Českotřebovský deník 196/2010 (8.7.)                                    

Ve čtvrtek 8. července dopoledne přijal starosta  Jaroslav zedník skupinu českotřebovských hasičů, kteří mají zásluhu na tom, že se českotřebovská svíčka Třebovka stala "Kuriozitou roku 2009". Svíčka tento titul dostala na letošním festivalu  rekordů a kuriozit v Pelhřimově.  O rekordní svíčku byl v Pelhřimově velký zájem a byla velkou propagací České Třebové.  Byl to již třetí rekord skupiny nadšenců, kteří nejsou z jednoho hnízda, ale pochází z Dlouhé Třebové, Lhotky České Třebové a společně je spojuje snaha dosáhnout  něco zvláštního a kuriózního a to pokud možno nějakou společnou spoluprací. tak vznikl nejdříve  rekordní sněhulák u Dlouhé Třebové  To byl první  rekord kuriozita pro zimní období, pro jaro to pak byla rekordní píšťalka a loni k nim přibyla akce pro období podzimní - rekordní svíčka. Na tomto projektu byla nejvíce ceněna spolupráce nadšenců se spoustou lidí v  České Třebové a okolních obcích, na svíčku bylo posbíráno mnoho vosku až z Protivína v jižních Čechách.  Neoficiálním mluvčím skupiny byl Jan Jána, který byl také duší a hybnou silou celého projektu.  Hovořil ještě o chybějícím rekordu pro období léta, který již má v hlavě, ale zatím není určen pro uši mimo užší  "rekordní" kolektiv.  Hasiči přinesli starostovi  zarámovaný certifikát o  vyhlášení rekordní svíčky kuriozitou roku. Starosta poděkoval za spolupráci, za reprezentaci města a přislíbil podporu při dalším rekordním snažení, ke kterému má dojít  snad již v příštím roce... Všichni se na závěr zapsali do pamětní knihy města a vyfotili se před městským praporem. (mm)
 

Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Lhotka Č.  Třebová od  15.srpna  2010. Kontakt :  602 648 772               

Soutěž "O pohár starosty města" v hasičském útoku bude v sobotu 17. července na Novém náměstí   


Město Česká Třebová nabízí k pronájmu byt č. 12 v domě čp. 2089 na Semanínské ulici v České Třebové podle pravidel pro pronajímání  bytů  pro sociálně potřebné občany.  Žádosti o přidělení bytu si mohou  zájemci vyzvednou na odboru sociálních věcí a zdravotnictví . Vyplněné žádosti se všemi přílohami je třeba dodat  do podatelny MěÚ do 10. srpna 2010.
                                                                                             Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku

