Českotřebovský deník 177/2010  (16.8.)                                
Den otevřených bran v osadě Křivolík  dal také nahlédnout  do pravěké kuchyně                                

12. června proběhl v osadě Křivolík již třetí ročník akce Den otevřených bran a se tak pomalu stává tradicí. Jedná se o jednu z aktivit sdružení Bacrie o.s., která se nadmíru vydařila. Z široké veřejnosti osadu navštívilo zhruba tři sta lidí, čemuž zcela jistě přispělo i pěkné počasí. Pro dorazivší byl připraven bohatý program, oproti loňskému ročníku rozšířený například o stanoviště přibližující život lovců a sběračů, spojené se střelbou z luku, vrháním oštěpů i broušením kamenných seker. K vidění bylo kvalitnější provedení tavby bronzu obohacené o roční zkušenosti. K dalšímu programu zmiňme ještě výrobu keramiky s možností vyzkoušet si točení na kopacím hrnčířském kruhu, kovárnu v provozu, zpracování kůže a dále celou řadu textilních technik, jejichž nabídka se taktéž rozrostla. Na pohřebišti přibyly dvě dřevěné modly a srovnání čerstvě vybaveného hrobu s nálezovou situací po dvou tisících let. Nelze opomenout také pravěkou kuchyni se zajímavým povídáním o tom, které plodiny mohli naši předkové ochutnat nejdříve, a o kterých se jim ani nezdálo. Nezbývá než si přát, aby se osada, která má nakročeno správným směrem, dále úspěšně rozvíjela a aby nadšení jejích budovatelů nikdy nevyprchalo.
 
NKÚ kontroloval investici "Skiareál Peklák" a neshledal žádnou závadu                                         

Svědčí o tom závěrečná zpráva, kterou obdrželo město Česká Třebová jako investor této akce, která byla dotována z fondů EU:  Závěrečný výrok kontrolorů zní "Bez závad" a je to jistě pro Českou Třebovou dobré vyznamenání, třeba proto, že se uchází o další dotace z ROP EU např. pro oblast infrastruktura cestovního ruchu (rekonstrukce a dostavba Městského muzea),  výstavba Sběrného
dvora (z operačního programu pro životní prostředí) a rekonstrukce ČOV Česká Třebová. I v příštích letech tak bude v České Třebové probíhat investiční činnost, výstavbou Terminálu Jana Pernera  tedy využívání fondů EU nekončí.

Představenstvo ČD Cargo odvoláno                                                                                                    
 

Představenstvo ČD, a.s., které vykonává funkci valné hromady ČD Cargo, odvolalo představenstvo této dceřiné společnosti. Funkce členů představenstva ČD Cargo budou dočasně vykonávat Petr Žaluda, Michal Nebeský a Milan Matzenauer. Nový generální ředitel společnosti ČD Cargo bude vybrán v řádném výběrovém řízení. Důvodem pro odvolání představenstva ČD Cargo byla jeho dlouhodobá neochota spolupracovat s mateřskou firmou při řešení neuspokojivého hospodaření nákladní dopravy ČD. Není tak možné zjistit, do jaké míry byly a jsou problémy v hospodaření ČD Cargo způsobeny globální finanční krizí, nebo rezervami v řízení firmy. Tento stav přitom opakovaně kritizovaly statutární orgány ČD, a.s., tedy Dozorčí rada i Řídící výbor. Představenstvo ČD, a.s., proto bylo v souladu s pravidly péče řádného hospodáře nuceno přistoupit k personálnímu opatření. V manažerských funkcích společnosti ČD Cargo nadále zůstávají obchodní ředitel Rodan Šenekl, provozní ředitel Oldřich Mazánek i finanční ředitel Bogdan Heczko.
 
Poděkování  ze českotřebovského stacionáře                                                                               

Na  čtvrtek 3. června pro nás pracovníci Krajského centra osobní dopravy v Pardubicích připravili výlet  soupravou Regionova. Cílem cesty byly lázně Velké Losiny. Plánovali jsme návštěvu venkovního termálního bazénu. Pro deštivé počasí se však koupání  nekonalo. Procházka  velkým parkem s rozkvetlými rododendrony a historickými lázeňskými pavilony, byla příjemnou náhradou původního plánu. Poděkování patří všem pracovníkům KCOD Pardubice, kteří jeli jako doprovod s námi,  pomáhali s nakládáním a vykládáním vozíčkářů, rozdávali občerstvení a dobrou náladu. Díky jim celý výlet proběhl  tradičně bezvadně a klienti mají ještě dnes na co vzpomínat. Věříme, že dobrý pocit z výletu měli také děti a  pracovníci Základní školy speciální z Ústí nad Orlicí, kteří s námi jeli na výlet poprvé.
 
