Českotřebovský deník 193/2010 (6.7.)                                   
Hejtman: Růžový palouček nám dává sílu překonávat těžkosti                                                             

Újezdec u Litomyšle – Národopisná slavnost na Růžovém paloučku uctila památku  Českých bratří. Po hymně zazněly promluvy. Hlavní slovo přednesl v přírodním parku hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. O osobní vzpomínku na Jana Palacha se podělil akademický sochař Olbram Zoubek, na závěr první části vystoupil farář Českobratrské církve evangelické Jiří Doležal.
„Místa jako je Růžový palouček nám dávají sílu a přesvědčení o schopnostech nás a našeho národa překonávat těžkosti,“ navázal na Baťovu myšlenku  o mravní bídě, kterou přednesl Alfréd Strejček, hejtman Martínek. Hovořil o přínosu Českých bratří pro tehdejší dobu i o odkazu české reformace pro současnost. Upozornil na to, že nás od  našich předků dělí staletí, ale  přeci  je  pozoruhodné, jak jsme stejní. „Stejně jako tehdy trápí naši společnost uvolnění mravů a devastace tradičních hodnot. Dnes a denně jsme obklopováni snahou porušovat zákony a mravní zásady. Mnozí se snaží získat sami pro sebe co nejvíce na úkor ostatních. I když se nám to nezdá, jsme znovu existenčně ohroženi.“ (mag)  Foto Luboš Kozel
(Projev Radko Martínka v závěru tohoto deníku)
 

Česká beseda se tančila v Kamenci                                                                                                      

 
Kamenec u Poličky - Třetí festival  amatérských souborů Pardubického kraje tančících tanec Česká beseda hostil v neděli Kamenec u Poličky. Krojované družiny ze sedmi obcí Pardubického kraje pozdravil v areálu Pod Lipou hejtman Radko Martínek, který převzal nad setkáním záštitu. Českou besedu v krojích z různých částí kraje předvedlo 112 tanečníků z Bystrého, Poličky, Kamence, Kostěnic na Pardubicku, Jablonného nad Orlicí, Mistrovic a Třebovice.   Tanec, u jehož zrodu stál v šedesátých letech devatenáctého stolení mimo jiné básník Jan Neruda a skladatel Bedřich Smetana, byl původně určený pro salony. „O tom, že popularita národního tance, který v průběhu staletí zlidověl,  přetrvává, svědčí setkávání českých besedníků v různých místech našeho kraje,“ uvedl hejtman při zahájení festivalu v Kamenci, kde sahá novodobá historie taneční skupiny do roku 1975. Tehdejší generace mládeže nacvičila na oslavy 85. výročí založení sboru tradiční lidový tanec z našeho kraje.       Začátek  historie festivalu českého tance se začala psát před třemi lety  v Mistrovicích  na Ústeckoorlicku, vloni se tančilo v Bystrém u Poličky.  (mag)
 
 
Marta Pelikánová posílá pozdrav ze zimní Austrálie do rozpálených Čech.                                           

Posílám básničku, abyste věděli, že na domov a Českou Třebovou pořád myslím.  Na mém webu je k ní i text a historie na konci poslední aktualizace. Taky tam je o tom, že jsem letos vyhrála dvě ceny v soutěži Trapsavec. Já prostě bez naší krásné češtiny být nemůžu. Asi i proto s angličtinou tak neskutečně zápasím a ona potvora stále vyhrává na body.  Přeji krásné letní dny.
Marta Pelikánová
 
KOŘENY
 
Někteří lidé spálí mosty
a vydají se za kopce
a bez lítosti změní vlasti
jak zip u svého poklopce.
 
Já ale nechci přetnout žílu,
transfuzi životabudičů,
v ní proudí maily kamarádů
a dopisy mých rodičů.
 
Mízou pro moje kořeny
jsou zprávy, jak se máte
chci říct bez velkých patosů:
“Díky, že vzpomínáte.“
 
Představitelé Pardubického kraje odjíždí na zahraniční cesty                                                              

Ve středu 7. 7. 2010 odlétá hejtmana Radko Martínek na pracovní cestu do Lotyšska, kterou organizuje  Česko-Pobaltská obchodní komora. V Rize hejtmana přijmou na předsednictvu vlády a Sejmu. Bude jednat  se zástupci ministerstev a primátorem hlavního města Rigy. Setká se také se zástupci krajů, měst a s podnikateli.  Do Vietnamu odcestoval v neděli 4. července náměstek hejtmana Roman Línek s radním zodpovědným za zemědělství, životní prostředí a venkov Václavem Kroutilem. V  pátek 10. července podepíší memorandum o spolupráci Pardubického kraje s provincií Ba Ria- Vung Tau.  Ve čtvrtek 15. 7. se koná jednání Rady pardubického kraje, po ukončení jednání bude tisková konference.  
 
