníku  jsou k dispozici i fotografie nové studie,  ale z dálky ze kterých ale mnoho nepoznáte. Mám k dispozici i další, ovšem bez práva ke zveřejnění. Až to bude možné, jistě bude vše zveřejněno. Prostým prohlédnutím obrázku však dojdete k otázce, kde vlastně bude to ústecké nádraží. Zda to budou ty navržené  přízemní objekty upravené více méně jako skladové, nebo historická budova kolem které budou všichni jezdit a cestující ji nemohou minout? Není kontraproduktivní se vehementně starat o architektonickou úpravu přízemních kvádrů a zanedbávat sousední kulturní památku, která zde zůstane jako svědek zašlých časů z doby Ferdinandovy severní dráhy a která přímo vybízí k plnému využití? Není např. opravená historická budova Chocně např. nyní chloubou a propagací města a navržena mezi nejhezčí nádraží v republice?  Nemohla by tam být po opravě také budova ústecká?