Dne 10. června proběhlo na zahradě A-Centra, stacionáře odpoledne s dopravní tematikou, které  podpořil dopravní odbor Města, vedený panem Tomášem Hájkem.  Zúčastnily se ho i děti, které stacionář nenavštěvují, ale jezdí za námi na různé akce. Hezké počasí, soutěže, vyprávění strážníků Městské policie a dobrovolných hasičů ze SDH Lhotka s praktickými ukázkami z jejich práce přinesly mnoho hezkých chvil a hlavně nových poznatků. Odpoledne by se neuskutečnilo bez pomoci studentů a profesorek gymnázia Ivy Pecháčkové a Milany Soukupové. Ceny soutěžícím předávala místostarostka Města paní Jaromíra Žáčková. Díky přispění třebovských firem a jednotlivců jsme  klientům předali 2 koloběžky pro dospělé. Všichni soutěžící byli mile překvapeni zlatými věnci pro vítěze, které pro ně věnovala paní Janderová ze Semanína. Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak k hezkému odpoledni pro naše klienty a jejich kamarády.        
                                                                                                                                                                          Eva Ostruszková
 
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o.s. hlásí:                                                              

Rozhodli jsme se zahájit zkušebně průvodcovskou činnost na hradní zřícenině v Brandýse nad Orlicí pro rok 2010. Setká-li se aktivita se zájmem, zůstane již tato aktivita natrvalo i v následujících letech. Hradní zřícenina je za normálních okolností sice volně přístupná, ovšem bez poskytování průvodcovské služby. Cílem průvodcovství je seznámit návštěvníky nejen s historií hradu (případně rodů, které hrad vlastnily), nýbrž i krásou torzální architektury, kterou lze na zřícenínách spatřit. Odborný výklad samozřejmě poukáže i na architektonické prvky, které nejsou dnes již pro laika rozpoznatelné. Zároveň průvodcovstvím chceme přilákat pozornost veřejnosti i sponzorů, a ucházet se o jejich podporu v jakékoliv formě. V neposlední řadě mají průvodci za úkol dbát na bezpečnost návštěvníků, a to i přestože je zřícenina přístupna na vlastní nebezpečí,  proto budou zájemci provázeni místy, které nejsou lidem nebezpečná, a zároveň nepoškozují památku samotnou. Milovníky zřícenin a přírody budou střídavě provázet Bc. Zdenek Skalický, jakožto nejfundovanější osoba, poněvadž je studentem historie v magisterském stupni na Universitě Palackého, a slečna Mgr. Radka Benešová. Dovolujeme si touto cestou pozvat zájemce na zajímavý a příjemný výlet, jehož cílem je zřícenina hradu Brandýs nad Orlicí.
TERMÍNY PROHLÍDEK S PRŮVODCEM NA BRANDÝSKÉM HRADĚ: 19. června (sobota), 26. června (sobota), 1. července (čtvrtek) - Světový den architektury, 5. července  (pondělí) - státní svátek, 6. července (úterý) - státní svátek, 18. července (neděle). Začátek prohlídky každou půlhodinu od 9:00 do 15:00. Místo setkání bude označeno na modré turistické cestě, která vychází z náměstí v Brandýse nad Orlicí kolem radnice na hradní kopec. (Podotýkám, náměstí je v tomto městečku pouze jediné.)
 
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o.s. s politováním musí oznámit, že letošní ročník Hradních slavností, který se měl konat 19. června 2010, nebude realizován v tomto datu. Sdružení nicméně nechce přerušit tradici a intenzivně hledá náhradní termín v měsících srpen či září.
 
