Českotřebovský deník 198/2010  (10.7.)                               
Pěší zóna na Splavě má problémy s hasiči.                                                                                                                 

 Aby  připravovaná pěší zóna byla skutečně pěší, tak má být vozidlům do této vymezené oblasti  zabráněno přijet pomoci zábrany tvořené dvěma hydraulicky vysunovacími sloupky.  Vjezd by byl povolen  je např. v ranních hodinách pro zásobování prodejen a provozoven, potom by vozidla musela odjet. Další zásobování by již bylo nutné zajistit přeložením na jiný vozík a podobně. hydraulicky vysouvané sloupky vadí  požární inspekci, která s tímto návrhem nesouhlasí, i když by bylo možné v případě potřeby na dálku vjezd na Splav otevřít např. ze služebny městské policie, kde je monitoring a kamerový dispečink.   Přestože  se tento systém jinde běžně užívá,  u nás to nejde. Starosta se snaží systém ještě prosadit na krajském pracovišti nebo až v Praze, Uvidíme jak to dopadne.
 
Nová povinnost pro podnikatele - označení provozovny identifikačním číslem                                    

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatelskou veřejnost na novou povinnost vyplývající ze živnostenského zákona, jež souvisí s přijetím novely zákona o základních registrech (zákon č. 227/2009 Sb.). Od 1.7.2010 bude živnostenský úřad přidělovat každé nově podnikatelem ohlášené provozovně identifikační číslo provozovny (IČP). Všem ostatním již zaregistrovaným provozovnám před 1.7.2010, přidělí příslušný živnostenský úřad identifikační číslo provozovny nejpozději do jednoho roku tj. do 1.7.2011 a podnikatele o přidělení čísla vyrozumí. Po přidělení IČP je povinností podnikatele označit provozovnu tímto identifikačním číslem a to nejpozději do 1.8.2011. Každá provozovna bude mít přiděleno své vlastní desetimístné IČP, které nelze opakovaně přidělit jiné provozovně.
 
Diskuzní fórum na volné téma obnoveno                                                                                                

Diskutujme o problémech nějak spojených s Českou Třebovou bylo  vyčištěno, původní diskuzní příspěvky byly ponechány.  Diskuze na téma "Park Benátky" byla ukončena, není nyní aktuální. Diskuzní příspěvky  z tohoto fóra byly v přehledu předány  k vyhodnocení a  posloužily  k přípravě dalšího rozhodnutí ohledně otázky co s parkem Benátky, respektive prostorem, který byl pro jeho vytvoření určen a vykoupen. Pokud je mi známo, tak se očekává, že bude  možnost přihlásit upravený projekt na nový park do dotačního programu Životní prostředí - osa 6.5),  zatím se projekt nepřipravuje a nebylo nikde o pořízení takového projektu rozhodnuto. Budou také komunální volby, takže bude záviset na přístupu nového zastupitelského sboru...
V případě problémů nebo dotazů využijte mail mikolecky@probit.cz , nebo tel. 604 685 835. Budu fórum více sledovat a  nedopustím tak velké zaplnění  americkým spamem, i když to bude možná znamenat denní čištění
Chystá se další, tentokrát předvolební diskuzní fórum, doufám, že se mi jej podaří dát co nejdříve dohromady.
Mělo by to být na jiné nově vytvořené webové stránce.
 
Odpůrci ústecké Kociánky byli u Krajského soudu úspěšní, Pardubický kraj je vyřadil ze stavebního řízení  neoprávněně

Ačkoliv celá stavba začala zhruba v polovině září, radnice v tu dobu ještě stále neměla veškeré soudní vyjádření ohledně napadených stavebních povolení odpůrci projektu.  Mezi první kroky patřilo zlikvidování stávající asfaltové silnice a pokácení bez několika kusů prakticky celé živé vegetace této lokalitě. Byl tento krok správný, když radnice dosud neměla konečné vyjádření všech napadených stavebních povolení?  Jisté je jedno, podle starosty města Richarda Peška k tomu dojít mohlo, vše bylo prý od počátku v pořádku!!
odpůrci Kociánky byli u soudu úspěšní, ale je to spíše takové "Pyrrhovo vítězství", koncem léta bude již kolaudace stavby, která však nezačala podle práva. Soudce se bohužel nezabýval našimi věcnými připomínkami, ale jen tím, zda byli z řízení vyřazeni dle práva. V tomto směru vyhráli, stavební povolení zůstala platná. potvrdilo se, že se jednalo tak, aby odpůrci stavby byli s jejich názory vyřazeni z jednání a nemohli uplatnit svoje připomínky.
 
