Řetůvanka na Mezinárodním hudebním festivalu v České Kamenici                  


Když  na jaře letošního roku přišlo Řetůvance písemné pozvání na 11.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Big Bandů a dechových hudeb do České Kamenice, bylo to pro nás nejen velké překvapení, ale i zavazující výzva postavit se vedle vyhlášených dechových souborů, které mají dlouholeté tradice. Nakonec jsme pozvání s radostí přijali, vždyť Řetůvanka se takové události ještě neúčastnila.
26. června 2010 jsme tedy vyrazili na cestu. Přepravu dechovky zajišťovala firma Arnold z České Třebové. Festivalu se účastnilo 12 dechových hudeb včetně souborů z Polska, Maďarska a blízkého Německa. Hlavní náplní programu dechových hudeb bylo slavnostní defilé v pochodu s mažoretkami a dále společný monstr koncert všech účinkujících. Řetůvance byly přiděleny mažoretky z měst Jiříkov a Nový Bor. Vše jsme absolvovali hned dvakrát, poprvé v České Kamenici a následně v Ústí nad Labem. Zde patří ocenit výkon všech muzikantů a mažoretek, průvody městy trvaly poměrně dlouho a panovalo velké horko.
Poctou pro Řetůvanku bylo vybrání našeho kapelníka Jiřího Zemana mezi čtyři dirigenty, kteří střídavě dirigovali monstr koncert všech hudeb. Našemu kapelníkovi patřil pochod Františka Kmocha Česká muzika. Svého úkolu se zhostil se ctí a pod jeho taktovkou to mělo pořádný říz.
Řetůvanka na této akci představila i svůj nový prapor, který budil značnou pozornost všech muzikantů a návštěvníků festivalu ( mj. tento prapor bude spolu s obecními symboly slavnostně vysvěcen dne 28.září 2010 v kapli sv. Václava v Řetůvce).
S Řetůvankou vycestovali i úplní nováčci a to klarinetista Jan Friš a saxofonista Martin Rybka. Festivalu se za naší dechovku účastnilo 32 muzikantů a 7 členů doprovodu.
Co dodat závěrem? Ráda bych jménem svým a jménem mého manžela kapelníka Jiřího Zemana poděkovala všem muzikantům za vzornou reprezentaci Řetůvanky a našeho regionu, dále bych chtěla poděkovat celému doprovodnému týmu, který vzorně pečoval o naše muzikanty a v neposlední řadě firmě ARNOLD za bezproblémovou spolupráci.
                                                                                                                                      S muzikantskou úctou Věra Zemanová.