Připravujeme nábor mladých judistů                                                                                                   

Vzhledem k velkému zájmu o tento sport oddíl JUDA připravuje další nábor dětí ve věku od 5 let, který bude probíhat od 1.-30. září 2010.  V této době u nás cvičí více jak 70 malých judistů, kteří nás také velmi úspěšně  reprezentují na soutěžích po celé české republice.  Tréninkové jednotky jsou vedeny zkušenými trenéry (medailisti na republikové úrovni, někteří se zkušenostmi z reprezen- tace  ČR) a jsou zaměřeny na celkovou pohybovou obratnost, koordinaci a fyzickou kondici. V případě zájmu se přijďte podívat na trénink našich mladých nadějí do tělocvičny Na Skále (Po, ST – 17.15-19.00 hod), popř. volejte Martin Štusák 602696921.                                                                                                                                      Těšíme se na vaši účast! TÝM JUDA
 
Oblastní přebor v in-line hokeji : Litomyšl stále neztratila ani jeden bod, Ćeská Třebová jen jeden...

Lanškroun – V místní hale B. Modrého pokračoval sedmadvaceti zápasy již třetí ročník Oblastního přeboru v in-line hokeji. Bez prohry se drží už jen dva celky, a to IHC Litomyšl, která neztratila ani jeden bod a druhá českotřebovská Lokomotiva, která už okusila ztrátu jednoho bodu. S jednou prohrou je třetí žamberský Stilmat. V Tabulce kanadského bodování je na vedoucí pozici stále litomyšlský Ondřej Dospěl, který už nasbíral 64 bodů před druhým Michael Budinou (48) a třetím Davidem Langrem (44). V brankářích si nejlépe vede litomyšlský Jiří Portlík s průměrem 2,4 gólu na zápas. 
Výsledky:
Edimex Lanškroun – Flyers Česká Třebová                               19:3 (1:0, 6:0, 8:2, 4:1)                                                         
Góly: Patrik Konečný 6, Tomáš Fořt 5, Dominik Fořt 3, Tomáš Pachl 2, Jan Juřina 2, Petr Mík ml. – Petr Šána 2, Ondřej Mistr.
Asistence: Tomáš Fořt 5, Tomáš Pachl 4, Patrik Konečný 2, Dominik Fořt 2, Bořek Jetmar 2, Petr Mík ml., Jan Juřina – Petr Blažek, Ondřej Mistr.
Edimex Lanškroun – Strike Libchavy                                          20:7 (3:1, 5:1, 6:2, 6:3)
Góly: Tomáš Fořt 5, Patrik Konečný 5, Tomáš Pachl 3, Dominik Fořt 3, Petr Mík ml. 2, Jan Juřina 2 – Jiří Hozák 2, Martin Kolář 2, Jaroslav Vaňous, Martin Trávníček. Asistence: Tomáš Pachl 8, Tomáš Fořt 3, Patrik Konečný 2, Petr Mík ml. 2, Dominik Fořt 2 – Stanislav Kraitl 2, Jaroslav Vaňous 2, Jaroslav Teplý, Jaroslav Jandera.
Stilmat Žamberk – Pardálové Lanškroun                                    8:4 (2:2, 3:0, 2:0, 1:2)
Góly: Jaroslav Zářecký 3, Tomáš Diblík 2, Kryštof Chmelan 2, Tomáš Brožek – Filip Gremlica 3, Václav Mík.
Asistence: Vladimír Šedaj 2, Tomáš Brožek, Tomáš Diblík, Alan Vebr – David Tichý 3, Pavel Jirků, Michal Janků, Jiří Černý.
Králíky – Devils One Lanškroun                                                   7:12 (1:2, 0:1, 3:5, 3:4)
Góly: Petr Milták 2, Michal Souček 2, Petr Sedlák, Michal Šverák, David Šverák – David Kocián 4, Vladimír Doha 3, Jan Boruch 2, Jan Obst 2, Michal Kilčický. Asistence: Petr Milták 2, Petr Šembera 2, Jakub Šverák 2, Petr Sedlák, David Šverák – Jan Obst 3, Jan Boruch 2, Petr Mík st. 2, Michal Kilčický.
Rolly Pollys Žamberk – Čerti Lanškroun                                    5:13 (0:3, 0:3, 2:5, 3:2)
Góly: Vlastimil Hruška 2, David Dapecí, Václav Dvořák, Filip Forman – Vít Stránský 6, David Langr 2, Jan Smejkal, Roman Havelka, René Andrle, Michal Sedláček st., Radovan Fořt.
Asistence: Václav Dvořák 2, Stanislav Hauf – Radovan Fořt 3, David Langr 2, René Andrle 2, Vít Stránský, Michal Sedláček ml.
Strike Libchavy – Flyers Česká Třebová                                     1:4 (0:3, 1:0, 0:0, 0:1)                                                        
