Dětský den s dravými ptáky Pod Jelenicí                                                                                              


Na fotbalovém stadionu Pod Jelenicí bylo živo. Společnost  Seiferos z Lednice zde vytvořila zajímavý areál plný dravých ptáků.Byl to velmi vhodný program pro mateřské školy a nejnižší třídy ZŠ. Osvědčená dvojice komentátorů ukázala, že dravcům rozumí a že dokáže děti přitom dobře pobavit. Děti se mohli zcela zblízka seznámit s dravci, poznali několik druhů sov a technikami při jejich užívání. Společnost Seiferos vede dlouholetý spot s jinou společností podobného zaměřené s názvem  Zayferus. Lze si o tom přečást hodně na webu a  jednou o tom byl i televizní pořad Klekánice.  Ti co přišli na ukázky na horní stadion Pod Jelenicí však viděli, že pracovníci společnosti odevzdali práci vynikající úrovně. To je daleko důležitější, než mediální válka dvou konkurenčních společností působících  v oblasti sokolnictví. Nejzajímavější byla letová produkce, imitace lovu, vše probíhalo s maximálním využitím schopností  dravců  a možnostmi daného prostoru. Samozřejmostí bylo dokonalé ozvučení komentáře a v závěru byli nejpozornější žáci odměněni příletem dravce na jejich ruku.