Sokolové v červnu nezaháleli                                                   


Začátkem měsíce ve dnech 11. – 13. 6. se zástupci T.J. Sokol Česká Třebová zúčastnili celostátní sokolské akce Sokolské Brno – SokolGym, kde vystoupili ve dvou skladbách. Ženy  v mozartovské  „Malé hezké chvilce“ a smíšená skupina žen a mužů ve skladbě „Zacvičme si spolu“. Atmosféru z  krásného, místy až moc prosluněného,  Brna zachycují fotografie, které poslala M.Červinková.
Minulou sobotu 19.6. přivítali  sokolové v místní sokolovně polské přátele z Olawy a připravili pro ně krátký program – ukázku cvičení žen s kužely,  cvičení rodičů s dětmi na nářadí a na závěr předvedly ženy country tance, které se Polákům tak líbily, že se je bez rozpaků začali s našimi tanečnicemi učit.
V pondělí 21.6. proběhlo U Floriána tradiční zakončení sezóny. Na vycházku, jak zachycují fotografie, se vydali sokolové všeho věku i rodiče s dětmi. Někdo pěšky, někdo na kole. Někdo nevěřil, že počasí vydrží, a přijel raději autem. Všechny děti byly přivítány sladkostí –
domácími koláčky. Pak malé sokolíky čekala houpačka,  kolotoč a  soutěže v hodu šiškou, skok do dálky, hra na rybičky a další hry, které pravidelně vždy na závěr pondělního cvičení hrávají.  Snad nejvíce se jim líbila „zlatá brána“, která díky množství účastníků nabyla nebývalých rozměrů.
Tento víkend 25.6. – 27.6. se zúčastní skupina třebovských sokolů velké akce na Slovensku. Jedou na  III. sokolské tělovýchovné slavnosti v Trenčíně.  Přejme jim hodně hezkých zážitků a ať jim vydrží  počasí.
                                                                                                                                 Lenka Strouhalová za T.J. Sokol Č.Třebová

Česko-polské odpoledne v sokolovně na Skále dne 19. června