Českotřebovský deník  2290/2010 (30.7.)                               
Na 22. září se připravuje do Kulturního centra  unikátní koncert                      


V  koncertu SPOLEČNÁ  VĚC 2010 Vás zveme  k prožití tónů prastarého vodního nástroje, který rozezní Tomáš Pfeiffer
Tajemství Vodnářského zvonu sahá velmi daleko, první písemné zmínky o něm jsou z období čínské  dynastie Ming, ale jeho historie může sahat mnohem dále. Nástroj má mnoho význačných vlastností a podle lámaistické tradice působí na buňky našeho těla i přímo na bytost. Hraje se na něj mokrýma rukama, které se přikládají na madla, a tím je zvon rozezníván.
Nedílnou  součástí koncertu je i  velkoplošná filmová projekce, která je  promítána na unikátní parabolické plátno. V poslední době, úpravou projekce a parabolického projekčního plátna, byl významně zvýšen 3D efekt.  Díky 3D můžete například ve skladbě Universum zažít hloubku  nádherných  záběrů z vesmíru a stát se tak součástí promítaného. Obraz citlivě a ne náhodně doplňuje zvuk. V závěrečné části koncertu probíhá prohlídka Vodnářského zvonu a máte možnost se zblízka podívat na rezonanční obrazce vznikající při hře na vodní hladině.  Koncert se koná v Kulturním centru v České Třebové  ve středu 22. 9. 2010 v 18.30 h. Více informací na www.dub.cz
 
Platit je třeba také za videoterminály                                    

Článek na toto téma vyšel dnes v Orlickém deníku a také v Mladé frontě DNES.  Je reakcí na to, že ve Vysokém Mýtě velmi rychle reagovali  na nový zákon  a vydali rychle - uprostřed prázdnin  novou vyhlášku, která jim přinese do městské kasy 2 miliony ročně.  Podobně se chovají i jinde a tak bychom neměli váhat a také naši dosavadní vyhlášku č. 5/2003 přepracovat  a upravit na nové možnosti. přinese to totiž přece jen dost peněz. Jeden videoterminál by tak mohl dát do městské kasy 20 tisíc  ročně a   ještě si spočítejte kolik jich ve městě máme.  Za tyto přístroje se zatím neplatí. Zatímco počet klasických výherních přístrojů měsíc od měsíce klesá, tak celkový počet výherních přístrojů zůstává a jistě svým majitelům nebo pronajímatelům vydělává.  Na poslední červnové schůzi zastupitelstva byla schválena změna  rozpočtu města, která hodnotu peněz získaných na poplatcích z výherních automatů zvyšuje, i když měsíc od měsíc jejich počet klesá, právě na úkor těchto nových přístrojů, které povoluje Ministerstvo financí. Provoz heren přináší spoustu problémů souvisejících s hlukem a rušením nočního klidu, městu a jeho občanům to činí potíže.  proto je obvyklé, že se stanovuje maximální limit poplatku dle zákona. Ve zmíněném vysokém Mýtě je nyní údajně 120 videoterminálů, nu nás by to mohlo být podobně. Jejich počet budou majitelé povinni přihlásit.  Počet zařízení se pravděpodobně nepodaří nějak omezit, ale alespoň zajistí kompenzaci do rozpočtu města.  Pomocí těchto peněz bude možné podporovat jiné  chvályhodné aktivity. 
Více viz vyhláška města Vysoké Mýto ZDE
V České Třebové platí na obdobné téma zatím vyhláška č. 5/2003, jejíž text najdete ZDE
Rozdíly textů obou vyhlášek nejsou velké, avšak stojí za připomenutí, že změna vyhlášky by znamenala dodatečný příjem do městské pokladny  v milionové výši a to stojí za to, aby se rada města a  zastupitelstvo tímto problémem zabývalo co nejdříve, rozhodně ještě do konce tohoto volebního období!
Postřehy k (zaplněným) kontejnerům   (z došlé pošty)                                          

1/ Ono by stačilo pet lahve sešlápnout, ale  pro některé lidi to je nepředstavitelný problém.
 
2/ Včera odpoledne jsme seděli půl hodiny v parku u řeky a za tu chvíli projeli kolem nás lidé se třemi plnými  vozíky s odpadem do sběrného dvora. Těžko budou tito lidé jezdit někam na Semanínskou, takže popelnice určitě stačit nebudou. Přitom odpadu ze zahrádek je rozhodně víc tam, kde jsou rodinné domky, než tam, kde jsou paneláky.
 
3/ Město nedávno vydalo vyhlášku č.1/2010 o odpadech, ale málokdo o ní ví, takže ji nedodržuje a popelnice jsou dál přeplněny papíry, plasty a dalšími věcmi, které patří do sběrného dvora. Porušení povinností stanovené touto vyhláškou jsou sice postihovány podle obecně závazných předpisů /?/, ale o žádném postihu jsem ještě neslyšela, takže se dál u popelnic hromadí papírové krabice a další odpad. Občané  to dělají v malém, podnikatelé ve velkém. A nic se neděje.

4/ Kontejnery určené pro odpad od občanů zneužívají firmy a podnikatelé. Tak třeba jsem viděl, že  takhle večer po zavíračce hospody přijede auto, zastaví u kontejnerů,  majitel restaurace odloží nepotřebné kartony a obaly. Co se vejde je v kontejneru, co se nevejde, zůstane na zemi.  zabouchne dveře a odjede, poraďte si,  já jsem se už odpadu zbavil.... Že pak nemají občané kam odpad dávat už nikoho nezajímá.