Góly: Petr Voleský – Karel Steinmetz 2, Vlastimil Togl, Petr Šána.  Asistence: Nikdo – Milan Gremlica, Miroslav Dejdar, Ondřej Mistr, Karel Steinmetz.
Lazy Neckers Lanškroun – Edimex Lanškroun                          4:6 (0:1, 0:1, 0:1, 4:3)
Góly: Pavel Pokorný 3, Miroslav Pachl – Tomáš Pachl 2, Patrik Konečný 2, Petr Mík ml. 2.
Asistence: Stanislav Husák st. 3, Karel Horák – Patrik Konečný 2, Tomáš Pachl, Petr Mík ml.
Králíky – Stilmat Žamberk                                                            5:8 (1:3, 1:3, 1:1, 2:1)
Góly: Radek Pavlík 2, Petr Šembera, Jakub Šverák, Michal Šverák – Vladimír Šedaj 3, Tomáš Diblík 2, David Kubíček 2, Tomáš Brožek.
Asistence: Petr Milták 3, Jakub Šverák, Radek Pavlík – David Brožek 3, David Kubíček 3, Tomáš Brožek, Vladimír Šedaj.
Pardálové Lanškroun – Rolly Pollys Žamberk                            9:4 (3:1, 4:0, 1:0, 1:3)
Góly: David Tichý 3, Filip Gremlica 2, David Bednář 2, Jiří Černý, Miroslav Šrámek – Stanislav Nosál, Václav Dvořák, David Krkavec, Matěj Grund.
Asistence: Filip Gremlica 2, Jiří Bednář 2, Jiří Černý, Václav Mík, Pavel Jirků – Stanislav Nosál 2.
Nuget Šumperk – Bažanti Lanškroun                                          18:2 (4:1, 6:0, 4:0, 4:1)
Góly: Michal Budina 11, Roman Budina 3, Pavel Musil 2, Tomáš Lesák 2 – Aleš Krejčí, Vít Brejša.
Asistence: Roman Budina 4, Michal Budina 4, Tomáš Lesák 4, Pavel Musil 3, Roman Mazák, Jiří Ptáček, Ladislav Kollert – Jan Koutský, Aleš Krejčí.
IHC Litomyšl – All Stars Ústí nad Orlicí                                      13:3 (3:0, 2:0, 2:1, 6:2)
Góly: Ondřej Dospěl 4, Jiří Drobný st. 2, Jiří Vogel 2, Michal Šauer 2, Martin Samek, Milan Kotlář, Jiří Drobný ml. – Lukáš Pirkl, Jan Krejza, Jan Peška.
Asistence: Jiří Vogel 3, Marek Kalivoda 2, Ondřej Dospěl, Michal Šauer, Milan Kotlár – Radim Voříšek, Tomáš Maleček.
Stilmat Žamberk – Rolly Pollys Žamberk                                    10:2 (2:2, 3:0, 4:0, 1:0)
Góly: David Kubíček 3, Tomáš Brožek 2, Kryštof Chmelan 2, David Brožek, Tomáš Diblík, Jaroslav Zářecký – David Dapecí 2.
Asistence: Tomáš Brožek 2, Jaroslav Zářecký 2, David Brožek, Tomáš Diblík, David Kubíček, Vladimír Šedaj, Tomáš Ulrich, Kryštof Chmelan – Václav Dvořák, Milan Hubálek.
Strike Libchavy – Králíky                                                              10:5 (3:2, 6:0, 0:2, 1:1)
Góly: Jiří Hozák 2, Jaroslav Teplý 2, Vojtěch Vaňous 2, Martin Kolář, Pavel Mašek, Jaroslav Jandera, Martin Trávníček -  Michal Šverák 2, Petr Milták, Petr Šembera, Jakub Šverák.
Asistence: Jiří Hozák 2, Jaroslav Vaňous 2, Vojtěch Vaňous 2, Jaroslav Teplý, Stanislav Kraitl – Michal Šverák 2, Petr Milták, Jakub Šverák.
Lazy Neckers Lanškroun – Devils One Lanškroun                    0:5 (0:1, 0:2, 0:2, 0:0)
Góly: Vladimír Doha 2, David Kocián 2, Jan Obst.
Asistence: Milan Žerníček 2, Petr Mík st.
Bažanti Lanškroun – Čerti Lanškroun                                        2:20 (0:5, 0:7, 1:3, 1:5)
Góly: Vít Brejša 2 – David Langr 9, René Andrle 4, Vít Stránský 3, Tomáš Markl 3, Milan Vičar.
Asistence: Aleš Krejčí 2 – Vít Stránský 3, René Andrle 3, David Langr 2, Milan Vičar, Roman Havelka, Michal Sedláček ml., Tomáš Markl, Radovan Fořt.
Lokomotiva Česká Třebová – Flyers Česká Třebová                 13:4 (6:2, 1:0, 2:1, 4:1)                                                         
Góly: Martin Morkes 3, Libor Teplý 3, Daniel Král 3, Radek Morkes 2, Libor Šafář, Miroslav Váně – Ondřej Mistr 3, Miroslav Dejdar.
Asistence: Libor Šafář 4, Miroslav Váně 3, Jan Janoušek 2, Libor Paclík 2, Daniel Král – Daniel Klacl, Miroslav Dejdar.
All Stars Ústí nad Orlicí – Nuget Šumperk                                  3:8 (0:2, 1:4, 1:1, 1:1)
Góly: Jan Chudý, Radim Voříšek, Jan Peška – Michal Budina 5, Stanislav Gereš 3.
