Českotřebovský deník 201/2010 (12/7)                                  

ČESKOTŘEBOVSKÁ TANEČNICE V ROŠKOTOVĚ DIVADLE                                                         

Součástí odborných seminářů „TANEC, TANEC… 2010 na počátku léta“, které proběhly v Ústí nad Orlicí ve dnech 6. až 11. července, byly i zajímavé doprovodné programy. Ve středu 7. července hostovalo v Roškotově divadle Originální pohybové divadlo „VESELÉ SKOKY Praha“. Na programu byl „HAVRAN“, autor EDGAR ALLAN  POE. Velmi černá groteska podle světoznámé hororové básně. Pohybová fantazie pro šest tanečníků, houslistku a bubeníka o tom jak spolu žijí muž a žena, ale hlavně o tom, jak spolu vycházejí, když už nežijí. Mezi půvabnými tanečnicemi se představila i talentovaná Českotřebovačka PETRA DUSPIVOVÁ. Jelikož v České Třebové ještě neměla možnost svoje umění ukázat, přijíždějí za ní třebovští kamarádi do ústeckého divadla.
MR. Fotografie: PETRA DUSPIVOVÁ  PETRA s českotřebovskými kamarády                                          Foto: M. Richter
 
Zemřela Jarmila Chrastilová                                                                                                                                                        

V České Třebové zemřela ve věku 76 let paní Jarmila Chrastilová. Pod svým dívčím jménem Silbrníková patřila před téměř 70-ti lety mezi přední východočeské atletky. Závodila v letech 1943 a 1944 ze tehdy přední oddíl DTJ Ústí nad Orlicí a měla tyto nejlepší výsledky 60 m 8,9 100 m 14,8 200 m 29,9 80 m překážek 16,8 dálka 470 Později se provdala za českotřebovského volejbalistu a pak dlouholetého ligového rozhodčího Karla Chrastila                                                                                                  Jiří Hetfleiš
 
Akciová společnost CZ Loko zmodernizuje pro České dráhy 19 motorových lokomotiv řady 750,                                       

 známých pod přezdívkou „Brejlovec“v hodnotě 678 milionů korun. Všech 19 lokomotiv má být modernizováno přibližně do poloviny roku 2012. Lokomotivy budou mít  nový, výkonnější, ale úspornější spalovací motor. Tím se sníží emise výfukových plynů, hluk i provozní náklady. Nové jsou i pomocné pohony, chlazení, kabina či řízení. Takto rekonstruovaná lokomotiva je levnější než zcela nová, přitom v provozu vydrží další dvě desítky let. Modernizované lokomotivy řady 750 už v Česku úspěšně využívá řada dopravců.
 
Třebovice - obec rekordů.                                                                                                                                                           

 To je představa tamního Davida Jandy Rekord. První rekord již padl v sobotu odpoledne na tamním fotbalovém hřišti. Osmaosmdesát lidí – místních i účastníků turnaje v malé kopané – šestkrát společně vyhodilo nad hlavu za 1 minutu 117 nafouknutých balonků a rekord byl na světě.  Má hodnotu 698. Toto číslo které vzniklo vynásobením počtu balonků a výhozů a odečtením těch, co praskly.
 
V Pardubickém kraji zatočila s elektroodpadem nejlépe Skuteč                                                                                                

Praha, 12. července 2010 – Město Skuteč se v Pardubickém kraji stalo vítězem ve sběru vysloužilých elektrozařízení. V rámci informační kampaně Zatočte s elektroodpadem se zde vybralo celkem 1660 kg elektroodpadu. V konkurenci čtyř měst, která se v kraji soutěže zúčastnila, se Skuteč umístila na prvním místě hned dvakrát. Jak v celkovém množství odevzdaného elektroodpadu, tak i v přepočtu odevzdaného elektroodpadu na jednoho obyvatele. Celkem se v Pardubickém kraji vysbíralo 4600 kg vysloužilých elektrozařízení.  „Pokud bychom ve Skutči vysbíraný elektroodpad přepočetli na množství ušetřené elektřiny, jedná se až o 10 000 kWh, což je roční spotřeba ledniček ve 55 domácnostech. Kromě toho ve Skutči zabránili vzniku až 20 tun oxidu uhličitého,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN, který informační kampaň Zatočte s elektroodpadem pořádá. Odevzdaným množstvím Skuteč předčila soutěžící města, která se umístila na druhém a třetím místě. Druhé místo obsadil Letohrad, kde obyvatelé odevzdali 1420 kg vysloužilého elektroodpadu, na třetím se umístila Choceň s 820 kg.  „I v přepočtu na jednoho obyvatele obsadila Skuteč první místo,“ dodává Tvrzník. Díky informační kampani Zatočte s elektroodpadem, která probíhala po celé České republice, se dosud povedlo vybrat celkem 34 458 kg. Na jarní kolo soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 48 měst, v září naváže podzimní část.
 
Nařízení Pardubického kraje  pro předcházení požárům                                                                                                            

Pardubický kraj obdržel dne 8. července 2010 návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám, počtu požárů - během prvních 7 dnů měsíce července 2010 jich vzniklo na území Pardubického kraje 45, přičemž více jak polovina jich byla v přírodním prostředí – vyhlásil proto hejtman dle čl. 3 Nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, počínaje dnem 10. července 2010 až do odvolání, „období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na celém území kraje“. Pro Vaši informaci sděluji, že tento právní akt s sebou přináší:
 
1)    pro obce        povinnost zveřejnit toto vyhlášení způsobem v místě obvyklým (je zde myšleno nejen vyvěšení na úřední desce, ale například i oznámení v místním rozhlase).
 
2)    pro fyzické osoby        v období nadměrného sucha v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (místem jsou lesní porosty a jejich okolí do 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, sklady sena a slámy) zákaz:
-       rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
-       kouřit,
-       odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
-       vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a suché travní porosty,
-       odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům,
-       používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru naopak neznamená, že nelze u rodinného domu nebo na chalupě v krbu nebo na grilu připravit potraviny. Zákaz se týká míst, která jsou výše specifikována, nejde tedy o úplný zákaz rozdělávání ohňů.
 
3)    pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby
·         obdobné podmínky jako pro fyzické osoby, a dále:
·         při provozu parních lokomotiv povinnost stanovit podmínky požární bezpečnosti,
·         při provádění práce v období sklizně na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru povinnost stanovit podmínky požární bezpečnosti, které jsou zapracovány v organizaci zabezpečení požární ochrany.
 
Podklady ke zpracování podmínek požární bezpečnosti jsou k dispozici na webových stránkách HZS Pardubického kraje – viz přímý odkaz http://www.hzspa.cz/informace/index.php#. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je preventivním opatřením, které bylo v minulosti na území Pardubického kraje vyhlášeno již dvakrát. Pokud by přesto někdo měl pochybnosti, zda-li může oheň na určitém místě rozdělat či nikoli, lze se obrátit na příslušníky odboru prevence Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Potřebné kontakty jsou na webových stránkách HZS Pardubického kraje – www.hzspa.cz
Přílohy: Nařízení pardubického kraje - pdf   .- Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požárů - pdf