Lidé s mrtvicí budou mít větší šanci na uzdravení                                                                                                                     

Záchranáři je budou vozit pouze v našem kraji do dvou specializovaných center a ty nejtěžší případy budou léčit ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Mezi vybraná pracoviště patří Pardubická krajská a Litomyšlská nemocnice. Obě uspěly v ministerských auditech a stanou se takzvanými iktovými centry druhého nejvyššího stupně. Jen tady budou moci nyní lékaři pacienty s cévní mozkovou příhodou léčit.V Litomyšlské nemocnici rozšíří díky zařazení mezi iktová centra léčbu. Nyní může nemocnice nakoupit osm speciálních rehabilitačních lůžek, na kterých budou zdravotníci s pacienty cvičit. Nemocnice se navíc budou moci ucházet o evropské miliony na vylepšení neurologických pracovišť. Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou do specializovaného centra zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost léčby a následnou kvalitu života. Ustanovení této sítě je zároveň návodem pro záchrannou službu, kam pacienta směrovat, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám následnými převozy. Díky blízkosti Litomyšle a České Třebové je  tato zpráva pro nás nadějná, protože dlouhé převozy zhoršují naději na úspěšnost léčby....
 
Pardubický kraj vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru                                                     

Na základě návrhu Hasičského záchranného sboru Pk dnes Pardubický kraj vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na celém území kraje. Toto nařízení vstupuje v platnost zítra, 10. července 2010, a platit bude až do odvolání.
Informaci o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nyní na svých úředních deskách či prostřednictvím obecního rozhlasu zveřejní všechny obce v Pardubickém kraji. Všichni občané kraje by tak měli být informováni o povinnostech, které s sebou vyhlášení nebezpečí vzniku požárů přináší. Jedná se především o zákaz rozdělávání ohňů, kouření, vjíždění motorovými vozidly na lesní a polní cesty, odebírání vody z požárních nádrží nebo používání zábavné pyrotechniky. Tyto zákazy se vztahují na místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, kterými jsou lesní porosty a jejich okolí do 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur či sklady sena a slámy. Krajem vydané nařízení tedy neznamená, že by lidé nemohli u svých rodinných domů a chalup rozdělávat oheň v krbu nebo grilovat.
Návrh hasičů na vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru přišel poté, co během prvních sedmi dnů měsíce července vzniklo na území Pardubického kraje 45 požárů, přičemž více jak polovina jich byla v přírodním prostředí. V minulosti bylo na území Pardubického kraje přikročeno k tomuto preventivnímu opatření již dvakrát a vždy s sebou přineslo významné snížení počtu požárů. Stejný výsledek si tak od něj slibují hasiči a kraj i tentokrát.
Veškeré povinnosti, ať už pro obce, občany či právnické osoby, spojené s vyhlášením nebezpečí požárů jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách HZS Pardubického kraje (http://www.hzspa.cz/informace/index.php#). Příslušníky tohoto sboru (kontakty jsou opět na uvedených webových stránkách) mohou také občané kontaktovat, pokud by měli pochybnosti o tom, zda mohou v příslušném místě rozdělávat oheň či nikoliv.                                                                                                           Ondřej Tušl
 

Neděle 11. 7.                                                                       
Malá scéna, začátek v 19.00 hodin
 
Divadlo Commedia Poprad uvádí:
P. Turrini  „JOZEF A MÁRIA“
Režie:  Vlado  B e n k o

 

Tato divadelní hra rakouského dramatika, scénáristy, spisovatele a básníka Petra Turriniho není biblickým příběhem, přestože se odehrává na Štědrý večer. Hlavní hrdina Jozef v podání Vlada Benka je totiž zarytý komunista, zatímco Mária, kterou si zahrála Veronika Žoldáková, v Boha věří, někdy až příliš. Na první pohled by si tento vrátný v letech a stará, ale stále svěží uklízečka, co kdysi vystupovala jako tanečnice ve vídeňských divadlech, neměli co říci. Na začátku to také tak vypadá, protože když Jozef hovoří o koze, Mária zase o voze. Ale s pokračujícím dějem oba protagonisté nacházejí ve vzájemné komunikaci čím dál víc styčných bodů a štědrovečerní příběh dvou osamělých lidí končí happyendem.

 

Inscenaci uvádíme v rámci družebních styků se slovenským městem Svit.
Předprodej vstupenek v Informačním centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.