Českotřebovský deník 205/2010 (15.7.)                                  

Návštěvníci Týdne sportu  načůrali za pět dní  přes 2000 litrů            

 Tolik kapaliny bylo třeba zlikvidovat ze soustavy WC, instalovaných během pěti dnů letošního Týdne sportu. Toto množství muselo být ze zásobních nádob odčerpáno a ekologicky zlikvidováno.   Již během pondělí odpoledne instaloval  Jan Betlach na pozemku v proluce mezi domy čp. 9 a 11 v Klácelově ulici  4 kabiny a dále ještě pět pisoárů pro pány.  Veřejné WC v letošním roce zajišťoval dle objednávky města právě Jan Betlach, využil zkušenosti z minulých let, kdy zde bylo instalováno 7 - 8 kabin chemických WC.Po dvou dnech, spíše večerech se ukázalo, že to  instalovaná kapacita  nemůže stačit a tak objednal ještě další 4 kabiny. Celkové likvidované množství odpadu bylo překvapením, pro odvoz k likvidaci musel zajistit velké. nádoby.  A to ještě nebylo málo takových, kteří nechtěli čekat na uvolnění kabinky nebo prostoru za zástěnou a využívajíce setmění se  "vypustili" na trávník ve spodní části parcely. To ukazuje, že služba WC je pro takovou masovou akci zcela klíčová. To současně ukazuje na problém, jak to bude za rok, kdy už nebude proluka v Klácelově ulici pro WC  dispozici, bude se zde stavět budova pro Městské muzeum a jiný vhodný prostor není k dispozici. (mm)
 
Myšlenka na zavedení ekologických WC nezapadla, ale zatím se  moc nevžila                                                                      

  Zavádí se však do praxe pomaleji, než si Jan Betlach představoval.  Sám např. zajistil zajištění WC pro dvě akce v parku Javorka, na soukromé oslavě na Lhotce a zajišťuje instalaci WC např. na tenisových kurtech u budovy VD Orlík i jinde, např. na cyklostezce u Letohradu a Černovíra.. V den,  kdy jsem ho navštívil, měl  jednu budku naloženou na přívěsu pro oblast u České Skalice. Myšlenka  instalovat WC všude, kde se dlouhodobě či opakovaně vyskytuje větší množství osob se  zatím neprosazuje snadno. Podívejme se např. do naší Javorky. Zde se od května do konce léta koná prakticky každý týden nejméně jedna akce a běžně se zde prochází a rekreují denně desítky osob. O tom, že zde má být k dispozici veřejné WC, dobře věděli  již naši předci, WC bylo dlouhodobě trvalou výbavou Javorky. Dnes tam není, pořadatelé akcí spoléhají na javoreckou restauraci. Není to příliš k jejímu provozovateli fér a ani praktické, restaurace není vždy otevřena a logicky poskytuje WC jen pro své hosty.  WC chybí i ve sportovním areálu na Horách,  také na horním konci sjezdovky Peklák, nebo na parnickém hřbitově. Pokud se to prosadí, je tu Honza Betlach se svou nabídkou, připraven splnit veškerá přání.
 
Spolupráce Korada a Cechu topenářů a instalatéru přináší ovoce              

Největší český výrobce radiátorů společnost Korado Česká Třebová získala ocenění Cechů topenářů a instalatérů České republiky "Topenářskou značku kvality" za otopná tělesa Radik Klasik - R. Nový speciální radiátor je určený pro rekonstrukce v panelových domech, rodinných domech a bytech, umožňuje rychlé a jednoduché náhrady starých článkových radiátorů.  KORADO  bylo také hlavním sponzorem celorepublikové soutěže "Vědomostní olympiáda" pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR a Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR. Finále soutěže se účastnilo 12 nejlepších z celkového počtu 902 soutěžících a konalo se 5. května 2010 v sídle společnosti KORADO, kde byly pro finalisty připraveny počítače se soutěžními otázkami. Po vyhlášení výsledků byly předány diplomy a plakety připomínající účast v soutěži, upomínkové předměty, které věnovali sponzoři. Škole, ze které vzešel vítěz, byl předán Putovní pohár Ing. Vladimíra Valenty. Korado letos také opět bodovalo ve 12. ročníku ankety CZECH TOP 100. Firma KORADO byla opět zařazena mezi 100 nejobdivovanějších společností v České republice. Velmi příjemné hodnocení odborné veřejnosti je umocněno 3. místem pro naši společnost v kategorii Hutnictví a zpracování kovů. Před námi se jen umístili takové společnosti jako Vítkovice Holding a.s. a Třinecké železárny, a.s.  (mm)
 
