Vraťme se do doby před 20 lety                                             
Před 20 lety byl rok 1990. Sled událostí měl rychlý spád, rychlejší než v jiných letech. Prakticky všechno se měnilo, staré organizace, založené  jako "složky Národní fronty" byly zbořeny a vznikaly nové spolky a svazy.  Pro Českou Třebovou bylo důležitým úkolem obměnit vedení tehdejšího MěstNV, tedy i osoby na pozicích  "předsedy MěstNV" a místopředsedů, Konkrétně šlo o Otakara Hegera a místopředsedy Jana Trojana Ing. Jančovou.  9. února  byl po odstoupení Otakara Hegera zvolen jednomyslně  posledním předsedou MěstNV Ing. Slavomír Gabrhel a místopředsedou Jiří Pištora, tehdejší správce muzea. (V dalších volbách po změně zákonů již nastoupili starostové...) Pravomoci měl ještě malé a úkoly velké. Nebyly stanoveny právní rámce,  bylo těžké se ve všem orientovat a nebyly ani vhodné osoby, které by byly ochotné převzít odpovědnost. proto se třeba nepodařilo vytvořit včas městský bytový podnik a  tak byty třeba stále spravoval a také již i prodával bytový podnik Ústí nad Orlicí řízený  tamním MěstNV a tyto peníze všechny skončily v ústeckoorlickém městském rozpočtu. Velký význam byl věnován odsunu sovětské posádky a vyklizení  kasáren v Borku a  bytů na sídlišti v Semanínské ulici. Odsud se podařilo z největší části ukončit 25. dubna, zůstala jen malá skupina důstojníků, kteří odjeli následně po 10. květnu. Na 9. května připravilo Občanské fórum, které sídlilo v prostorách dnešního Hobby centra v Nádražní ulici "Den otevřených dveří" do již opuštěných kasáren, dav lidí si přišly prohlédnout prostory, km předtím nikdo nesměl.  prohlédli si i velký kinosál pro 600  osob, postavený těsně před rokem 1989 za tehdejších 14 milionů korun, vybavený na tehdejší dobu moderní technikou.  Pro místní veřejnost se zde tehdy (dopoledne) promítal poprvé a naposledy film o průběhu sametové revoluce.  I tehdy se zde odehrál incident, spočívající v tom, že někteří chtěli neuváženě vylézt na komín tamní kotelny a vztyčit zde československou vlajku. Byli zadrženi přítomnými sovětskými vojáky, ale později propuštěni.

Odsun sovětské techniky na překladišti ČSD 23.4. Foto Jan Šebela

Dalším cílem byly první svobodné volby v červnu 1990.  Tehdy se nějak málo fotografovalo. Některé snímky vznikly díky sběratelské vášni Martina Šebely,  většinu snímků fotografoval jeho otec Mgr. Jan Šebela.

Přípravy na svobodné volby  na jaře 1990 Občanské fórum - Bezručovo náměstí