Rozloučení se sezónou 2009 - 2010                                        


Dne 14.6.2010 se volejbalová přípravka, kterou vede Markéta Bělková, Kamil Renčín a Michal Kadlec, rozloučila se sportovní sezónou 2009-2010. I když  před prázdninami proběhne ještě několik tréninků, bylo pondělí 14.6.2010 zvoleno k uspořádání netradičního turnaje rodičů a dětí na volejbalových kurtech T.J. Sokola Česká Třebová. Toto rozloučení se sezónou mělo jednoduchá pravidla- hrála se přehazovaná na hřišti o rozměru 4,5 x 5 m, dvoučlenná družstva byla složena z dítěte a jeho rodiče nebo jiného příslušníka rodiny. Z původně přihlášených 21 družstev se turnaje zúčastnilo 19 družstev, na poslední chvíli onemocněl Vojta Doležal a Jan Kadlec. Družstva byla rozdělena do čtyřech skupin, kde byla sehrána utkání každý s každým.Vítězové skupin se utkali o 1-4 místo, druzí o 5-8 místo, třetí o 9-12 a čtvrtí o 13-16 místo. Celá akce se vydařila. Přes celodenní déšť se k večeru vyjasnilo a zasvítilo i sluníčko. K vidění bylo mnoho vyrovnaných a bojovných utkání. Výsledky jsou uvedeny v přiloženém souboru. Všichni účastníci turnaje obdrželi  ceny a společně si opekli uzeniny.