Třetí setkání se studánkami                                                   

Celostátní kampaň Setkání s přírodou se koná tento a příští víkend  letos potřetí jako propagace činnosti dobrovolných ochránců přírody v celé republice.
V České Třebové ZO ČSOP Podorlicko připravilo na sobotu 12. 6.2010  akci Setkání se studánkami, prameny a pravěkem. V předchozích letech byla akce zaměřena na studánky v Údolí Skuhrovského potoka a na Parníku. Tentokrát vedla trasa do údolí Křivolíku.  Průvodcem byl Ing. V. Hampl a ten na úvod účastníkům akce na mapě ukázal rozmístění studánek a pramenů v okolí města. Všichni dostali publikaci Studánky Českotřebovského mezihoří a další materiály ČSOP. U dolního Pivovarského rybníčka se  seznámili s historií a ledařením a cestou dále  mohli pozorovat funkci záchytných protipovodňových poldrů. Děti zkoumaly vodní živočichy a seznámily se tak s chrostíky a blešivci, kteří indikují kvalitu vody v potoce. Účastníci viděli pěkně upravenou studánku Smutnou i zanedbanou Včelařskou. Překvapením pro mnohé bylo bohaté prameniště pod Šklíbandou, kde prameny vytvářejí malé vodopády. Trasa vedla údolím až k osadě Křivolík, která funguje jako Muzeum v přírodě a experimentálně archeologické centrum. Občanské sdružení Bacrie, zde na odpoledne připravilo zajímavý program s ukázkami pravěkých výrobních postupů a ochutnávkou dobových jídel. Prohlídka pravěké osady byla příjemným zakončením vycházky.