Asistence: Martin Diviš 2, Jan Peška – Tomáš Lesák 2, Roman Mazák, Pavel Musil.
IHC Litomyšl – Edimex Lanškroun                                              14:3 (6:0, 4:1, 1:2, 3:0)
Góly: Ondřej Dospěl 5, Jiří Drobný st. 3, Michal Šauer 2, Marek Kalivoda, Martin Samek, Milan Kotlár Bohumil Jakubec – Jan Juřina 3.
Asistence: Ondřej Dospěl 3, Marek Kalivoda, Bohumil Jakubec, Michal Šauer, Martin Samek, Milan Kotlár, Vojtěch Lustyk – Tomáš Pachl 2.
Strike Libchavy – Stilmat Žamberk                                              1:15 (1:4, 0:4, 0:5, 0:2)
Góly: Jiří Hozák – David Kubíček 5, Tomáš Diblík 3, Tomáš Brožek 2, Vladimír Šedaj 2, Jaroslav Zářecký 2, Alan Vebr.
Asistence: Nikdo – Jaroslav Zářecký 4, Vladimír Šedaj 3, Tomáš Brožek 2, Tomáš Diblík 2, Tomáš Ulrich.
Pardálové Lanškroun – Bažanti Lanškroun                                16:5 (3:2, 2:1, 4:1, 7:1)
Góly: Pavel Jirků 3, Filip Gremlica 3, Michal Janků 2, Miroslav Šrámek 2, Jiří Bednář 2, David Tichý 2, Václav Mík, Jiří Černý – Aleš Krejčí 3, Marcel Krejčí, Matěj Vičar.
Asistence: David Tichý 4, Filip Gremlica 4, Jiří Černý 3, Michal Janků – Vít Brejša, Adam Brýdl, Jiří Mareš.
Devils One Lanškroun – Lokomotiva Česká Třebová                8:15 (3:3, 2:4, 2:4, 1:4)                                                        
Góly: Michal Kilčický 2, Rostislav Pilavka 2, Jan Boruch 2, Jan Obst, David Kocián – Radek Morkes 3, Libor Teplý 3, Petr Nosál 3, Libor Šafář 2, Jan Janoušek 2, Libor Paclík 2.
Asistence: Rostislav Pilavka 2, Ondřej Šula 2, Jan Obst, Milan Žerníček, David Kocián, Petr Mík st. – Miroslav Váně 4, Tomáš Vavřina 4, Petr Nosál 3, Libor Paclík 2, Radek Morkes, Libor Teplý, Libor Šafář, Jan Janoušek.
Čerti Lanškroun – All Stars Ústí nad Orlicí                                 11:4 (2:0, 4:1, 2:1, 3:2)
Góly: David Langr 3, Radovan Fořt 3, Tomáš Markl 2, Roman Havelka, René Andrle, Michal Sedláček ml. - Jan Krejza 2, Radim Voříšek, Tomáš Maleček.
Asistence: David Langr 4, René Andrle 3, Michal Sedláček st. 2, Roman Havelka, Tomáš Markl – Martin Diviš 2, Jan Krejza.
Flyers Česká Třebová – IHC Litomyšl                                         2:22 (1:2, 0:4, 0:7, 1:9)                                                        
Góly: Milan Arnold, Milan Gremlica – Ondřej Dospěl 9, Marek Kalivoda 4, Martin Samek 4, Jiří Vogel 3, Jiří Drobný st., Milan Kotlár. Asistence: Petr Šána – Ondřej Dospěl 6, Marek Kalivoda 3, Jiří Drobný 3, Martin Samek 3, Milan Kotlár 2Jiří Vogel.
Nuget Šumperk – Edimex Lanškroun                                          7:8 (2:1, 0:2, 1:4, 4:1)
Góly: Michal Budina 3, Ondřej Viktorin 2, Roman Budina, Tomáš Lesák – Michal Doleček 3, Petr Mík ml. 2, Jan Juřina 2, Dominik Fořt.  Asistence: Roman Budina 3, Tomáš Lesák, Ondřej Viktorin – Tomáš Pachl 2, Michal Doleček 2, Bořek Jetmar 2, Petr Mík ml., Dominik Fořt.
Lazy Neckers Lanškroun – Strike Libchavy                               6:4 (1:0, 2:1, 1:1, 2:2)
Góly: Leoš Dostál 2, Miroslav Pachl 2, Michael Resler 2 – Petr Voleský 2, Stanislav Kraitl, Petr Janďourek.
Asistence: Jiří Sršeň 2, Miroslav Resler 2, Pavel Pokorný, Miroslav Pachl – Jaroslav Jandera, Martin Kolář.
IHC Litomyšl – Nuget Šumperk     8:0 (1:0, 5:0, 2:0, nedohráno pro malý počet hráčů Nugetu)
Góly: Ondřej Dospěl 3, Martin Samek 2, Milan Kotlár 2, Marek Kalivoda.
Asistence: Jiří Vogel 2, Michal Šauer 2, Marek Kalivoda, Ondřej Dospěl, Milan Kotlár.
Rolly Pollys Žamberk – All Stars Ústí nad Orlicí             6:16 (1:4, 2:4, 1:5, 2:3)
Góly:  David Dapecí 2, Václav Dvořák 2, David Krkavec, Matěj Grund – Jan Krejza 6, Jan Peška 3, Jan Chudý 3, Lukáš Pirkl 2, Radim Voříšek 2. Asistence: Matěj Grund 2, Václav Dvořák 2, Vlastimil Hruška – Jan Peška 6, Radim Voříšek 3, Jan Krejza 3, Jan Chudý 2.
 