Novinka na knižním trhu SKOČTE SI S PRSAMA                                                                                                                   

Primář řekl, že o to prso taky můžu přijít, mudrovala jsem si. Tak to si koupím tu nejluxusnější podprsenku, a nejdražší jakou mají, nejdražší ve svém životě, ať si to ještě užiju, smiřovala jsem se sarkasticky se svou situací. Vybírala jsem dlouho, přebírala, až jsem našla tu nejlepší – a nejdražší, samozřejmě. A taky kalhotky k té podprsence a byla jsem spokojená. Řekla jsem si, když jsem si nesla ten malinkatý, ale velmi drahý balíček domů, že o to prso stejně nepřijdu, to ať na mě ňákej primář nezkouší. Ale dušička ve mně byla docela malinkatá. Žádná nemoc není veselá, ale proplakat ji celou, to by nebylo zrovna dobré. Knížka, kterou dostáváte do rukou, je v tomto smyslu lepší než kapesník. Statistiky mezinárodní organizace The European Breast Cancer Coalition, potvrzují, že v Evropě onemocní rakovinou prsu každá desátá žena. Když se zkušená redaktorka Táňa  Pikartová vydala sbírat informace o její léčbě netušila, že bude zrovna tou desátou… Připravovaná reportáž se tak změnila v sérii každodenních autentických překvapení. Zážitky z komunity obdobně postižených žen a jejich blízkých, tedy i mužských, rodin, přátel, profesních týmů, se proměnily v reportážní novelu. Pojmenovaná je podle osudového prvního doporučení lékaře, aby se nechala preventivně vyšetřit: SKOČTE SI S PRSAMATřebaže podle obecného mínění nejsou s rakovinou prsu, tedy jednou z nejrozšířenějších civilizačních chorob, velké žerty, reportérku naladí kdekterá příhoda vlastní i příhody společně se léčících žen. Najednou si mnohem ostřeji a veseleji všímá i momentů, které s přípustnou dávkou nadsázky humorné jsou. Není to černý humor, protože stále na konci cítíme společné heslo: CHCI SE VYLÉČIT! Lepší je se zasmát, než se zbláznit! Napomáhají tomu také intimně humorné kresby, tzv. ňadrovky, celoživotního specialisty na lyrickou perokresbu ženských prsou Jana Steklíka. A tak už ani léčba rakoviny prsu není jen předmětem strohých lékařských knížek, ale začíná být beletrií. Další mizící tabu. A to je dobrá zpráva. Stejně jako ta, že se procento úspěšně vyléčených žen už přibližuje stovce.   Knížka: SKOČTE SI S PRSAMA, autorka: Táňa PIKARTOVÁ, ilustrace: Jan Steklík, vydání I., 2010, vytiskl: Tisknos.cz, vydala: Mgr. Taťána Pikartová, ViaMedia, objednávky a informace na www.skoctesisprsama.cz nebo viamedia.cz.eu@email.cz
 
Jak se daří záchrana Karlova mostu:                                                                                                                                             

Z celého srdce Vám děkujeme za podporu, kterou jste nám podpisem v petici, finančním darem či osobní angažovaností, vyjádřili. Poslední dva úseky z 32 se díky Vám všem opravují citlivě, práce nejsou Hlavním městem dodnes převzaty a Národní památkový ústav (NPÚ) se zdráhá provedené práce posvětit.  Další etapa, při které má být opraven kamenný plášť mostu, pilíře a klenby je odložena na neurčito, dokud nebude vlastník dostatečně odborně na tyto důležité práce připraven. U paty mostu bude také otevřena kamenická dílna, kde se budou kameny opracovávat ručně. Další naše požadavky související s Karlovým mostem naleznete na úvodní straně našeho webu http://www.zachrante-karluv-most.cz/  Od prací se distancují další osobnosti. Poslední z nich je ing. arch. Jiří Merger, předseda pracovní skupiny pro památkovou péči České komory architektů. Jeho článek je zde: http://www.zachrante-karluv-most.cz/res/data/002/000385.jpg  http://www.zachrante-karluv-most.cz/res/data/002/000386.jpg  a  http://www.zachrante-karluv-most.cz/res/data/002/000387.jpg  Pan Jiří Merger je členem vědecké rady generální ředitelky NPÚ, který odmítl podepsat "Posudek expertů k II. etypě Opravy Karlova mostu", dokument, jenž obhajuje současné práce.
http://www.casopisstavebnictvi.cz/reakce-posudek-expertu-k-ii-etape-opravy-karlova-mostu-minoritni-votum-architekta-jiriho-mergera_A3521_I43
 
OTEVŘEME NOVÉ KAUZY!
LÁZNĚ KYSELKA Vzhledem k obrovskému množství podnětů na záchranu památek ve Vašem okolí jsme se rozhodli otevřít další kauzy. První z nich bude záchrana krásného souboru památkových objektů bývalých lázní Kyselka:
http://www.vinarske-noviny.cz/files/lazne-kyselka.pdf
 
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA U STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ Dále se pokusíme zachránit jednu z nejvýznamnějších sakrálních staveb v Evpropě, kostel, jehož vznik se datuje k roku 1150 a v němž od roku 1402 kázal Mistr Jan Hus. Dnes se v něm pořádají diskotéky, promo akce ad. Více zde: http://www.svmichael.cz/                                                   ASKORD