Českotřebovský deník 208/2010 (18.7.)                                 
Všechny přátele a příznivce Svinné, výtvarného umění, divadla, hudby a lidské pospolitosti vůbec zveme srdečně na
Výtvarnou Svinnou 2010
 
Uskuteční se v sobotu 24. července odpoledne
Tento v pořadí čtvrtý ročník přehlídky výtvarné tvořivosti amatérů i profesionálních umělců nějak spjatých se Svinnou  bude značně rozšířený o hudební, ale i divadelní vystoupení.
Program :
13.00  - 17.00 výstava maleb, kreseb, fotografií, keramiky a dalších výtvarných prací
16.00 - 17.00  koncert skupiny Ahasveři
17.30              začátek divadelního kusu Životy :
 
V Přívratu se připravuje na srpen I. sjezd rodáků               

555
1455 - 2010
1. setkání  rodáků dřívějších i současných spoluobčanů a jejich rodin u příležitosti oslavy 555 let od první písemné zmínky o obci Přívrat. 
 sobota 14. srpna 2010 od 10h na návsi
 
Program setkání a oslav
od 10 hod – dopoledne v Country stylu
od 12 hod – průřez hudbou všech žánrů doplněný o východočeské tance a Českou besedu
od 19 hod – taneční zábava

 

Doporučený okruh prohlídky obce a výstav
Penzion U Kubů – výstava myslivosti
„Štanclův statek“ – zemědělská výstava
Lesní hřbitov, Presy
Sjezdovka , PINGUin park – výstava Ski areálu
Památník Antonína Bennewitze
Dětský a sportovní areál
Centrální areál náves + sál – výstava kronik,fotografií 

 

Stížnosti na hudební produkce v Týdnu sportu                                                                                       

Na redakci Českotřebovského zpravodaje se obracejí i nyní vlastně měsíc po ukončení Týdne sportu občané bydlící na  Starém náměstí, kteří nejsou spokojeni s řešením ( či jak sami říkají neřešením) jejich připomínek ke kvalitě a intenzitě hudebních produkcí, které uplatnili  v době Týdne sportu. Hudební produkce byla letos mimořádně hlasitá a zvukově nevyvážená, dunění ničilo pohodu nejen na samotném náměstí, ale i přilehlých domech a nejen tam. "Jako by mělo jít o vymývání mozků, vůbec se při hudbě nedalo promluvit,  pobyt doma byl po celý týden utrpením, bylo to jako někde na technopárty. Ta se snad ale dělá někde na poli, a ne na náměstí," říká paní Vážková, bydlící přímo proti radnici. Proti těmto domům byly celý týden obráceny reprodukční systém.  I některé pracovnice  MěÚ letos hovořily o mimořádné hlasitosti produkce. Paní Vážková se stěžovala ha hlasitost produkce prakticky každodenně.  Je přesvědčena, že její stížnosti nikdo neřešil. Nedovede si ani vysvětlit, proč nebyla v době trvání Týdne sportu dodržována městská vyhláška o nočním klidu, který začíná od 22. hodiny, když rada města hudební produkcí po večerně v žádném usnesení letos nedovolila. Považuje to za precendens, který by pak mohl platit i pro kohokoliv dalšího.  Současně připomíná, že rozhodně není proti akcím na náměstí, ale v rozumné míře. Připomíná, že při podzimním Vinobraní se s paní Prouzovou dobře domluvila na kompromisu a zde hudební produkce proběhla k plné spokojenosti. Ptal jsem se na městské policii, zjistil jsem, že zde mají stížnosti paní Vážkové zaregistrované, podle velitele MěP byly řešeny se zvukaři na náměstí již během pondělí, poté se hlasitost produkce snížila.  Ovšem městská policie měla za povinnost zakročit a hudební produkci v souladu s vyhláškou města po 22. hodině  přerušit či ukončit. Pokud se tak nestalo, mělo by být dodatečně zahájeno přestupkové řízení. V jiném případě by to zaznamenalo, že některé městské vyhlášky se dodržovat nemusí a to jistě není cílem orgánů města. Město zřizuje přestupkovou komisi, která má své povinnosti a měla by vnímat a zajímat se o stížnosti občanů, zvláště když jsou  registrovány městskou policií. Paní Vážková chce svoje stížnosti dovést do konce a pro pomoc hodlá kontaktovat  Českou televizi a pořad Černé ovce, který by se mohl problémem zabývat.  Zdá se jí, že  je proti pořadatelům akce bezmocná a ani městské orgány se jí nedokáží zastat, i když k tomu mají své nástroje. K problematice letošního Týdne sportu se vrátím  ještě jednou delším článkem.   (mm)