Setkání s čápem                                                                      


Ve středu  23. června 2010, kolem osmé hodiny ranní, mi na cestě kolem zahrádkářské osady Hliníky naproti městskému hřbitovu cosi rozměrného přelétlo nad hlavou. Byl to pták, letící poměrně nízko nad zemí,  avšak poněkud větších parametrů, něž běžně vídáme kolem sebe létat.  Při bližším pohledu bylo patrno, že se jedná o čápa bílého (Ciconia ciconia). Zalétl do polí, cca 20 m od cesty, a snesl se k zemi. Zde  si asi  deset minut odpočinul. Pomalu se pohyboval po poli, na dohled od torza finské lísky, pozůstatku někdejšího Richterova sadu nad hřbitovem. Vyndat z  obalu fotoaparát bylo dílem okamžiku. Čáp s několikrát otočil na obě strany, jakoby  zapózoval  přítomnému fotografovi. Poté se zvolna vznesl do nebeských výšin, zalétl směrem ke hřbitovu,  otočil se zpět, obkroužil zmíněnou lísku  zmizel někde v Dolečkách či na Podhorce.

Několik fotografií mi jeho návštěvu připomíná. Toto „setkání“ mi připomnělo, kterak jsem jako dítko ještě školou nepovinné, před více než třemi desítkami let,  vídal čápa o něco výše ke Skuhrovu. Tehdy jsem se tudy občas v doprovodu prarodičů vracíval z vycházky do lesa a v údolí, mezi Venclovou  chatou  a dnes již zlikvidovaným Šmajzrovým sadem,  se nacházela pravidelně malá bažina. V ní bylo možné čas od času čapího jedince spatřit.                                                                                                     Martin Šebela