Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.                                         

poslanec Parlamentu ČR za Pardubický kraj (BEZPP)
Narozen: 6. 5. 1954 v Čáslavi

Rodinný stav: ženatý, 2 děti – dcera Eva (Zákorová), vzdělání vysokoškolské (Ing., Ph.D.), odborná asistentka, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky; syn Petr, vzdělání vysokoškolské (Ing.), geodet u soukromé firmy Manželka Iva, ředitelka Mateřské školy U Koupaliště v České Třebové

Dosažené vzdělání:
1969 – 1973 Střední průmyslová škola železniční v České Třebové, studijní obor „Doprava a přeprava“
1974 – 1978 Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky železniční dopravy, studijní obor „Provoz a ekonomika železniční dopravy“
1988 – 1990 doplňkové pedagogické studium na ČVUT Praha,
1996 – 1999 doktorandské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“; doktorská práce na téma „Modelování logistických přepravních řetězců v kombinované dopravě“, udělen titul Ph.D.
1998 – 1999 postgraduální studium na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden, studijní obor „Evropské integrační studium vývoje v dopravě“; závěrečná práce na téma „Vývoj přepravní organizace v kombinované přepravě pro listovní zásilky na základě případových příkladů a prošetření překládací techniky a přepravních prostředků“; udělen titul EUR Ing.
2002 habilitační docentské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“, habilitační práce na téma „Logistické technologie v přepravních řetězcích“, udělen titul Doc.,
2008 profesorské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“, udělen titul prof.
 
Pracovní činnost:
1973 – 1974 výpravčí vlaků v železniční stanici Zbraslavice, ČSD Provozní oddíl Praha,
1978 – 1982 samostatný pracovník ekonomického oddělení pro odvětví lokomotivního hospodářství, Provozní oddíl ČSD v České Třebové,
1982 – 1989 odborný učitel na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové (pedagogické zaměření - ekonomické předměty a předměty zaměřené na železniční přepravu),
1990 – 1993 odborný učitel na Vyšší dopravní akademii (VDA) v České Třebové,
1993 – 1996 zástupce ředitele pro vyšší studium na VDA v České Třebové,
1995 – dosud přednášková činnost oborové didaktiky pro doplňkové pedagogické studium na Fakultě chemicko-technologické, Univerzity Pardubice,
1996 – 2007 docent na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy,
1998 –dosud vedoucí regionálního pracoviště Institutu Jana Pernera, o.p.s., Studenstká 95, 532 10 Pardubice,
1997 –dosud přednášková činnost v profesním vzdělávacím programu „Spediční expert“ při Institutu J.Pernera, o.p.s. Praha (odborné zaměření letecká spedice, skladování, intermodální přeprava, logistické technologie),
2000 – 2003 přednášková činnost na IMODS s.r.o., Praha (Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice),
2001 – dosud člen redakční rady časopisu Logistika, New Logistics
2002 – dosud přednášková činnost u společnosti RELIANT s.r.o. Praha (logistika, doprava),
2007 – dosud vedoucí katedry technologie a řízení dopravy

Jazykové znalosti: Ruský jazyk, Německý jazyk

Odborná spolupráce:
OKD Doprava, a.s., Ostrava – systém odvalovacích kontejnerů ACTS,
ČSAD a.s., Hodonín – logistické systémy pro distribuci,
ČD, a.s. – systémy v osobní přepravě,
ČD Cargo – logistické a technologické systémy v nákladní přepravy
Preymesser Logistik, s.r.o., Mladá Boleslav – logistické systémy pro distribuci a skladování,
TQM a.s., Opava - logistické systémy pro distribuci.