Českotřebovský deník 187/2010  (29.6.)                                 

Firma Sintex se bude od června  2010 školit za podpory Evropského sociálního fondu                                                           

Firma SINTEX, a.s. požádala v letošním roce o podporu z ESF konkrétně z Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt zvaný:  Projekt rozvoje profesních kompetencí společnosti SINTEX, a.s.  Projekt byl napsán k výzvě 1.1 Školení je šance, a je určen pro podnikatele. Celý projekt byl zahájen v červnu letošního roku  a bude ukončen v květnu roku 2012. Během doby 24 měsíců budou probíhat aktivity mající charakter obecného vzdělávání. Vědomosti a znalosti získané touto formou jsou přenositelné a přispívají k růstu kvalifikace účastníků. Realizace projektu je zcela v kompetencích realizačního týmu, který zodpovídá za řízení a realizaci všech aktivit, za plnění cílů projektu, za činnosti související s uskutečňováním výběrových řízení,  zodpovídá za evidenci a archivaci všech dokumentů související s projektem. Projekt se zabývá realizací komplexního a inovativního vzdělávacího programu pro 50 zaměstnanců společnosti. Toto vzdělávání je zajištěno externími dodavateli a je realizováno v prostorách společnosti nebo řešeno externě v rámci Pardubického kraje. Zaměstnanci firmy se budou školit v oblastech obchodních,  manažerských a komunikačních dovedností,  jazykové vzdělávání a PC dovednosti. Cílem projektu je přispět prostřednictvím rozvoje odborných profesních kompetencí zaměstnanců ke kvalitnímu zajištění stávajících i budoucích projektů společnosti.  Předpokládáme, že realizace projektu také významně přispěje k posílení konkurenceschopnosti firmy a její schopnosti udržet stávající pracovní místa a vytvářet v budoucnu nové pracovní příležitosti. Za celou dobu trvání projektu předpokládáme rozsah všech kurzů dohromady 22 dvoudenních kurzů, 20 jednodenních kurzů a 296 hodin jazykového vzdělávání. Po ukončení všech školení zhodnotíme přínos vzdělávacích aktivit pro účastníky, zda dokáží aplikovat nové informace v praxi a tím naplnit jeden z našich cílů.


Školní jídelna ZŠ  Habrmanova Česká Třebová informuje – STRAVOVÁNÍ od 1.9.2010                     

Hlavní jídlo   50,-- Kč
Polévka           6,-- Kč
+ ovocné a zeleninové saláty
**********************************
Stravování od 1.9.2010 na základě odevzdané přihlášky a zakoupení čipu (100,--Kč vratná záloha)
Přihlášku  -     odevzdat ve školní jídelně,
-          v době nepřítomnosti vhodit do schránky ŠJ (u autobusové zastávky směr Ústí n/Orlicí)
-          email:  jidelna@zs-habrmanova.cz 
Prodej čipů:       platba 100,-- Kč hotově
                          23.8. - 26.8.2010  (po-čt)          8.00 – 11.00   13.00 – 15.00
                          27.8.2010              (pátek)         8.00 – 11.00      -----------
                          30.8. – 31.8. 2010 (po-út)         8.00 – 11.00   13.00 – 15.00
Peníze na stravné:  první platbu zaslat na účet školní jídelny do konce srpna 2010
Výdej obědů od 1.9.2010:      11.00 – 11.20   výdej pro cizí strávníky do jídlonosičů
 (doporučená doba)                  11.00 – 11.40   výdej pro cizí strávníky v určené části jídelny
                                                12.05 – 12.35   výdej pro cizí strávníky v určené části jídelny
                                                13.00 – 13.30    výdej pro cizí strávníky v určené části jídelny
 
Českotřebovský zpravodaj červenec 2010 vychází.   Tiskárna dokončila práci na kompletaci červencového vydání během úterý a  hned potom byl časopis distribuován podvečer do některých prodejen, zbytek bude během středy 30. června. během středy a čtvrtka bude také provedena distribuce do poštovních schránek.
 
