Českotřebovský deník 195/2010  (8.7.)                                  


Slovanská ulice zůstane obousměrná. Je to 7 metrů široká komunikace, které vždy sloužila k obousměrnému provozu a po přestavbě přednádražního prostoru v šedesátých letech také k provozu autobusů. Poté, co město upravuje provoz v Nádražní ulici na jednosměrný, vznikl obdobný požadavek  pro ulici Slovanskou. Jde však o zcela rozdílné lokality. Zatímco Nádražní ulice je hlavním přístupem pro chodce, je tudy nejkratší cesta na Staré či Nové náměstí, jsou zde obchody a Kulturní centrum. Dosavadní úzké chodníky neodpovídaly požadavkům a po jedné straně prakticky trvale parkující vozidla neumožňovala bezpečný obousměrný průjezd  zejména autobusů.  Slovanská ulice ale projde úpravami. Její povrch dostal "na frak" zvýšeným provozem  těžkých vozidel a proto bude nově rekonstruována včetně chodníků.  Je to však o penězích a a předpokladem je také rekonstrukce sítí zde položených, např. proběhne kabelizace  energetických sítí VČE. S předstihem bude připravena projektová rekonstrukce a pak po etapách rekonstruována. Na začátku ulice na křižovatce s ulicí Pražského u Dopravní fakulty Jana Pernera bude nově vyznačen přechod pro chodce, který je nutný především pro školáky, kteří tudy chodí ze sídliště Křib a okolí na ZŠ v Nádražní ulici. Informace podal starosta JaroslavZedník na TK dne 7.7. 2010.

Terminál Jana Pernera  bude předán veřejnosti zřejmě v polovině měsíce září.  Stavba zatím zpoždění nemá, podle uzavřené smlouvy mají být práce dokončeny do konce měsíce srpna. nyní  po dokončení dlažeb probíhají povrchové zahradnické úpravy, kompletace veřejného osvětlení a diodového systému v chodnících a informačního systému. V podzemí je většina prací hotova,  dodělávají se detaily, eskalátory, práce ovšem řemeslnicky a odborně náročné. Na ploše terminálu  budou v další etapě instalovány informační prvky, např. informační panel vyrobený jako prototyp "na míru". Zajímavé budou i architektonické prvky. Bude to především 11 tun těžký  vodní prvek v podobě na vodě se otáčející zeměkoule,  na druhé "dolní" straně náměstí to bude vodní kaskáda a bude zde také instalována vybraná socha  Jana Pernera - dílo Jaromíra Garguláka. Socha Sbratření již byla instalována před lékárnou železniční polikliniky a zajímavým prvkem bude i přístupové schodiště do ulice Vinohradské a k železniční poliklinice. Velkým pozitivem je také skutečnost, že se daří realizovat nové fasády  železničních budov tedy vlakového nádraží a budovy ČD Cargo, které tak dotvoří celkový dojem. K tomu by měly  být brzo realizovány také úpravy budov České pošty a Železniční polikliniky. Slavnostního otevření se zúčastní zástupci našich družebních měst, jistě i hejtman Pardubického kraje, zástupci Českých drah a společnosti ČD Cargo.  Přesný termín  slavnostního předání terminálu bude upřesněn v zářijovém vydání Českotřebovského zpravodaje. Součástí otevření bude také výstava ve výstavní síni kulturního centra, kde městské muzeum představí  historii i současnost Bezručova a nyní také již i Pernerova náměstí. (Informace z TK dne 7.7.)

Logistický terminál Metrans bude stavěn po etapách. Rozhodnutím zastupitelstva města odkoupila nyní společnost Metrans, a.s.  cca 4 hektary pozemků podél silnice Česká Třebová - Semanín pod rybníčkem Pařez. pozemky jsou určeny pro výstavbu hlavní budovy společnosti v České Třebové a parkoviště se zázemím.  I tato transakce je důkazem, že společnost  to myslí s výstavbou logistického terminálu v České Třebové vážně.  Těžiště činnosti společnosti Metrans bude na pozemcích, které původně patřily Českým drahám jako tzv. montážní základny. České dráhy je i dnes ještě (se souhlasem společnosti Metrans) používají, jsou zde skladovaná kolejová pole. Na druhé straně je třeba zaznamenat první stavební činnost v lokalitě, konkrétně se jedná o rekonstrukci silničního mostu spojujícího silnici s tzv. "montážní základnou". Investorem této akce je ovšem ještě SŽDC, most zůstal v jejím majetku, přemosťuje železniční trať, stavbu provádí firma Chládek a Tintěra Pardubice.  Dobrý technický stav tohoto mostu je pro další činnost logistického terminálu velmi důležitý.  O přípravách nové investice  informoval starosta Jaroslav Zedník: "Stavba se má  realizovat ve třech etapách, první je přípravná, na další dvě bude třeba připravit jak dokumentaci EIA a samozřejmě i klasické územní a stavební řízení. Na stavbu by mohly navazovat také investice dalších firem, některé se již zajímají o možnost zde investovat. I pro ně má město k dispozici potřebné pozemky a počítáme i s vybudováním další spojovací komunikace  Semanínské ulice přes budoucí průmyslovou zónu k vjezdu do tunelů," dodal starosta.

