Terénní programy Laxus pomáhají chránit veřejné zdraví 

Terénní programy pro uživatele drog bývaly často vnímány jako pouhá „pomoc narkomanům“, která je úzce zaměřená, finančně náročná a nemá žádný výrazný pozitivní efekt. Že se tato myšlenka ukazuje jako mylná, nám dokazují statistiky, které si o svých službách vedou terénní pracovníci občanského sdružení Laxus, působící v Pardubickém kraji.
 
Ti jen za loňský rok posbírali v Pardubicích a dalších městech Pardubického kraje celkem 230 pohozených injekčních stříkaček, které představují riziko nákazy infekčními chorobami, např. žloutenkami nebo virem HIV. Celkem 112 stříkaček bylo nalezeno a odborně zlikvidováno v Pardubicích, zbylých 118 v takzvaném regionálním terénním programu. „Během něj vyjíždějí naši pracovníci do osmnácti měst Pardubického kraje, monitorují drogovou scénu a aktivně pracují s uživateli drog“, říká Tomáš Klášterecký, provozní vedoucí programu.
 
„Pokud vezmeme v úvahu, že každý třetí uživatel může mít žloutenku typu C a připustíme, že teoreticky každá odhozená stříkačka pochází od jiného uživatele, máme cca 75 potenciálně infekčních stříkaček. Pokud by došlo k tomu, že z těch 75 případů dojde byť jen k 5 poraněním a nákaze žloutenkou typu C a všech 5 osob se bude následně léčit, bude jejich roční léčba, bude-li bezproblémová, stát kolem 2,5 milionu korun. To je v podstatě náš roční rozpočet, za který toho ale uděláme v rámci našeho programu několikanásobně víc“, dodává Tomáš Klášterecký.
 
Kromě sběru stříkaček totiž pracovníci Laxus o. s. poskytují i další služby, které slouží nejen uživatelům drog, ale i veřejnosti. „Vše, co děláme, vychází z principů ochrany veřejného zdraví a pomáhá naplňovat strategii národní i evropské protidrogové politiky. Proto měníme uživatelům injekční stříkačky, motivujeme je, aby když už drogu užívají, činili tak bezpečněji a chovali se tak méně rizikově vůči sobě i okolní společnosti. Kromě toho jim zprostředkováváme léčbu a pomoc s abstinencí.“
 
Za loňský rok bylo v rámci Pardubického kraje vyměněno v terénním programu celkem 25.044 injekčních stříkaček. „Pokud by náš program nefungoval, existovalo by velké riziko, že uživatelé drog budou používat jednu stříkačku vícekrát nebo si ji v tom horším případě budou dokonce půjčovat mezi sebou“, dodává Tomáš Klášterecký. „Rizika, která z toho pramení, nejsou jen otázkou drogové komunity, ale celé společnosti. Naši klienti nejsou pouze na okraji společnosti, jak se často lidé domnívají. Velkou část z nich vůbec neidentifikujete jako osobu, která injekčně užívá drogy a tak by bylo riziko šíření infekčních chorob, pokud by naše programy nefungovaly, mnohonásobně větší. Kde by například skončilo těch 25.000 stříkaček, které nyní bezpečně zlikvidujeme?“
 
Služeb, které Terénní programy v Pardubickém kraji poskytují, využilo v loňském roce 280 uživatelů drog. Nejrozšířenější drogou byl nitrožilně užívaný pervitin. V rámci aktivního vyhledávání klientů oslovili pracovníci dalších téměř 500 osob, často příležitostných uživatelů.
Terénní pracovníky můžete v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nebo zájmu o další služby kontaktovat telefonicky na číslech:
 
-       region Ústecka a Svitavska:      774 626 301
-       region Chrudimska:                  774 626 302
-       město Pardubice:                     608 626 323
 
Při nálezu injekční stříkačky se můžete obrátit s žádostí o likvidaci i na strážníky městské policie, pokud byste pak chtěli injekční stříkačku zlikvidovat sami, doporučujeme s ní vždy manipulovat pinzetou nebo alespoň použít rukavice a v obalu s pevnou stěnou, ze kterého nemůže stříkačka vypadnout, ji vhodit do odpadkového koše.
Veškeré služby jsou poskytovány anonymně a zdarma. Více informací naleznete také na internetových stránkách www.laxus.cz.