Českotřebovský deník 215/2010                                              
Pro velký nedostatek času alespoň stručně:                                                                                                                            


I při velmi špatném počasí se podařilo  realizovat  Nejen Výtvarnou Svinnou, ale vlastně celý prázdninový kulturní festival, ve kterém nechyběla také hudba a divadlo.  Kdo přišel, tak si mohl prohlédnout na vlastní oči rekonstruovaný a dostavěný objekt bývalé školy ve Svinné, který je nyní opravdu na vynikající úrovni a který zabezpečil program  i v době, kdy bylo celodenní velmi mizerné počasí.  Je třeba poděkovat organizátorům akce, ze kterým velmi čiší nadšení pro svou myšlenku.  V celé akci se vrátím  v samostatném článku.
 
 
 Ohlédnutí za Smetanovou Litomyšlí se týkalo také České Třebové.
 Česká televize na programu ČT2 přinesla 24.7. večer záznam koncertu P. Šporcla a také "Ohlédnutí za 52. ročníkem Smetanovy Litomyšle", program, ve kterém jsme se znovu vrátili na festival Smetanova Litomyšl 2010. Byl to zdařilý pořad, který  dal  všem divákům širší a komentovaný pohled na festival a jeho doprovodný program.  Mimo ukázky skladeb v pořadu vystoupili známí a populární  osobnosti českého kulturního života a také kulturní osobnosti našeho regionu. Pořad  se věnoval dostatečně hluboko také českotřebovskému externímu koncertu, při kterém byla připomenuta také památka dirigenta Františka Preislera a jeho působení n festivalu Smetanova Litomyšl. V pořadu také vystoupil doc. Mgr. František Preisler, Mohu také napsat, že českotřebovský kostel sv. Jakuba působil na obrazovkách ČT2 fotogenicky. Při  shlédnutí záběrů jsme se znovu  vrátili na  tento koncert a připomněli si jeho výjimečnost. jen málo měst  v okolí bylo takto poctěno a vždy se tak stalo v souvislosti s kulturní aktivitou některé osobnosti, v našem případě díky Františku Preislerovi. Režisérem zmíněného pořadu byl Martin Kubera (na poslední fotografii s Fr. Preislerem).
 
 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ aktuálně informuje :
 
Od 1.7.2010 došlo k navýšení rychlosti připojení k internetu u všech tarifů. Navýšení rychlosti bylo u některých tarifů až šestinásobné a přitom stávající cena byla zachována. Těší nás, že tato změna je pozitivně hodnocena našimi uživateli a proto investujeme do dalších technologií, které nám umožní poskytovat i nadále stále rychlejší internetové služby a nové aplikace.
 
 Od 1.8.2010 bude v České Třebové zahájeno poskytování nové služby SCAB link. Tato služba je určena zejména pro uživatele kabelové televize, kteří mají volné finanční prostředky a jeví se jim výhodné jednorázově zaplatit finanční částku ve výši 4.900,- Kč místo nutnosti hradit paušální poplatek za omezenou programovou nabídku ve výši 139,- Kč. Jedná se o obdobnou alternativu, jakou nabízejí satelitní televizní společnosti, včetně možnosti přikoupení jednotlivých programových balíčků. Ze srovnávací tabulky uveřejněné uprostřed tohoto Zpravodaje je zřejmé, že nabídka služby SCAB link je kromě dalších výhod i v tomto srovnání pro abonenty Kabelové televize nejzajímavější. Poznámka: V současné době je veden velký konkurenční boj mezi technologiemi pro pozemský digitální příjem a pro satelitní příjem. Satelitní platformy se intenzivně snaží předstihnout systém pozemského digitálního vysílání a proto investují značné finanční prostředky do reklamy a podpory na zavádění satelitního příjmu, včetně bezplatného šíření volných TV programů. Je jen otázkou, až bude digitalizace pozemského TV vysílání v České republice dokončena, jestli satelitní společnosti nevyužijí svých čipových karet a další šíření volných programů zakódují a zpoplatní. Kabelové televize musí za každého svého uživatele platit ze zákona autorské poplatky všem ochranným organizacím a satelitní společnosti v rozporu se zákonem nic neplatí! Jedná se o nerovné postavení dvou subjektů na trhu, které zvýhodňuje satelitní společnosti před kabelovými systémy o stovky miliónů korun ročně.
 
Jestli někomu i přes výše uvedené informace připadá satelitní TV služba nebo služba SCAB link zajímavá pro úsporu 139,- Kč měsíčně , navrhujeme jiné následující řešení:
Pořiďte sobě a svým známým telefon nebo videotelefon přes kabelovou televizi  a telefonujte celé měsíce zdarma. Ušetříte možná daleko více jak 139,- Kč měsíčně a budete mít příjemnější pocit z bezplatného neomezeného telefonování než z bezplatného sledování volných televizních programů.
 
 Telefonování a videotelefone po kabelové televizi v České Třebové je provozně odzkoušena a nabízí následující varianty využití:
·         Hovorné zdarma v rámci sítí KABELOVÉ TELEVIZE CZ a našich partnerů  partnerské sítě: ARISTOTEL a.s., CESNET z.s.p.o., ha-vel voice a.s., LAM Plus s.r.o., OpavaNet a.s., RIO Media a.s., VOINET s.r.o., 4Consult s.r.o., Český bezdráts.r.o., FAYN s.r.o., FreeWorld Dialup (FWD), SIPphone, sítě projektu e164, projekt FreeVoice 
·         Hovorné zdarma, včetně videotelefone, z účastníky  na území  České republiky, Evropy a ostatního světa, kteří mají rychlé internetové připojení a budou mít zřízen telefon od KABELOVÉ TELEVIZE CZ
·         Hovorné na pevné linky za jednotnou cenu po celé ČR za 0,94 Kč a do mobilních sítí za 3,59 Kč
·         Hovorné na pevné a mobilní linky do  zemí Čína, Hong Kong, Kanada, Malajsie, San Marino, Singapur, USA   za 1,26 Kč  a za stejnou cenu pouze na pevné linky do Austrálie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko,Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie
Telefonování po kabelové televizi je plnohodnotná telefonní služba, účastník vlastní svůj samostatný telefonní přístroj a nemusí mít zapnutý počítač. Bližší informace se dozvíte v kanceláři kabelové televize nebo na našich internetových stránkách www.ktct.cz

 Ervin Wacník - jednatel