Projev Hejtmana Radko Martínka na Růžovém paloučku                                                                      

Vážené dámy, vážení pánové,
s radostí jsem přijal pozvání na letošní slavnost na Růžovém paloučku, která je již tradičně možností zamyslet se nad odkazem Českých bratří a zároveň příležitostí nechat se unášet malebným kouzlem tohoto místa.
Existuje řada historických souvislostí, které podtrhují přínos Českých bratří pro tehdejší dobu a zároveň dokládají obrovský význam jejich myšlenek i pro naši současnost. Odkaz Jana Ámose Komenského je díky aktivitám celé řady, především vzdělávacích institucí, dodnes živý, školství však není jedinou oblastí našich životů, ve které zanechali Čeští bratři svoji stopu. Mnohé jejich morální zásady a životní postoje by pro nás mohly a měly být inspirací i dnes.
Na počátku vlády Jiřího z Poděbrad roku 1457 se oddělili pod vlivem Petra Chelčického v ústraní ve východočeském Kunvaldu nepočetné skupiny, které se snažily důsledně žít podle evangelia.
Příslušníci Jednoty bratrské byli považováni za sektáře a od počátku byli v nemilosti a pronásledováni. Přesto příkladný život uprostřed společnosti mravně značně uvolněné v důsledku husitských válek byl natolik přitažlivý, že v 16. století pod záštitou řady významných šlechtických rodů měla Jednota bratrská podle některých dobových odhadů téměř 100 tisíc příslušníků. Prosperující městské sbory spravovaly dobře vedené školy, tiskárny, které produkovaly rozmanitou českou literaturu nejen náboženského obsahu, ale i cestopisy, poučné i zábavné knihy, i odborná díla zaměřená na zemědělství, hornictví či právo. Vynikajícím dílem byl překlad Bible kralické,  který se stal na dlouhou dobu pokladnicí i jazykovou normou českého jazyka.
Naše současnost  je úplně jiná než tolik vzdálená doba české reformace. Rozvoj vědy a techniky, rozvoj vzdělanosti a příliv  informací nejrůznějšího druhu nás nutí žít v chvatu, který naši předci v 15. a 16. století nikdy nepoznali.
Jsme od našich předchůdců tolik vzdáleni a přeci je pozoruhodné, jak jsme stejní. Stejně jako tehdy trápí naši společnost uvolnění mravů a devastace tradičních hodnot. Dnes a denně jsme obklopováni snahou porušovat zákony a mravní zásady. Mnozí se snaží získat sami pro  sebe co nejvíce na úkor ostatních. I když se nám to nezdá, jsme znovu existenčně ohroženi. Když nedostatek dětí před časem vedl  k uzavírání malých venkovských škol, nepřikládali jsme tomu pozornost. Je to vývoj, říkali jsme. Dnes se stejný proces přesunul do středního  školství, životně se dotýká měst a prognózy nejsou dobré. Tento proces je navíc doprovázen snižováním nároků na mladou generaci. Mnozí přestávají mít pocit, že pouze těžkou, poctivou a systematickou prací lze dojít k úspěchu.  
Jak podobni jsme době, která v polovině 15. století vyvolala potřebu vzniku bratrských sborů. Myslím, že máme nejvyšší čas k sebereflexi osobní i společenské. Je třeba znovu vyhodnotit , co je důležité a co je nedůležité. Které hodnoty mají smysl a které ne.
Místa, jako je Růžový Palouček, nám dávají sílu a přesvědčení o schopnostech nás a našeho národa překonat těžkosti. A proto se řiďme citátem z Pravidel života: „Rozvažuj, co třeba učiniti, ale po úvaze dej se rychle do práce, aby ti naše slunko nikdy nesvítilo nadarmo. Ze všeho času nám poskytnutého budeme klásti účty, jak jsme s ním naložili.
Děkuji za pozornost.