Česká pošta počítá s vybudováním distribučního střediska v České Třebové. Občanům bydlícím ve Slovanské ulici se příliš nelíbí ani velký počet poštovních vozidel, které zajíždějí během dnes k třídícímu středisku pošty 02. Obsluha pošty musela být zachována i při výstavbě terminálu Jana Pernera a nutno říci, že to nebylo ve všech etapách stavby zcela jednoduché. Pošta v České Třebové vznikla současně s železnicí a  hlavní poštovní  úřad byl v r. 1924 po stavbě nového nádraží logicky zakomponován do stavby nádraží. V současné době již Česká pošta používá železniční spoje  minimálně, ještě v  osmdesátých letech to byly desítky vlaků denně.  Strategie České pošty pro další období je již vytvořena a počítá i nadále s Českou Třebovou jako s větším distribučním střediskem. Původní záměr toto středisko umístit  v budově pošty 02 se nyní změnil v tom smyslu, že Česká pošta má zájem toto středisko vybudovat nově a jedná o možnosti odkoupit bývalý areál SAS na Semanínské ulici, který nyní firma Šmídl, která předtím společnost SAS odkoupila) již dlouho opuštěný nabízí k prodeji.

Projekt Radiobus nespí.  Město jedná s firmou AUDIS BUS Rychnov n.Kn., která tuto službu nabízí. Město nepočítá s tím, že se bude jakkoliv podílet n zakoupení (midi)autobusu pro Českou Třebovou a   první návrh připravené smlouvy byl zatím v předložené verzi odmítnut.  AUDIS BUS připravuje návrh nový.  Nová služby pro občany města  bude zřejmě odstartována  nikoliv v říjnu současně s otevřením dopravního terminálu, ale daleko spíš až v prosinci nebo třeba od 1. ledna. Komplikací je i  termín komunálních voleb, který by mohl situaci zkomplikovat, nová služba jistě nějak zatíží městský rozpočet. V jaké míře? To bude záviset především na tom, zda Pardubický kraj zařadí nové linky do integrovaného systému a poskytne příspěvek, na rozsahu linek a  také na využití dalších možností, jako je příspěvek  MPSV a Ministerstva zdravotnictví.  na základě připomínek občanů byla do trasy  MHD zařazena i Stará Lhotka, autobus by se točil v areálu čerpací stanice.   Do Borku ale zatím autobus dojíždět alespoň v první etapě nemá. Informaci podal starosta Jaroslav Zedník na TK dne 7.7. 2010.

Aktuálně z juda - mezinárodní turnaj v Grazu                                                                                    

Ve dnech 3. - 4.7. 2010 se uskutečnila Mezinárodní soutěž nedaleko rakouského Grazu, které se zúčastnilo  22 zemí s celkem 1388 závodníky !!!  Turnaj byl rozplánován do dvou dnů v krásných prostorách zábavního centra pro mládež.  Českou republiku reprezentoval náš oddíl s 8 závodníky (Švestka Marek, Typl Vojta, Gregar Karel, Škrkoň Vít, Provazník Dušan, Růžička Jan, Kobza Tonda, Štusák Dominik), kteří tam jeli hlavně sbírat zkušenosti. Vyjma Marka Švestky a Vojty Typla se ostatní naši borci závodů na takové úrovni nikdy sami nezúčastnili a byla to pro ně velká škola. I přes velkou nervozitu většiny z nich jsme přivezli skvělé výsledky.  Největšího z nich dosáhl za skvělé 2. místo Marek Švestka v kategorii starších žáků ve váze do 66kg, kde si počínal velmi zkušeně a myslím, že nikdo z týmu takto parádní výsledek nečekal.  Navíc jako nejstarší z našich závodníků i s Vojtou Typlem skvěle pomáhali našim mladým nováčkům - "Marku a Vojto, super". Další skvělé úspěchy jsme získali - mláďata váha do 30kg - Škrkoň Vít vybojoval v obrovské konkurenci  7. místo a stejně tak získal 7. místo ve váze do 45kg i Provazník Dušan. Oba borci předvedli skvělé techniky a nebýt smůly, mohli oba bojovat o konečné třetí místo. Musíme ale pochválit i ostatní kluky za skvělý přístup a nasazení a navíc všem ukázali, že judo dělat umí a v budoucnu se s nimi musí počítat. Na příští rok jsme si laťku nastavili dost vysoko. Tímto jsme kompletně uzavřeli letošní velmi úspěšnou sezónu, přejeme hezké prázdniny a na konci srpna na letním soustředění v plné síle naviděnou.                                                                                                                 s pozdravem všem - vaši trenéři juda