Důlní stezky z evropských peněz: To je rarita                      


Hřebeč  -  Od neděle 4. července jsou otevřeny Hřebečské důlní stezky. Přibližují zaniklé hornictví a geologické nálezy na Moravskotřebovsku.  Staly se součástí  naučné turistické stezky, která návštěvníky seznamuje s historií lidské činnosti na Hřebečském hřbetu, s přírodními pamětihodnostmi a kulturními památkami.  Výchozím bodem naučné stezky je expozice geologie na moravskotřebovském zámku.  „Z evropských peněz se staví ledacos, ale aby se stavěly důlní stezky, to je rarita. Chci vyzvednout Lumíra Moučku a Františka Žáčka, bez kterých by toto dílo nebylo. Přeji, aby stezky byly jedním z faktorů, který ovlivní, že tato krásná krajina bude hojně navštěvovaná turisty,“ řekl hejtman při slavnostním otevření nedaleko hospody U Tety, která je pro všechny řidiče kamionů pojem. Zná ji celá republika, možná Evropa. „Takže já Lumíru Moučkovi a Františku Žáčkovi přeji, aby důlní stezky znali nejen turisté v České republice, ale v celé Evropě.“   V regionu Moravskotřebovska, na tzv. Hřebečském hřbetu, vznikla naučná stezka za 11 milionů korun.  Trasa  s dvaadvaceti naučnými zastaveními, čtyřiceti rozcestníky, osmi výchozími stanovišti a šesti odpočívadly povede návštěvníky přes vyhlídkovou věž Strážný vrch, turistické altány Na Mladějovském vrchu a U vysílače, k několika dolům této lokality. (mag)