Kabelová televize aktuálně informuje                                   

1. Ukončení internetového kurzu pro seniory “ Šikula ”.

Koncem měsíce června úspěšně ukončilo náš internetový kurz dalších 34 seniorů. Kurz byl pořádán bezplatně pro abonenty kabelové televize v naší internetové kavárně v Nádražní ulici. Výhodou pro účastníky kurzu byl jejich malý počet ve skupině . Vyučující lektor a zaměstnanec Kabelové televize se tak mohli společně v daleko větší míře osobně věnovat jednotlivým účastníkům, oproti minulým kurzům, které byly ve větších skupinách organizovány v učebně školy. KABELOVÁ TELEVIZE CZ plánuje v případě zájmu uspořádat další bezplatný inter- netový kurz pro seniory - začátečníky na podzim letošního roku. Zájemci o tento kurz mají možnost se přihlásit v kanceláři KABELOVÉ TELEVIZE v Nádražní ulici č.p. 115 do konce prázdnin.

2. Sledování televize ve formátu 3D

V měsíci červnu jsme pro širokou veřejnost nainstalovali do naší kavárny nejmodernější televizor , který umožňuje sledovat pořady prostorově ve formátu 3D. Pro vlastní sledování programů ve formátu 3D jsou nutné specializované brýle, která Vám obsluha kavárny bezplatně zapůjčí. Cílem této instalace je občanům České Třebové v předstihu přiblížit nové trendy a formáty, které má zájem naše společnost distribuovat po kabelové síti v blízké budoucnosti. Obraz je velmi kvalitní a “ voda, která divákovi z televize stříká až na brýle při sjíždění dravé řeky na raftu v Grand kaňonu” každého diváka velmi překvapí. Před více jak třiceti lety řada občanů z našeho města se chodila dívat do čekárny na nádraží, jak vypadá obraz na barevné televizi. Nyní je tu plně funkční televizor zobrazující obraz prostorově ve formátu 3D a zaměstnanci Kabelové televize se těší na Vaši návštěvu ve svých prostorách.

3. Hovorné za videohovory v Č. Třebové je díky internetu po kabelové síti zcela zdarma.

Praktické využití videotelefonů v České Třebové bylo veřejně prezentováno společně s TV přijímačem 3D účastníkům internetového kurzu Šikula. Naše společnost má v současné době 12 aktivních videotelefonních stanic, které mají samostatná telefonní čísla a jsou připojeny na naši ústřednu. Některé z nich jsou jako vzdálené pobočky instalovány mimo Českou Třebovou, např. v Praze nebo v Olomouci a lze mezi nimi vést videohovory zcela zdarma. Bezplatné video- telefonní hovory mohou vést i abonenti kabelové televize mezi sebou a věříme, že tato nová služba v blízké budoucnosti najde své příznivce.

4. SCAB link - nová služba digitální televize v České Třebové

V návaznosti na předkládané náměty některých našich abonentů i nových zájemců o digitální příjem, kteří zatím kabelovou televizi nemají, jsme zavedli novou službu SCAB link. Tato nová služba poskytuje srovnatelné možnosti a podmínky TV příjmu se satelitními TV poskytovateli , ale navíc zachovává možnost využívání dalších služeb po síti kabelové televize. Podrobnější seznámení s touto novou službou KABELOVÉ TELEVIZE CZ i celkové porovnání obou variant je uvedeno v barevném letáku uvnitř tohoto vydání Zpravodaje.

4. Nové tarify internetu na kabelové síti - rychlost až do 25 Mbit/s !

V průběhu měsíce května a června byla provedena částečná rekonstrukce sítě kabelové televize, která zvýšila její propustnost v dopředném směru ze 140 Mbit/s na 420 Mbit/s. Další kapacitní navýšení o 280 Mbit/s bude realizováno na podzim tohoto roku, v návaznosti na prováděnou rekonstrukci kabelové sítě ve zbývajících lokalitách. Na základě této skutečnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ mohla přistoupit k výraznějšímu navýšení maximální přenosové rychlosti u svých nových tarifů. Stávajícím zákazníkům bude rychlost při zachování stávající ceny též navýšena, případně jim bude nabídnut nový tarif. Nové tarify internetu jsou zveřejněny sa- mostatně v tomto Zpravodaji (na předcházející dvoustraně).

5. Metropolitní veřejná vysokorychlostní optická síť - MEWOS rychlost do 100 Mbit/s

Na optickou síť MEWOS jsou v současné době v České Třebové připojeny tři školy a Městský úřad (optickou přípojku zatím využívá jako záložní připojení). Přenosová kapacita pro každý napojený bod je nastavena do 100 Mbit/s. Dne 28.5. 2010 proběhlo testovací měření v jednotlivých školách a na Městském úřadu se srovnatelnými výsledky. Pro informaci dále uvádíme, že na Základní škole Ústecká byla naměřená rychlost v dopředném směru 86,28 Mbit/s a ve zpětném směru 76,10 Mbit/s. V současné době se realizují zemní práce a pokládky optických kabelů v některých lokalitách města. Předpokládáme,že od října budeme připraveni postupně jednotlivým firmám v České Třebové nabízet, jako standard, připojení k internetu po optické síti s rychlostí až do 100 Mbit/s.                                                                                                                                                    Ervin Wacník - jednatel