Českotřebovský deník 207/2010 (17.7.)                                  
Další letní promítání v Javorce bylo pohodové. Byl krásný letní večer, zájem diváků byl dostatečný, fotografie je pořízena ještě pár minut před zahájením promítání tedy před půl desátou. Film: "Pane vy jste vdova" Jde o zadní projekci z jeviště hudebního pavilonu, která zatímním požadavkům dostačuje. V Kulturním centru se v červenci nepromítá, provádí se zde úprava kabiny.
.
 
Certifikát soutěže Město pro byznys 2010.

Město Česká Třebová obdrželo certifikát v rámci celorepublikového výzkumu podnikatelských podmínek MĚSTO PRO BYZNYS 2010.Slavnostní vyhlášení výsledků Pardubického kraje se konalo 22. června 2010 v Pardubicích u příležitosti již třetího ročníku tohoto projektu.Více o všech hodnocených kritériích viz www.mestoprobyznys.cz - část Hodnocení.   Unikátní Projekt Město pro byznys slouží především městům. Ta získávají srovnání svých aktivit směřovaných k rozvoji podnikání s městy s podobnými podmínkami. Každoročním výzkumem získají místní  samosprávy zpětnou vazbu k  zavedeným opatřením a nástrojům na podporu podnikání,  obyvatelé a podnikatelé jsou objektivně informováni o podpoře podnikání volené samosprávy a v neposlední řadě rozvoj podnikatelského sektoru zlepší služby a vytváří nová pracovní místa.  Projekt svou záštitou podpořil hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek.
 
O pohár starosty města Česká Třebová                                                             
Soutěž v požárním útoku se uskuteční na Novém náměstí od 10:30 hodin, způsobí omezení parkování

 

Halda zeminy od sběrného dvora zatím stále nemizí                                                                                                                  

Zeminu sem navozili loni v květnu a začátkem června v době, kdy ještě nebyl pro zavážení otevřen prostor budoucí průmyslové zóny o pár desítek metrů dál po Semanínské ulici. Pro trvalou úpravu tohoto prostranství bylo nutné realizovat proces EIA, který otevření prostoru pro ukládání zeminy zdržel.  Současná meziskládka vznikla tedy jako dočasná meziskládka, ovšem dočasnost již trvá více než rok a stavba terminálu na Bezručově náměstí bude pomalu vrcholit. Přitom v původní dokumentaci stavby jistě nebylo vytvoření haldy umožněno. V prostoru haldy má vzniknout přes nesouhlas velké části občanů nový  celoměstský sběrný dvůr. Bylo by špatně, kdyby práci spojenou s likvidací haldy mělo zajistit "za své" město, když zde vlastně žádný takový kopec neměl vzniknout. Tak trochu komicky působí tabule, zakazující ukládání odpadu mimo sběrný dvůr. Právě takového odpadu je zde celá halda....
 

Fotografie urovnané skládky, kam ně měla zemina z Bezručova náměstí přijít:   

 
Firma Šmidl na prodej                                                                                                                           

Původně zde bylo sídlo společnosti SAS, a.s., dceřinné společnosti Korada.  po reorganizaci firmy byla prodána firmě Šmidl, sídlící v Žamberku která se zavázala (i na stránkách Českotřebovského zpravodaje) zajistit další rozvoj střediska v našem městě. jenže mezitím dostavěla svoje logistické centrum a zázemí u vysokého Mýta. To bylo v době konjunktury, loni se množství dodávaného zboží a materiálu snížilo a nemohlo to být bez vlivu na firmu Šmídl. A tak zdejší areál osiřel a objevily se tabulky  nabízející prodej areálu. Nutné ovšem napsat i to, že dosud je areál udržovaný, posekaný a že na původně zcela pustém pozemku již opět  parkují  návěsy firmy Šmídl.  Na trvalo to ovšem nebude, tabulky oznamující prodej  areálu nezmizely.   O tuto oblast má údajně zájem Česká pošta, která zde chce vybudovat oblastní distribuční středisko tak aby nemuselo být v těsných prostorách u dopravního terminálu. Jistě by si oddechli i občané ze Slovanské ulice, kudy  denně spousta poštovních vozidel dosud jezdí.
 
 
Prodejna firmy Jehla změní přístup do areálu bývalé Primony                                                             

Na fotografiích  lze rozpoznat velikost I. podlaží budoucí prodejny, které bude přístupné přímo u chodníku u ulice Dr. E. Beneše. Celý pozemek je  již soukromý. V zadní části bude parkoviště pro zákazníky, ze kterého bude přímý přístup do II. NP. Zajímavý je také pohled na zbouranou vrátnici bývalé Primony. věřme, že po bourání nastane také fáze stavby a nových omítek. V sousedství také žaluje pamětní deska instalovaná obětem II. světové války, která by měla být rychle zachráněna pro městské muzeum....