Smetanovu "Litomyšl zahájil prezident Václav Klaus a hejtman Radko Martínek 

Pátek 11. června • II. zámecké nádvoří • 20.00 hodin
Bedřich Smetana: Pochod k slavnosti Shakespearově
Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll, op. 21
Petr Eben: Pocta Karlu IV., kantáta pro mužský sbor a orchestr
Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103 pro sóla, sbor a orchestr

Lívia Obručník Vénosová soprán, Ivan Kusnjer baryton (náhrada za nemocného Romana Janála),
Jan Simon klavír
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek
Symfonický orchestr Českého rozhlasu,
dirigent Peter Feranec

Letošní 52. ročník Smetanovy Litomyšle byl zahájen v pátek 11. června vyprodaným koncertem Symfonického orchestru českého rozhlasu za tradiční přítomnosti  prezidenta republiky  Václava Klause a krajského hejtmana. Nechyběl ani ministr kultury Václav Riedlbauch a krajská radní pro oblast školství ing. Jana Pernicová s dcerou. Součástí Smetanovy Litomyšle je tradičně i bohatý doprovodný program.  Současně tak byly otevřeny v Litomyšli dvě prestižní výstavy - v zámeckém pivovaře to je výstava Theodora Pištěka a v Domě u rytířů   výstava  obrazů Ivy Mrázkové "Společná hra - Interplay". Všeobecně dvojjazyčně uváděné programy česky a anglicky svědčí o tom, že Litomyšl je již někde v Evropě a že pořady a doprovodný program festivalu jsou určeny  s rozhodující většiny pro návštěvníky Litomyšle a tedy i našeho Pardubického kraje. Litomyšl tak přispívá velkou měrou ke zvýšení turistického ruchu  v našem kraji a jistě si zaslouží tedy i pozornost. Můžeme mít velkou radost z toho, že  máme Litomyšl doslova za humny a že můžeme tak být snadno přitom, jak se rychle mění v  město evropského významu. V pátek byla 52. Smetanova Litomyšl slavnostně zahájena a to s velkou pompou. je dobré připomenout, že  její  věřme že také slavností zakončení se uskuteční v neděli 5. července se uskuteční na externím koncertu v České Třebové, kde bude v chrámu sv. Jakuba na památku dirigenta františka Preislera provedena Cyrilometodějská mše J. M. Haydna. Je to pro naše město velká pocta. Během pěti let to je druhý externí koncert Smetanovy Litomyšle  v České Třebové !                                   (Fotografie z pátečních akcí v Litomyšli poslal Luboš Kozel) 

Po přivítání s na pódiu s kyticí květin přednesl prezident Václav Klaus krátký projev a usedl do prezidentské lóže. V prezidentské lóži na fotografii Michal Kortyš, starosta Litomyšle, prezident Václav Klaus, hejtman Radko Martínek, mluvčí Magda Navrátilová


Slavnostní vernisáž v zámeckém pivovaře: Theodor Pištěk

 
Hejtman Martínek, krajská radní Ing. Jana Pernicová s dcerou, dole Theodor Pištěk a ministr kultury Václav Riedlbauch,          - dále výběr z  vystavených obrazy Theodora Pištěka....
 

Vernisáž výstavy Ivy Mrázkové V Domě u rytířů                

V Dome u rytířů autorka obrázků  Iva Mrázková, hejtman Radko Martínek, Michal Kortyš, starosta Litomyšle (a majitel chaty  M. Švabinského na Kozlovském kopci) a lucemburský velvyslanec  Jean Faltz,