Letní sezóna bude letos zřejmě stejně výjimečná jako byla sezóna zimní.                                                          

 Zima byla jak se patří a léto má tento atribut také, A tak se daří všem letním akcím, tedy i letním koncertům v Javorce.  Po  hostujícím brněnském orchestru převzala 15. 7. v hudebním pavilonu pomyslné žezlo skupina Carramba  a zítra vystoupí o pár metrů dál na zahradě u Národního domu zase skupina Poutníci. Tento týden se také rozběhl zkušební provoz  letního autokina na prostranství u klubu AUDIO na Parníku. Zatímco do Javorky chodíme každý pátek večer na filmy spíše typu "Retro", tak  klub Audio nabízí zase filmy akční, dokonce třikrát v týdnu. A tak se nám ta letní sezóna proti loňsku nějak obohatila. Navíc se letos poprvé téměř po celé léto konají v galerii JeštěR. výstavy městského muzea. Pravidelnou sportovní činnost lze provozovat v lanovém centru na Pekláku, v krytém bazénu a také nově i na cvičné  12 metrů vysoké horolezecké stěně v areálu škol. I v letním období se tedy ve městě děje řada zajímavých  akcí. další velkou změnou je velký herní festival GameCon 2010, který právě začíná Na Skalce a který přivede do České Třebové spoustu mladých lidí z celé České republiky. Je to zajímavost, kterou je třeba sledovat. .                                                           (Foto skupina Carramba - mm).
 
Sochař Jaromír Gargulák už odlil sochu stavitele železnic Ing. Jana Pernera                                                                          

Socha  bude stát nad kruhovým objezdem na rondu vytvořeném v sousedství výjezdu z podzemního parkoviště. (MFDNES však píše o umístění na kruhovém objezdu uprostřed křižovatky u Padevětu) . Socha Jana Pernera ale nebude jediným uměleckým dílem v prostoru přebudovaného náměstí.  Je třeba připomenout již znovuinstalované sousoší Sbratření akademického sochaře Karla Pokorného i to že před vchodem do vlakového nádraží bude stát další zajímavý prvek - mramorová pohyblivá zeměkoule. Bude to koule z tmavého mramoru o průměru 1,2 metru s vyobrazením glóbu, která se bude otáčet na polštáři z vodního proudu zasazená do lůžka ze světlého mramoru. Celková hmotnost díla bude více než 11 tun. Dalším zajímavým prvkem v dolní, spíše parkové části Pernerova náměstí bude vodní kaskáda, jejíž základy jsou již vybudovány. Důležitým prvkem náměstí je také barevné osvětlení pomocí polovodičových diod a také nově zasázená zeleň. (mm)
 
Před rokem se konala soutěž na sochu Jana Pernera - s negativním stanoviskem České komory architektů                      

Soutěž na sochu je již minulostí, a dopadla tak jak dopadla, diskuzi kolem návrhu sochy již nemá cenu otevírat. Nyní se blíží doba, kdy bude vybrané dílo veřejně instalováno. Snad v této souvislosti jsem  až nyní obdržel odkaz na přesné znění dopisu, který byl doručen  organizátorům výtvarné soutěže, tedy Městu Česká Třebová 19. srpna 2009. Dvojstránkový dopis vyjadřuje stanovisko České komory architektů  (ČKA) k výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění sochy Jana Pernera v České Třebové, kterou vyhlásilo město Česká Třebová. ČKA po posouzení dostupných informací konstatovala (protože soutěž nese neklamné znaky architektonické soutěže), že soutěž není v souladu se Soutěžním řádem ČKA a velmi pravděpodobně ani s dalšími platnými právními úpravami (občanský zákoník) a je soutěží neregulérní. Nejzřetelnějším důvodem je, že osoby, které soutěž připravovaly, nepostavily soutěž ani její podmínky dle Soutěžního řádu ČKA, neprojednaly je s příslušnými orgány ČKA a nepožádaly ČKA o ověření podmínek dříve, než soutěž vyhlásily. Za nejpodstatnější nedostatky vyhlášené soutěže (vedle řady dalších drobnějších opomenutí) považuje ČKA a) absenci cen a odměn (za provedení autorského díla je nezbytné autorům díla poskytnout patřičné peněžité protiplnění, neboť v opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu  § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). b) porota není rozdělena na závislou a nezávislou část.Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili. Stanovisko - dopis  ČKA je ZDE. Dopis vysvětluje, proč byla účast sochařů v soutěži tak malá - z 19, kteří  měli zájem, se nakonec zúčastnili jen 4 - a  z toho pak zřejmě vznikly potíže s výběrem  nejlepšího návrhu (jednooký mezi slepými králem). Škoda, že se nepočkalo, za pět let bude v roce 2015 významné "pernerovské" výročí 200 let od narození Ing. Jana Pernera (ČNB k němu vydá k pamětní 200 korunovou minci) a do té doby jsme mohli sochu vybírat v řádné soutěži, která by odpovídala všem pravidlům... (mm)
 