Tabulka 3. ročníku Oblastního přeboru v in-line hokeji:

1

IHC Litomyšl

8

8 0 0

124 : 19

16 bodů

2

Lokomotiva Česká Třebová

8

7 1 0

121 : 40

15 bodů

3

Stilmat Žamberk

8

7 0 1

67 : 28

14 bodů

4

Čerti Lanškroun

7

5 0 2

78 : 49

10 bodů

5

Devils One Lanškroun

7

5 0 2

69 : 42

10 bodů

6

Edimex Lanškroun

8

5 0 3

87 : 71

10 bodů

7

Lazy Neckers Lanškroun

7

4 1 2

56 : 36

 9 bodů

8

IHC All-Stars Ústí nad Orlicí

9

3 2 4

56 : 63

 8 bodů

9

CBA Nuget Šumperk

8

3 0 5

67 : 52

 6 bodů

10

Strike Libchavy

8

3 0 5

49 : 74

 6 bodů

11

Pardálové Lanškroun

7

3 0 4

42 : 57

 6 bodů

12

Králíky

7

1 1 5

34 : 64

 3 body

13

Flyers Česká Třebová

8

1 1 6

29 : 95

 3 body

14

Rolly Pollys Žamberk

8

0 0 8

35 : 120

 0 bodů

15

Bažanti Lanškroun

8

0 0 8

29 : 123

 0 bodů