Českotřebovský deník 204/2010 (14.7.)                                 
Jak pokračují práce na Terminálu Jana Pernera                                                                                    

Fotografie z 12.7. 2010 postihují skutečnost v Nádražní ulici, která se začíná dláždit, železniční polikliniku, kde se staví lešení - také dostane nový kabát a zateplení, zatímco  budova ČD Cargo již je bez lešení a kde zbývá dokončit vstup. Na městském pozemku u budovy ČD Cargo bude ještě postavena nová vlajkosláva.  Také budova vlakového nádraží začíná svítit  novými barvami.  Z původního  prostoru tak mimo budov v okolí zůstane ještě schodiště do Vinohradské ulice. Celé prostranství se ještě doplní  mobiliář, vodní kaskáda a otáčivá zeměkoule, informační systém, osvětlení na sloupech i v chodnících a nesmíme zapomenout ani na Gargulákovu sochu Jana Pernera, která bude na rondu pod vodní kaskádou blízko přechodu, kudy budeme procházet ve směru do Nádražní ulice.
Více lze poznat z fotografií ZDE
 
Otevírací dobu lezecké stěny v areálu ZŠ Habrmanova v Č.T. pro veřejnost                                          

Pondělí, středa, čtvrtek od 16:00 do 19:30.  Vstupné pro veřejnost: 25,- Kč na den.
Za nepříznivého počasí bude stěna uzavřena pro bezpečnost osob.
Aktuální informace o provozu stěny naleznete na stránkách: www.ceskotrebovstihorolezci.estranky.cz

Díky českotřebovským horolezcům se podařilo dát lezení na 12 metrů vysoké cvičné stěně s trasami s různým stupněm náročnosti  řád a stěna je tak zachráněna před demontáží a zamýšleným stěhováním někam k lanovému centru na Peklák.  Ukázalo se, že by tato demontáž a transport byl dražší než nová stěna a na nové lokalitě by ztratila řadu ze svých současných vlastností.
 
Florbalový kemp mládeže, srpen 2010                                                                                                    

V letošním roce jsme po loňském velmi úspěšném kempu pro mládež, připravili druhý ročník.
Kemp je určen dětem se zájmem o sport. Přihlásit se mohou holky i kluci bez rozdílu. Rádi přivítáme florbalisty, kteří  v našem klubu hrají, ale i nováčky, kteří se mohou v případě zájmu stát členy OT. V případě zájmu se mohou zúčastnit i členové jiných klubů, kteří mají zájem si zasportovat, zažít spoustu zábavy na konci prázdnin a naučit se i něco z florbalového sportu.
Termín kempu: 23.8. - 27.8.
Každý z výše uvedených dnů se skládá ze dvou tréninkových bloků. Ranní blok od 9.30 – 11.30 hod a odpolední blok od 13.00 – 17.30 hod. Pod dohledem školených trenéru z řad klubu se mladí florbalisté seznámí se sportem obecně a v konkrétních blocích budou rozvíjet své herní a pohybové schopnosti.  Po celou dobu bude na těchto tréninkových jednotkách zajištěn základní zdravotnický dozor a skupina trenérů. Poplatek:  1000,- Kč  (V ceně poplatku je zahrnutý oběd, svačina, vstupy a pronájem sportovišť)
Přihlášky posílejte na renata.drvostepova@seznam.cz nebo 775235775. Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet klubu. Číslo účtu: 35-8635000297/0100 do zprávy pro příjemce napište kemp a jméno účastníka. Poplatek je nutné uhradit do 16.8.2010. Přihláška na kemp je závazná!!! Po uhrazení poplatku nelze žádat o storno poplatek.
Upozornění: Vyhrazujeme si právo v případě malého počtu přihlášených účastníků kemp zrušit.
Zaplacený poplatek bude vrácen buď to v kanceláři klubu nebo zasláním na Váš účet.
 