GameCon  2010  zahajuje - poprvé v České Třebové                                                                                                            

Občanské sdružení GameCon, ve dnech ve dnech 15.-18.7.2010 pořádá v České Třebové herní festival GameCon 2010. V pořadí se jedná již o 16. ročník,  ve kterém děti a mládež soutěží v deskový, larpových, rolových a jiných hrách.  Na GameCon 2010 si pořadatelé připravili spoustu novot, překvapení a hlavně zlepšení. Patrně nejvýraznější změnou je přestěhování conu do České Třebové. Tento manévr nám poskytl hned několik výhod:
 • Předně jsou to všechny aktivity pod jednou střechou, nebude potřeba kamkoliv přebíhat nebo složitě bloudit mezi jednotlivými komplexy budov.
 • Zároveň jsou místnosti pro jednotlivé aktivity dostatečně velké a vzdušné.
 • Především místnost deskoherny je úchvatně prostorná a dobře větratelná. Už nehrozí, že bychom se v dobré víře ušlapávali nebo letním parnu dusili. Tento rok to bude konečně ta dobře přístupná aréna plná deskových her připravená na lačné hráče. Pro zvědavce jsme jako důkaz připravili alespoň dvě fotografie z naších průzkumných výprav – více v deskoherně.
 • Vítanou změnou bude určitě i levnější ubytování. Letos bude stát jedna noc v třílůžkovém pokoji pouhých 170 Kč (oproti loňským dvěma stovkám, takže za tři noci nakonec ušetříte téměř stokorunu).
 • Přijde vám lůžkový pokoj příliš drahý a komfortní? Pak jistě uvítáte další zlepšení a tím je možnost spát hromadně ve třídě ve vlastním spacáku a to za pouhých 60 Kč. Více o ubytovacích možnostech se dočtete v ubytování.
 • Přesunem do jiného města jsme také získali kousek od naší budovy velkou nafukovací halu, kterou budeme moci využít v nepřízni počasí na nějakou velmi hromadnou akci. No není takový bonus skvělý?
 • A snad některé z vás potěší i dobrá dopravní dostupnost pro celou republiku. Jsme uprostřed státu, tak snad to má každý kousek. :-)
Jak můžete vidět, přesun na nové místo pro vás znamená samé výhody. Nespokojíme se však jen s novým územím a jeho přidanými hodnotami, pokračujeme dál ve zpestřujících zlepšovácích:
 
 • Velká novinka hned rovnou na začátek: popré bude celý GameCon v duchu nějakého tématu, tentokrát to bude exodus a spíše než vyhnání z ráje to bude jeho hledání. V následujících dnech vám přineseme bližší informace a vy se můžete těšit, že s tím bude spojena spousta her a zábavné atmosféry.
 • Mistrovství v Dračím doupěti bude zase o něco blíž vám hráčům. Vyslyšeli jsme vaše dobré připomínky a rady, důkladně si přečetli reakce ve fóru a vyšli vám vstříc.
  Do odkrývání tajů dobrodružství se můžete pustit již nyní a každý týden Vám přineseme další indicii. Na úvod začínáme jedním výtiskem
  Sluncesvitu - populárního císařského plátku.
  Také jsme pro vás připravili
  dvě výrazná zlepšení postav a jedno velmi poutavé zpestření. Obě novinky se týkají tvorby postav a brzy vás o těchto změnách budeme informovat více. Zatím můžete ve fóru tipovat, co by to tak mohlo být.
 •  
  Kraj požádá o dotace z Programu Zelená úsporám                                                                                                                    

