Filmaři natáčeli Lovce mamutů                                             


Pravěká Osada Křivolík opět zaznamenává kladné body na popularitě. Svědčí o tom zejména fakt, že si jej vybrala filmařská společnost VISTA FILM ze Šumperka (www.vistafilm.cz) jako místo pro natáčení dokumentu Čas lovců. Dokument je natáčen pro Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno. Spolu s filmaři zavítal do Křivolíku i prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., který dlouhodobě vede archeologické výzkumy v Dolních Věstonicích a vznikající dokument zaštiťuje po odborné stránce. Děj dokumentu se odehrává v poslední době meziledové, kdy Moravskými úvaly migrovala velká stáda mamutů, která poskytovala lovcům dostatek potravy a umožnila tak vznik význačné kultury, dnes nazývané jako Pavlovien - kultura lovců mamutů.
Okolí pravěké osady Křivolík má právě tu výhodu, kterou filmaři ocenili, že nejsou v okolí žádné rušivé prvky (budovy, elektrické vedení aj.) a jedná se o krásnou přírodu místy připomínající původní ráz krajiny v době meziledové. Před natáčením dokumentu však byla potřeba vykonat spousty práce, zejména postavit rekonstrukci domu lovců. Ten je umístěn v blízkosti osady a jeho stavba trvala přesně týden. Jedná se o lehkou dřevěnou konstrukci se stěnami z vypletených prutů a drnů, zastřešenou surovými kůžemi. Ty bylo potřeba nejprve řádně vyčinit (ořezat zbytky tuku a masa), aby nezapáchaly a nelákaly hmyz. Při stavbě jsme opět testovali použitelnost replik dávných nástrojů – kamenné sekery na zpracování prutů a dřeva a pazourkové čepele na ořez kůží. 
Filmový štáb do osady přijel v pátek 17. 6. a strávil tam přes čtyři hodiny. Vzhledem k vysokým letním teplotám natáčení nebylo vůbec snadné a ani pobyt v domě lovců, kde teplota dosahovala 50°C, nebyl záviděníhodný.
Tábořiště lovců, kde se většina záběrů natáčela, bude veřejnosti slavnostně představeno na akci Festival živého pravěku, který proběhne v sobotu 18. 9. od 13:00 do 18:00. Vznikající modelová rekonstrukce tábořiště lovců je jediná svého druhu v České republice a po svém finálním dokončení vznikne unikát i ve srovnání s podobnými projekty v zahraničí.
Kultura Lovců Mamutů je u nás často nazývaná jako Pavlovien (podle archeologické lokality Pavlov). Lovci mamutů byli jako my. Mezi nimi a námi nebyly podstatné rozdíly, snad kromě používaných technologií. Svoji největší  slávu prožívali v období 31 000 až 15 000 let před současností. Jejich usedlejší způsob života jim umožnil rozvíjet řadu technologií do té doby nevídaných, vyrábět keramické figurky (např. Věstonická Venuše), brousit a vrtat kámen nebo vytvářet první tkaniny. Do této doby se také klade počátek domestikace vlka na psa. Kultura lovců mamutů si zaslouží naší úctu i uznání a můžeme být právem hrdi, že její nositelé patří mezi naše první předky.                                                                                                                                                          Pavel Číp
 
 

Záběry z natáčení