Vandalové u (bývalého) pivovaru  nemají rádi dopravní značky. Jak ukazuje fotografie, ležel po víkendu nejdříve na záhonku, poté vedle na silnici celý směrový sloupek instalovaný u protějšího chodníku na II/358, několik měsíců předtím byl zase několik dnů pootočený.  Kvůli takovým musíme mít městskou policii a kamerový systém.  Jsou však ve městě značky, které neslouží svému účelu již více než rok a zřejmě se s tím nedá nic dělat. Jde o značky "turistické", které ukazují cestu na Kozlovský kopec do Nádražní ulice, která  je dlouhodobě neprůjezdná a nikdy již k průjezdu sloužit nebude. Už jsem na to upozorňoval dávno a  dvakrát, napsal osobně dopis na zdejší odbor dopravy (již před více než dvěma měsíci), ale bezvýsledně. Nikoho to nezajímá. Je to věc správce komunikace, ale současně i věcí nás všech. Každý úředník se nejdříve podívá, má-li to ve svém popisu práce, pokud nemá, tak s tím nic dělat nebude. Je to špatný přístup a  měl by se změnit. Jako nedostatek směrového značení  považuji také to, že na příjezdu na světelnou křižovatku z Litomyšlské ulice jsou pouze šipky doleva na Ústí a doprava na Svitavy a přitom vede  ještě cesta rovně na Skuhrov, což  už nestojí za označení ?  Nejde o život, to je pravda, ale na druhé straně se domnívám, že povinnosti mají plnit nejen řidiči, ale i úředníci. (mm)
Výstava Miminka do dlaně stojí za shlédnutí                                                                                         

 Výstava s názvem Miminka do dlaně, která je až do 13. srpna přístupná v pardubickém nákupním středisku AFIPAPACE, sugestivním způsobem  upozorňuje na vážnou problematiku předčasně narozených dětí. Ty jsou v počátku svého života často plně odkázané na intenzivní terapii s výraznou pomocí přístrojové techniky. Avšak velmi náročné pro celou rodinu je i následující období, kdy se s pomocí odborníků rodiče snaží zvládnout všechna úskalí provázející předčasný příchod dítěte na svět. Rodinám s nedonošeným dítětem pomáhá také Dětské centrum ve Veské – zdravotnické zařízení Pardubického kraje. „Dětem je tu poskytnuta účinná fyzioterapie, rodiče jsou seznámeni s odpovídajícími výchovnými postupy, nabízíme zapůjčení pomůcek, psychologické poradenství včetně respitního pobytu dítěte dle potřeb jeho rodičů,“ potvrzuje ředitelka centra MUDr. Drahomíra Peřinová. „Cílem naší pomoci je zabezpečit rodinu s nedonošeným dítětem tak, aby všechna negativa předčasného příchodu na svět byla minimalizovaná a dítě mohlo prožít co nejkvalitnější život ve své rodině,“ dodává. Zahájení výstavy se zúčastnil náměstek hejtmana Roman Línek a mezi hosty nechyběly ani zástupkyně sdružení Raná péče z Pardubic, pomáhající nastávajícím rodičům v náhlých překvapivých situacích, které jsou však s odbornou pomocí zvládnutelné. „Myslím, že je přínosné nechat se oslovit příběhy, které jsou zde zachyceny. Výstavu s dvanácti citlivě připravenými panely mohu doporučit,“ říká Roman Línek.  Ivan Hudeček
V Hradci se chtějí vyhnout nesmyslné instalaci drahých měřidel                                                            

Hradec Králové – Odběratelům v Hradci Králové hrozí, že v příštích letech výrazně stoupne cena teplé vody. Důvodem je instalace nového drahého měřícího zařízení na patách domů, které od září příštího roku ukládá nový energetický zákon. Tepelné hospodářství v Hradci Králové považuje tento krok pouze za výsledek lobbingu výrobců měřících zařízení, proti kterému opakovaně vystoupilo i celorepublikové teplárenské sdružení.  „Považuji za naprosto zbytečné ke stávajícím vodoměrům instalovat další zařízení, které nesmyslně zdvojí současné měření, a tím vytahuje poměrně vysoké peníze z kapes našich odběratelů. Proto se chceme s našimi odběrateli dohodnout na zachování stávajícího způsobu měření odběru teplé vody,“ vysvětluje ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler. Pokud se totiž odběratelé domluví a podepíší dohodu, nová povinnost spojená s finanční investicí vyplývající ze zákona se jich netýká.  Tepelné hospodářství Hradec Králové se už spojilo s Teplárenským sdružením ČR a ostatními teplárenskými společnostmi, se kterými se snaží toto nesmyslné opatření zvrátit. To je podle nich pouze výsledkem nátlaku výrobců měřících zařízení a bude znamenat pouze dodatečné náklady, na které v příštích letech doplatí odběratelé. „Náklady na instalaci nového zařízení se pohybují řádově v desítkách tisíc korun. Opatření si totiž vynucuje úpravy stávajících rozvodů vody, které zaplatí odběratelé v příštích letech ve zvýšených poplatcích za vodu,“ dodává náměstek Tepelného hospodářství Pavel Horák. Tepelné hospodářství proto připravilo informační brožuru, která popisuje celou problematiku a dává zákazníkům možnost vybrat si ze dvou variant.