Českotřebovský deník 186/2010 (28.6.)                                


3D prohlídka Kulturního centra Česká Třebová. Na webové stránce českotřebovského Kulturního centra najdete ode dneška nový odkaz na možnost provedení  3D prohlídek všech prostor Kulturního centra, tedy velkého, malého a výstavního sálu, foyeru, bufetu a také  klubovny. Budete-li si nyní chtít pronajmout prostory, můžete si je detailně prohlédnout.
 
Problematika horolezecké stěny je vyřešena.                                                                                                                           

Námět na přemístění ne tak dávno vybudované horolezecké stěny, umístěné na stěně tělocvičny "červené školy" do areálu Peklák vzbudil ve veřejnosti poměrně velký ohlas, s přemístěním nesouhlasili především horolezci, pro které měla být především tato stěna určena. Bezpečnost užívání stěny pro ostatní  byla již  řešena v provozním řádu, leč zřejmě v poslední době přehodnocena. Nakonec byl problém vyřešen k plné spokojenosti: Cvičná stěna, jedna z nejvyšších v regionu se přestavovat a přemísťovat nebude, bylo by na to třeba vynaložit zbytečné prostředky. Další užívání stěny  je řešeno výpůjčkou právě pro horolezce, na posledním jednání rady to je již součástí usnesení.   Druhé usnesení  uvádí, jaká má být výše vstupného za užívání horolezecké stěny - je stanovena ve výši 25 Kč/den.   Musím se přiznat že kombinaci přijatých usnesení ne zcela dobře rozumím. Zda se jedná o cenu, kterou hradí "vypůjčitel Ing. J. C."  městu za každého uživatele a vede jejich evidenci, nebo zda to je vstupné, které smí tento vypůjčitel vybírat od zájemců, kteří zde budou chtít sportovat. Pokud jde o tu druhou možnost (kterou považuji za pravděpodobnější, zdá se mi tato cena při nutnosti zajistit veškerou bezpečnost sportující veřejnosti velmi nízká, zvláště ve srovnání se vstupným do lanového centra na Pekláku.
 
Sportovní hry mateřských škol – finále Pardubického kraje 2010                                                                                         


V úterý 15. 6. 2010 proběhlo v Pardubicích slavnostní finále již 3. Sportovních her MŠ Pardubického kraje za účasti olympioniků Jarmily Kratochvílové, běžkyně, držitelky platného světového rekordu na 800 metrů a Vladimíra Martince, hokejisty a zástupce Českého klubu olympioniků, zástupců Pardubického kraje, pana Václava Shejbala, starosty MO Pardubice V, pana Jaroslava Kňavy a zástupce generálního partnera Danone a.s., paní Jitky Kvasničkové.  Vítězem krajských her se stala mateřská škola Větrná ze Svitav, obhájce 1. místa z loňského roku. Na druhém místě se umístila MŠ U Koupaliště z České Třebové, obhájce 2. místa z loňského roku a třetí místo obsadila MŠ Závodu míru z Pardubic. Starosta města Česká Třebová pan Jaroslav Zedník v úterý dne 29. června 2010 uvítá úspěšnou školku na radnici, aby jí poděkoval za vzornou reprezentaci
 
Fotografie z krajského finále v Pardubicích
 
České ručičky 2010 mají i žáci z Pardubického kraje                                                                                                               

 V pondělí 21. června 2010 se v brněnském divadle Reduta uskutečnil slavnostní večer, v jehož průběhu byli čestným uznáním a zlatými plaketami oceněni vítězové celostátních kol dvaceti vybraných oborů soutěží odborných dovedností zařazených do přehlídky České ručičky 2010.  Součástí předávání cen vítězům bylo představení oceněného žáka, jeho činnosti a úspěchů v odborných dovednostech a také krátký profil školy, kterou žák navštěvuje. Každý oceněný žák byl doprovázen zástupcem školy.
Mezi laureáty Českých ručiček 2010 byli zařazeni také čtyři žáci středních škol Pardubického kraje, kteří velmi úspěšně reprezentovali svůj obor a školu. Ocenění převzali Tomáš Beneš (obor elektro slaboproud) a Tomáš Sejkora (obor zámečník), žáci Střední školy průmyslové, strojnické a technické a VOŠ Chrudim, Jan Lec (obor automechanik), žák SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí a Jan Groulík (obor mechanik seřizovač) ze Středního odborného učiliště Svitavy. S počtem čtyř oceněných patřil Pardubický kraj k nejúspěšnějším. Vyhlašovatelem přehlídky České ručičky je Jihomoravský kraj ve spolupráci s ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zemědělství, Českým svazem výrobních družstev, Hospodářskou komorou České republiky, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Přehlídka by měla napomoci ke zvýšení prestiže učňovských oborů a posílení jejich významu ve společnosti. Cílem přehlídky je nejen ocenit vítěze soutěží odborných dovedností, které mají v České republice dlouholetou tradici, vysokou úroveň a podporu v odborných kruzích (v jejich porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací, sdružení a odborníci z praxe), ale také podpořit popularizaci a propagaci významu a potřebnosti řemeslných oborů.  Lenka Havelková
LETNÍ FLORA OLOMOUC                                                                                                                                                     

Ve dnech 19. až 22. srpna se brány Výstaviště Flora Olomouc otevřou zahradnické akci s nejdelší tradicí v ČR – letní etapě mezinárodní výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC.  Tvůrci hlavní expozice v pavilonu A se letos opět nechali inspirovat přitažlivým tématem.Velká přehlídka květin vrcholného léta, kterou pro letní Floru připravuje Český zahrádkářský svaz, promění prostory největšího výstavního pavilonu -  v duchu letošního motta výstavy „Móda v květech“ - v  netradiční květinový módní salon. Expozice letních květin - jiřinek, růží, gladiol, lilií, balkonovek, doplní horké módní novinky. Móda ovlivní také letní floristické klání – aranžéři budou tentokrát soutěžit o nejlepší květinovou přízdobu společenského oděvu.  K návštěvnicky nejpřitažlivějším bude letos bezesporu patřit expozice trvalek českých perenářů a přehlídka léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Zajímavými expozicemi, nabídkou biokoření a dalšími novinkami, ale prodejem rostlin, osiv, literatury, bylinných čajů, tinktur a také odborným poradenstvím se zde představí členové Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ.