Českotřebovský deník 183/2010  (22.6.)                                 
Dětský  den  v  Kozlově                                                                                                                         

Osadní  výbor  v Kozlově  uspořádal  v  sobotu  19.6. 2010  „ Dětský  den“. Na  programu  byly soutěže, jízda na poníku, skákací  hrad  a  běh.¨ Za  příznivého  počasí  navštívilo  zábavné  odpoledne  přes  60  dětí  z  Kozlova a  blízkého  okolí.  Každé dítě po absolvování soutěží  obdrželo drobné dárky, to  umožnily  příspěvky   od  sponzorů,  kterým  děkujeme. Odměnou  pořadatelům i  rodičům  byly  rozzářené a  spokojené  děti.

Kde domov můj? Pod vodou!                                                                                                                

Zajisté jste už slyšeli o ničivých povodních na Moravě, a také o tom, kdo za ně může. Firmy, které staví přehrady, rovnají koryta řek a dláždí je, tvrdí, že kdyby tyto řeky byly takto upraveny, jistě by k tomu nedošlo, jistě víte proč – zisk. Ale co tvrdí skuteční odborníci? Ti, kteří svá tvrzení demonstrovali na příkladech? Ti tvrdí, že takováto opatření povodně spíše podporují!
S kamarádkami jsme se rozhodly, že nebudeme slepě věřit té či oné teorii ale že si o této problematice zjistíme víc.  Po důkladném zvážení všech pro a proti jsme došli k názoru: Napřímením toku, odstraněním přirozených překážek v toku (kamenů, spadlých stromů) a jeho vydlážděním, které zamezuje vsakování vody do země, se rychlost vody zvětší – může tak při větším množství dosáhnout ničivé síly. Tyto zásahy také znemožňují retenci vody v krajině. Naproti tomu lužní lesy jsou schopny vodu při povodních zadržet. Přirozené koryto umožní vsak vody do půdy – další způsob po odtoku korytem, jak se „zbavit“ vody. Meandry urazí voda delší cestu, tím se zvětší plocha dna, schopného propouštět vodu a plocha hladiny, schopná vodu vypařovat. V současné době se pod Lhotkou upravuje koryto naší řeky Třebovky, má nás prý ochránit před povodněmi. Stromy kolem byly vykáceny, místo nich je dlažba. Řeku nyní pravidelně pozorujeme a měříme, no, uvidí se, jaké změny nám to přinese…                                                                 K. Chudá
 
Aktuálně z juda - zakončení části sezóny Na horách                                                                              

V sobotu 19.6.2010 se konalo v areálu restaurace Na horách zakončení 1.části letošní úspěšné sezóny českotřebovských judistů. Pro žáky byly připraveny různé dovednostní soutěže, zábavné hry a zejména došlo k vyhodnocení dosavadní úspěšnosti jednotlivců, které zahrnuje kromě sportovních úspěchů také výsledky z kondičních testů a školní výsledky. Judistická sezóna však pro ty nejlepší ještě pokračuje mezinárodními závody v rakouském Grazu dne 2.7.2010 a na konci prázdnin pak i tréninkovým soustředěním.  M.Typl 
 
Kociánka v Ústí nad Orlicí  2007 a 2010 - porovnejte si dva snímky pořízené ze stejného místa