Naposledy se konal den otevřených bran v Křivolíku loni 10. října. Pár dní na to přišel  první pozdrav zimy, napadlo až 30 cm těžkého sněhu, který  a polámal v pravěké osadě spoustu stromů, změnil zdejší prostředí k nepoznání, přidělal spoustu práce. Také letos v deštivém jaru počasí stále aktivně pracuje a mění přírodu. Objevilo se několik nových studánek,  vodní živel osadu oddělil od světa, autem sem projedete až nyní a to jen důkladně provedeným s pohonem 4 x 4. Bacrie tak letos stále bojuje v Křivolíku s živly, ale vítězí.  Květnové prudké lijáky poničily systém hrází na Křivolickém potoce. Má to ale také pozitivní dopady. Osada Křivolík a s.o. Bacrie nyní mají dostatečné množství dřeva, které dobře využije nejen  v milířích pro výrobu dřevěného uhlí, ale  také pro výstavbu dřevěného obydlí.  Bacrie dělá svou práci dobře a svědčí o tom  na 40 akcí  uskutečněných v loňském roce pro veřejnost a školy, pamatuje na svou  mediální prezentaci a účastní se i jiných zajímavých akcí mimo Českou Třebovou. Skupina bojovníků se vydala letos třeba až na oslavy založení města Řím. Bacrie se bude účastnit i dalších externích akcí i v letošním roce, plány pro letošek jsou opravdu úctyhodné. Těžiště práce ovšem zůstává v pravěké osadě Křivolík. Významné je i to, že se členům občanského sdružení Bacrie daří hledat i nové zájemce a spolupracovníky a to z řad mladých lidí. Práce je spousta a nejde jen o budování, ale o nácvik  starých technik a přípravu jednotlivých pracovišť. Každá  spolupracující ruka je velmi vítána.