Českotřebovský deník 217/2010 (27.7.)                                 

Za měsíc se bude vše připravovat k předání stavby za více než 300 milionů, která přinese kvalitativně nový přístup do města Česká Třebová. Půldruhého roku jsme se omezovali, abychom nyní měli k dispozici nové řešení, které je skutečně velkou přidanou hodnotou. Současně se pomalu dokončuje dláždění části Nádražní ulice mezi ulicí Sadovou a ČSOB. Stav k 27.7. je vidíte na fotografiích:

 

 
Nabídka volných míst pro učitele odborných předmětů                                                                        

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů Česká Třebová přijme od 1.9. 2010
 
      učitele odborných předmětů v oboru slaboproudá elektrotechnika.
      učitele odborných předmětů v oboru strojírenství.
 
Požadujeme vysokoškolské vzdělání příslušného směru. Praxe v oboru je vítána.
Nabízíme velice pěkné podmínky pro výuku s moderním materiálně-technickým vybavením.
Zařazení ve 12. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte do 12.8. 2010 na adresu:
SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová
 
Pozor odborníky ze společnosti  OREDO                                                                                                                

Optimalizaci a integraci dopravy v Pardubickém kraji  zajistí na základě rozhodnutí výběrové komise společnost OREDO. z Hradce Králové. Tato zpráva vypadá neutrálně a těžko si jí někdo povšimne.  To se může změnit, pokud zjistíme, že pro tuto společnost , kterou si náš Pardubický kraj najal,  pracuje "dopravní odborník" z ČVUT, který nedávno vehementně prosazoval (prostřednictvím petice) omezení zastávek dálkových vlaků v České Třebové Ing. Tomáš Záruba. Prokázal, že našemu kraji nerozumí a že naši krajskou dopravní politiku počítající se dvěma centry pro osobní  a nakonec i nákladní vlakovou dopravu v Pardubicích a České Třebové  neuznává, a přesto dostal takto (přes firmu OREDO)  příležitost se uplatnit v praxi právě v našem kraji. Není to tak dávno co jsme uvedli na těchto stránkách 23.4.otevřený dopis  hejtmana Radko Martínka rektorovi ČVUT  a tímto způsobem i organizátorům petice proti zastavování vlaků vyšší kvality v České Třebové, a nyní vlastně Pardubický kraj využívá jejich služeb.  Podle toho, jakou kampaň tato petice rozpoutala letos na jaře, se můžeme působení jmenovaného odborníka obávat.  Připomeňme také, že OREDO je autobusový dopravce v Královéhradeckém kraji a tak její podpora dopravy po kolejích jistě nebude velká, když už z principu je tato doprava dražší než autobusová (autobusová doprava se nepodílí na nákladech na údržbě dopravní  cesty, tedy silniční sítě). Očekávaným výsledkem tedy bude rozmach dopravy autobusové na úkor železniční dopravy regionální. Nelze čekat, že omezením počtu vlaků se ty zbývající (zatím) zachované spoje stanou rentabilnější, právě naopak. Je to cesta do pekla, cesta, která vede ke zrušení regionálních tratí.  Na co jsme pak tedy objednávali nové vlakové soupravy?   (mm)
 
Hasičské Hry bez hranic odstraňují bariéry                                                                                         

Bystré (26. 7. 2010) – Devátý ročník mezinárodních Her bez hranic mladých hasičů   vyhrálo Bystré v Orlických horách. Dějištěm třídenní soutěže, která se konala od soboty 24. července do pondělí 26. července,  se stal poprvé v historii her SDH Bystré u Poličky. Pořadatelé tak navázali na předcházející ročníky, které se konaly například v německém Diedersdorfu nebo  polské obci Lewin Klodzki.  Zábavného soutěžního klání se letos zúčastnilo pět týmů   z Česka a  Slovenska, ostatní tradiční účastníci se omluvili. „Vážím si práce hasičů, kteří i mimo své povinnosti uspořádají takovou akci s mezinárodní účastí,“ řekl hejtman při sobotním zahájení soutěže, kterou Pardubický kraj podpořil částkou 10 tisíc korun.  Hejtman popřál všem hodně úspěchů a předal dar pro vítěze her. Vedle svítidel od kraje převzal vítězný tým   z Orlických hor na pondělním slavnostním vyhlášení také pohár od starosty Okresního sdružení hasičů Svitavy. Hry bez hranic jsou příkladem výborné mezinárodní spolupráce mezi mladými hasiči. Každoroční setkání je příležitostí k vzájemnému poznávání a také k odstraňování  jazykových bariér. Součástí her jsou sportovní disciplíny dle mezinárodního soutěžního řádu CTIF pro mladé hasiče, ale i netradiční soutěže.   Orientaci v terénu prověřil přespolní běh, dovednosti prokazovali mladí hasiči například  ve zdravovědě.  (mag, re)
Zástupci Evropské komise jednali o budoucnosti evropských fondů v České republice.                        

 Jednání zástupců Evropské komise, ministerstev, krajů a regionálních rad o budoucnosti kohezní politiky, tedy o tom, v jaké podobě, podle jakých pravidel, na jaké priority a v jakých objemech bude možné v příštím programovém období počítat s fondy EU se uskutečnilo v Brně na konci minulého týdne. Představy Evropské komise přednesl ředitel bruselského Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio)  Nicholas Martyn společně s ředitelem české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Jackem Engwegenem. Česká republika již zahájila přípravy a plánování budoucnosti kohezní politiky v příštím programovém období 2014 - 2020. Koordinací příprav je pověřeno ministerstvo pro místní rozvoj. Přípravy vznikají v podmínkách hospodářské stagnace celé EU, tedy v době, kdy dopady hospodářské krize budou významnou měrou ovlivňovat rozhodování o rozpočtu a využití financí určených pro rozvojovou politiku EU. Evropští zástupci informovali o hlavních principech, které chce Evropská unie v budoucnu uplatnit při využívání evropských dotací: koncentrovat prostředky na opravdu klíčové oblasti rozvoje jednotlivých regionů či sektorů, dále efektivněji měřit výsledky realizovaných projektů a v neposlední řadě také zjednodušit samotný systém provádění kohezní politiky.   „Probrali jsme se zástupci Evropské komise záležitosti, které ovlivní strategické plánování a podobu strukturálních fondů pro další období, ale i způsob, jakým budou úřady fondy spravovat,“ dodal k jednání první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Jeho slova doplnil Radko Martínek, vyjednavač za Asociaci krajů ČR a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod: „Byli bychom rádi, kdyby v příštím programovacím období zůstalo zachováno nejméně 70 procent současných dotací." Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz.