SPORTOVNÍ HRY mateřských škol 2010             


Sportovních her MŠ se mohou zúčastnit všechny děti mateřských škol zpravidla ve věku      od 3 do 6 let. Sportovní hry se konají v duchu olympijských tradic. Cílem projektu je vést děti ke sportu, učit principy Fair Play, rozvíjet myšlenku olympismu. Základní kola se uskutečnila na půdě mateřských škol. Semifinále proběhlo v rámci obce s rozšířenou působností dne 28.5.2010 v tělocvičně TJ Sokol Na Skále. Na organizaci celé akce se podíleli zaměstnanci odboru školství MěÚ v České Třebové, Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová a  ZŠ Habrmanova.
 
Semifinále se zúčastnily mateřské školy:
Habrmanova,  U Koupaliště,  U Stadionu, Vinohrady, Semanín
Každé soutěžní družstvo se skládá z 10 členů, 5 dívek a 5 chlapců. Soutěží se v těchto disciplínách:
1. Štafetový běh na 50 m
      2. Hod do dálky tenisovým míčkem
      3. Překážková chůze na 50 m
      4. Skok do dálky na 20 m v pytlích
      5. Pětiskok
Všechna družstva obdržela medaile, diplomy a sladkou odměnu. Medaile předávala Ing. Žáčková, místostarostka Města Česká Třebová. Vítězné družstvo semifinále se zúčastní krajského finálového kola, které se bude konat dne 15.6.2010 na atletickém stadionu Hvězda SKP v Pardubicích. V letošním roce do krajského kola opět postoupila MŠ U Koupaliště, která loni v Pardubicích vybojovala 2. místo.