  Pardubický kraj využije rozšíření Programu Zelená úsporám o budovy veřejného sektoru. Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila tři projekty, které jsou připraveny až do etapy vlastního zpracování a podání žádostí do aktuální výzvy. Jedná se o realizaci úspor energie v areálu Nemocnice Svitavy a Gymnázia Moravská Třebová, v areálu Nemocnice Chrudim a Albertina Žamberk. V těchto areálech se uvažuje o zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí a výměně otvorových výplní. Žadatel, kterým může být nyní i kraj, je oprávněn v rámci jedné výzvy podat maximálně tři žádosti o podporu, přičemž celková výše požadované dotace může být maximálně 200 mil. Kč. Maximální celková dotace prostředků z Programu Zelená úsporám na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 19. července 2010 a bude ukončen, pokud objem požadované dotace z prostředků EU dosáhne 6 mld. Kč. V případě doporučení projektů dojde k realizaci úspor energií až v roce 2011.U dalších dvanácti posuzovaných projektů navrhovaných odborem školství, kultury a tělovýchovy musí kraj zajistit přepracování energetických auditů na nové podmínky Programu zelená úsporám. Jak stanoví Státní fond životního prostředí, tyto audity nemohou být starší dvou let.                                                        Ivan Hudeček  oddělení komunikace kanceláře hejtmana
   
  Centrálním nákupem elektrické energie ušetří kraj desítky milionů korun                                                                             

   Rada Pardubického kraje v rámci hledání finančních rezerv ve výdajích kraje rozhodla o tom, že bude elektrická energie pro potřebu organizací zřizovaných a zakládaných krajem a krajský úřad nakoupena centrálně. Materiál radě předložil náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za finance a majetek. Pro záměr centrálního nákupu byla vyhotovena studie proveditelnosti a 15. 7. 2010 Rada kraje projednala a schválila zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj. Zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky, která je realizována formou otevřeného řízení. „Očekáváme, že se nám s přispěním centrálního dodavatele elektrické energie od 1. 1. 2011 podaří ušetřit 10 až 15 procent nákladů. Každoroční úspora tak může dosáhnout až desetimilionového efektu,“ soudí Roman Línek. Kraj bude vystupovat za 125 subjektů, což je nejen krajský úřad, ale i všechny další organizace, které kraj zřizuje. Výběr dodavatele bude proveden formou elektronické aukce. Předpokládá se proto dosažení významného snížení nákladů spojených s nákupem elektrické energie. Organizací zadávacího řízení a  provedením elektronické aukce je pověřena společnost  eCENTRE, a.s., která zastupuje centrálního zadavatele Pardubický kraj na základě mandátní smlouvy.                                       Ivan Hudeček, oddělení komunikace kanceláře hejtmana
   
  Unikátní přístroj může zabránit tragickým autonehodám                                                                                                         

   Od začátku prázdnin zemřelo na českých silnicích přes sedmdesát lidí. Tragické autonehody jsou často způsobeny špatnou koncentrací řidičů způsobenou únavou a také horkým počasím. Revoluční přístroj Mindball, který je v Česku novinkou, umí formou hry řidiče naučit pracovat se svojí soustředěností a zabránit tak zbytečně zmařeným životům. Díky Mindballu je možné v Pardubickém kraji předejít dalším autonehodám. „Mindball je unikátní švédský přístroj, který zábavným způsobem rozvíjí schopnost soustředit se a odpočívat. Netradiční formou je tak možné trénovat mozek pro zefektivnění jeho činnosti a výkonnosti právě u řidičů. Jedná se o převratný způsob tréninku řidičů, který má jasný cíl – odstranit ze silnic zbytečné lidské chyby, které vedou ke zraněním nebo dokonce ke smrti,“ popisuje Eva Fruhwirtová z agentury  Commservis.com, která chce tento tréninkový přístroj nabídnout autoškolám po celé České republice.  Rychlá reakce vyžaduje velmi dobrou koncentraci a té se dá naučit. Přesto, že se to může zdát jako velmi složitá a dlouhodobá činnost, díky speciálnímu přístroji Mindball je možné se naučit ovládat mozkové aktivity během krátké doby. Mindball je jednoduchý přístroj, který dokáže díky vizualizaci mozkové aktivity zjistit, jak a do jaké míry je člověk schopen se soustředit. Díky zábavnému cvičení – hře se může každý člověk naučit lépe pracovat se svojí koncentrací. Mindballový zápas spočívá v soupeření dvou hráčů u speciálního stolu, ke kterému jsou hráči připojeni čelenkami obsahující speciální senzory, jež monitorují a vyhodnocují činnost mozku. Tyto informace jsou zpracovávány v systému nazvaném biosensor. Ten využívá biologických signálů těla pro měření aktivity mozku. Na základě zpracovaných údajů potom pohybuje míčkem na stole podle toho, jakou mozkovou aktivitu hráči dovedou vyvinout. Cílem hry je dostat míček do branky soupeře.                                                                                  Zuzana Ducháčová