Českotřebovský deník 188/2010 (30.6.)                                  

Sousoší Sbratření ode dneška zase zpátky  na Bezručově náměstí                                                          

Sousoší Sbratření akademického sochaře Karla Pokorného máme v České Třebové od roku 1951, kdy bylo 10. června odhaleno na  hlavním náměstí, které pak podle něho dostalo i jméno. Při úpravách  tohoto náměstí před 13 lety bylo sousoší přestěhováno na nové stanoviště na svahu nad Bezručovým náměstím. Toto umístění bylo v kolizi s plány na přestavbu Bezručova náměstí a  proto bylo nutné sousoší přemístit. Ne moc daleko, jen asi o 12 metrů.  Na stěhování sousoší, které je evidovanou kulturní památkou, bylo získáno řádné povolení od Národního památkového ústavu, od Ministerstva vnitra (jde přece také o památník obětem II. světové války ) a na přesun a restaurační práce bylo vypsáno výběrové řízení. Vybraná odborná firma pak spolu s firmou RYDO zahájila práce ve čtvrtek 12. března 2009 dopoledne.  O cennou  sochu Sbratření  pak pečovali v areálu Eko Bi v Semanínské ulici sousoší bylo znovu umístěno na původní kamenný podstavec poslední červnový den 30.6. 2010.  Vše bylo před novou instalací také renovováno a povrchově upraveno.  Bez sochy Sbratření bylo tedy město Česká Třebová 14,5 měsíce....

Fotografie Marie Turayová, odbor rozvoje města a investic MěÚ

Osudy soch nejsou jednoduché a není to jen osud "našeho" Sbratřemí. Občané města by měli mít této soše blízký vztah, dílo vzniklo z iniciativy místních železničářů, kteří chtěli postavit svým padlým kamarádům po II. světové válce památník. Nápadů bylo více, nakonec se realizoval ten, který tak dobře známe. Prof. V. V. Štech je zavedl až na akademii k Prof. Karlu Pokornému, který připravil toto dílo, hodnocené jako velmi zdařilé. Jeho kopie stojí v parku před pražským hlavním nádražím, zde jsme mohli Sbratření obdivovat do doby, než bude znovu vztyčeno v našem přednádražním prostoru. Voják objímající se s partyzánem se nyní možná diví, jak se za dobu jejich odpočinku v hale EkoBi změnila podoba Bezručova náměstí. Vznik sousoší je třeba chápat v kontextu doby a  účelu, kterému měla sloužit. Už druhou, smutnou kapitolou je to, že tento symbol Sbratření byl zneužit předchozím režimem  a  stal se pak více méně symbolem potupy českého národa. Svůj původní smysl ztratil zejména v době po sovětské okupaci v roce 1968.
 
A ještě připomínka, jak se  socha demontovala v březnu 2009:                                                                                              

Poděkování  Děkuji tímto panu Jindrovi a paní Řehákové , kteří našli moji peněženku v pondělí 28 června letošního roku. Vytrousil jsem ji před supermarketem v České Třebové . Když jsem na to přišel tak jsem ji hledal , ale v tom mi telefonovala manželka , že u nás je někdo kdo mi ji přinesl. Takže ještě jednou děkuji našim spoluobčanům paní Řehákové a panu Jindrovi , oběma z České Třebové Parníku. Otto Matoušek Česká Třebová.

Problémy ve Slovanské ulici jsou horší než jsem včera napsal. Podle připomínek a svědectví zde bydlících občanů se sice provádí práce velmi potřebné, ale bez dořešení autobusové dopravy, což zvláště v nejfrekventovanějších časech  špičce přináší obtíže, Autobusy nemohou projíždět rozestavěným terminálem, musí couvat, vznikají problémy a nervozita.  Možná se tomu dalo předejít, problémy se daly očekávat.

Tradiční etapový závod Velká cena Žamberka se koná v rámci Moravského poháru. Závod startuje v sobotu 3.6.2010  v 9:30 časovkou (start Žamberk sokolovna - směr Kunvald a zpět, odpoledne pokračuje závod okruhy městem - start v 15:00). V neděli startuje v 10h horská etapa. Závodu by se mělo zúčastnit několik závodníků z České Třebové a okolí. Jedním ze závodníků bude zástupkyně Sokola Česká Třebová Monika Simonová, která tento závod jede jako přípravu na etapový závod světového poháru Tour de Feminin, kde bude startovat v reprezentačním výběru České republiky.  Další informace najdete v propozicích viz. http://www.sk-mp.cz/propozice/zamberk_2010.pdf

Ústí nad Orlicí chtělo  mít prezidenta Klause čestným občanem, zatím nemá. udělení čestného občanství mělo být na programu pondělního jednání ústeckoorlického zastupitelstva.  Ale nakonec se o problému nejednalo.  Zastupitel Jiří Holubář požadoval při schvalování programu, aby tento bod byl vyškrtnut, přišlo pouze 18 zastupitelů a na schválení   je třeba 14 hlasů, většina z 27 členů zastupitelstva, přitom podpora návrhu není vůbec stoprocentní. Dalo by se tedy napsat, že návrh Jiřího Holubáře zachoval ústeckoorlickému zastupitelstvu prestiž. Příznivci návrhu, mezi které patří i starosta Pešek,  považují  prezidentovy vztahy s městem za nadstandardní, řada dalších si to ale nemyslí. Prezident Klaus byl v Ústí opravdu často a má svůj vztah také ke Skiiínterkritériu v Říčkách,  tedy akci, která se považuje 100% za ústeckoorlickou, i když je pořádána v jiném kraji.  A jak by to vypadalo, kdyby se všude v novinách  psalo o tom, že ústeckoorličtí zastupitelé odmítli čestné občanství prezidentovi. Nebyla by to ani dobrá známka pro předkladatele návrhu, tedy radniční koalici, v současné době  v této věci ne zcela jednotnou.  Jak bude s návrhem rady města dále naloženo těžko předvídat, do voleb mnoho času nezbývá. Orlický deník uspořádal na toto téma elektronické hlasování s tímto kde ze 76 hlasujících vyjádřilo odmítavě k udělení čestného občanství hned 64! Je to sice malý počet hlasujících, ale na druhé straně to o velké podpoře návrhu rady města jistě nevypovídá. Na druhé straně je  třeba připomenout, že město Ústí nad Orlicí má čestných občanů poměrně mnoho, více než tři desítky. S udělováním čestného občanství se tedy v Ústí nad Orlicí příliš nešetří. Mezi čestné občany města patří také např. nechvalně známý ředitel Československé televize a jeden z protagonistů minulého režimu Jan Zelenka, který měl s Ústím nad Orlicí v době minulého režimu také velmi nadstandardní vztahy, kdejaký TV pořad tehdejší doby se točil v Ústí n.O. Čestné občanství mu odebráno nebylo  .(mm)

 Letní koncerty na Andrlově chlumu. V Javorce děláme čtvrteční letní koncerty, v Ústí n.O. jsou jakousi obdobou této akce páteční koncerty na Andrlově chlumu u chaty Hvězda. začínají 16. července a pokračují i v srpnu.  Jenže ze města je třeba  vyjet na kopec autem nebo na kole,  Javorka je Javorka.... Letos má 125 let !