Slovanská ulice bez provozu, vzniká další dopravní problém. Je spojený s realizací dopravního napojení Pernerova náměstí na Slovanskou a tylovou ulicí a  je nevyhnutelný. Musíme to vydržet, už k dokončení mnoho času nezbývá. Autobusy tak nyní projíždí již přes komunikaci kolem budoucího nástupiště terminálu Jana Pernera.
 
Poutníci hráli v Brandýse nad Orlicí. koncert se konal v pátek 25. června a podle zaslaných obrázků byl velmi úspěšný. Také v Brandýse mají pro letní akce zajímavé prostředí. U nás jsme v té době jásali na posledním pátečním večeru Týdne sportu, plném decibelů.  V Brandýse se dokázali bavit  také a jistě dobře.  Bude léto a u nás to znamená také řadu zajímavých akcí, které se budou konat  především v Javorce, také  v letním areálu u Národního domu i na jiných místech, např. u klubu Audio..
 
 
Hejtman v litomyšlské „zettéešce“: Realita je neúprosná                                                                                                       

Litomyšl (28. 6. 2010) –  Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek navštívil v pondělí střední technickou školu v Litomyšli. Zajímal se o strukturu žáků a  prošel si učebny i dílny pro praktickou výuku. S učiteli diskutoval  o optimalizaci školství v Pardubickém kraji a o návrhu sloučení této školy se svitavským učilištěm nebo sousední zahradnickou školou.  Do školy nezavítal poprvé: „Před  časem jsem zde byl ještě jako poslanec a musím říci, že škola se hodně změnila.“  Hejtman nepřijel dělat definitivní řešení, ale podívat se na školu, jak to řediteli školy Milanu Janeckému nedávno slíbil. Uvedl, že  Pardubický kraj nemá v úmyslu omezovat technickou část výuky. „Co se týká návrhu optimalizace školství, není nic definitivně uzavřeno. O každém jednotlivém návrhu povedeme seriozní  diskuzi s městy i  se všemi školami ještě před tím, než změnu předložíme zastupitelstvu,“ ujistil vedení školy, že  rozhodování bude co nejobjektivnější, aby subjektivní faktor byl co nejmenší. „Nemůžeme připustit dlouhodobou  nestabilitu školy, protože jsme si vědomi,  že v atmosféře nejistoty se nedá dobře pracovat,“ zdůraznil hejtman. Uvedl, že v Litomyšli jsou ve hře  dvě varianty: „Rozumné se v této chvíli zdá spojení sousedních  škol, technické a zahradnické. Vznikla by tak silná škola. Jakékoliv závěry jsou ale  předčasné, protože o návrhu budeme teprve jednat.“ Hejtman Radko Martínek vyjmenoval také další opatření, jak by se mělo zkvalitnit vzdělávání v Pardubickém kraji. Žáci se budou  přijímat na základě  přijímacího řízení, na gymnáziích budou studovat žáci odpovídající úrovně a převodem učebních a studijních oborů budou vytvořeny oborově příbuzné školy. Opatření považuje kraj za existenční záležitost, protože do roku 2018 bude ročně  ubývat stovky žáků. (mag)    

 

Soud s bývalým starostou Rudoltic.                                                                                                                                          

Regionální deníky, tedy MF DNES a také Orlický deník informují o soudním procesu  s bývalým  starostou Rudoltic Oldřichem Kolomým   Žalobce ho viní hned z několika trestných činů. Kauza  se týká  výstavby bytových domů, rostly na katastru Rudoltic u tzv. Zámečku.  Kolomý dokázal za Rudoltice tvrdě vyjednávat ale současně se podle všeho dopustil pochybení, která žalobce pojmenoval  jako překročení pravomocí i pochybení při správě cizího majetku.  procesu předcházely ostré výměny názorů na webu obce Rudoltice,. kterým  díky postupu Kolomého hrozil vlastně bankrot.  Stát s ek této obci  postavil však velkoryse a tak obec nemusela vracet celou dotaci a penále, ale jen asi 680 tisíc korun. Celý problém si zasluhuje podrobnější rozbor. To, že se však soud koná je jasným důkazem, že stromy nerostou do nebe.