Na reformu středního školství jsme dobře připraveni!       

Od roku 1992 cíleně budujeme vzdělávací centrum v oblastech elektrotechniky a nábytkářství, které patří v uvedených oblastech mezi nejprestižnější v České republice.
Vzhledem k aktuálně navržené reformě středního školství se v tomto článku nejvíce zaměřuji na elektrotechniku.
Podmínky pro výuku soustavně modernizujeme:
Průběžně pořizujeme nové vybavení do laboratoří číslicové techniky, programovatelných automatů, robotů, elektrických pohonů a nově jsme zřídili laboratoře hydrauliky a pneumatiky. V dílnách praktické výuky jsme zavedli nové technologie pro výrobu plošných spojů, pájení SMD součástek, zpracování digitálního vysílání, zabezpečovací techniku, autoelektroniku, aj. Novinkou pro příští šk. rok je „Elektrický dům“ demonstrující nasazení elektroniky a automatizace do bytové výstavby.
Důležité je i prostředí školy – stále něco zdokonalujeme:
·  Pro zlepšení podmínek našich žáků a zaměstnanců přispívá zateplení budov, nedávno jsme vybudovali nové šatny, sociální zařízení a WIFI síť v budově teoretické výuky, novou hernu v domově mládeže a novou vstupní zónu pro žáky v budově dílen.
·  V období prázdnin vylepšíme vstup do hl. budovy, zavedeme elektronický docházkový systém, zprovozníme novou telef. ústřednu, zvýšíme výkon datové sítě a přepracujeme naše www stránky.
Další významné aktivity:
·  V rámci praktické výuky spolupracujeme s významnými firmami v širokém regionu.
·  Aktivně spolupracujeme s Hospodářskou komorou ČR, Asociací pro elektrotechnické vzdělávání a Společenstvem dřevozpracujících podniků.
·  Ve spolupráci s Národním ústavem odborného školství se v řešitelských týmech aktivně podílíme na tvorbě celostátního zadání závěrečných zkoušek oborů elektrikář a truhlář a pro příští šk. rok jsme vybráni jako garanti společného zadání v rámci ČR pro obor elektrikář- slaboproud.
K navržené reformě středního školství:
17.6. 2010 byly zveřejněny materiály týkající se reformy středního školství v Pardubickém kraji. O optimalizaci sítě středních škol se hovoří přibližně 15 let a jsem rád, že se konečně řeší, neboť je naléhavě nutná a dlouhodobě se na ni připravujeme. Naprosto nečekaným překvapením však je, že záměr počítá s přemístěním elektrotechnických oborů ze škol v České Třebové do Lanškrouna.
Jde o administrativní přístup kraje vyplývající z neznalosti tradic přípravy odborníků v regionu, stávajících technických a prostorových podmínek a dopravní spádovosti. Dokonce v rámci příprav reformy prostorové a technické podmínky naší školy žádný odborník objektivně neposuzoval. Poslední oficiální hodnocení provedla Česká školní inspekce v roce 2002, kdy se zaměřila právě na technické podmínky výuky. V inspekční zprávě se uvádí, že materiálně-technické vybavení dílen praktické výuky pro elektrotechnické obory je v porovnání s jinými školami stejného zaměření bezkonkurenční a vynikající. A od té doby jsme ještě mnohé vylepšili.
Důležité je, že se jedná jen o návrh a před definitivním rozhodnutím se povedou věcné a odborné diskuse. Navíc elektrotechnické vzdělávání v České Třebové má silnou podporu významných sociálních partnerů. Vůbec nepředpokládám, že se vybavení pro elektrotechniku odstěhuje z České Třebové se zcela zbytečně vynaloženými náklady a že by žáci např. ze Svitav, Litomyšle, Chocně, Vysokého Mýta, atd. museli dojíždět až do Lanškrouna.
19. červen 2010                                                                                                                  Ing. Bohuslav Pilgr, ředitel školy v z.