Orlické cyklo&in-line klání v Cakli                                       


V sobotu 26.6.2010  - pořádal Region Orlicko-Třebovsko  Orlické cyklo&in-line klání je jednou ze stěžejních akcí oslav 10 let Regionu Orlicko – Třebovsko a hlavní akcí roku 2010, propagující Orlické cyklo&in-line království.

„Zatímco v předchozích letech jsme slavnostně otevírali úseky cyklostezek údolímí Tiché Orlice a Třebovky a v loňském roce jsme zahajovali a ukončovali sezónu na stezkách v době, kdy byla vždycky zima, rozhodli jsme se letos uspořádat parádní „jízdu“ a oslavu Orlického království v termínu, kdy doufejme bude teplo a nebude pršet.“, zval předseda regionu Luboš Bäuchel. Měl pravdu, počasí se vydařilo. Program sobotního odpoledne byl pestrý:. Pro zdatnější cyklisty je připravena trasa 50 km, část s průvodcem Václavem Felgrem, pro méně zdatné cyklisty pak  okruh 25 km a pro in-linisty trasa 15 km. Start a cíl je v Cakli. Cyklistické a in-line pelotony vyšle na  trať královská družina. Každý registrovaný účastník bude zahrnut do podvečerního slosování o  hlavní ceny v uvedených kategoriích a ti svižnější obdrží v cíli občerstvení tzv. až do vyčerpání zásob.
Orlická cyklo&in-line královna Renata se už taky těší: „Na cyklostezku mezi Ústím a Letohradem jsem si vyjela s kompletní královskou družinou.  Jak jinak než na kolech či bruslích, jen šašek měl povolenu koloběžku, na bruslích by se mně přerazil. Brzy se však vrátíme do Cakle, abych mohla povzbuzovat děti při soutěžích a rozdávat královské odměny.“ V Cakli bude živo celé odpoledne až do pozdního večera. Ve spolupráci s klubem Hvězdička byly připraveny soutěže pro děti. Dospělé zajímala předváděcí akce Domu sportu Stratílek Litomyšl s ukázkami nevšedních elektrokol a dalších špičkových kol a zajímavostí jako je outdoor GPS. Markéta Strnadová s HEPA in-line školičkou poskytla ukázkové lekce výuky jízdy na bruslích od nejmenších po dospělé a další fit programy. K dispozici byla, i s instruktory, horolezecká stěna, raft a kánoe, včetně vodácké rodeo exhibice. V 18 hodin bude slosování hlavních cen, vystoupili bubeníci Petra Oravce a odstartuje večerní párty se skupinou Průmyslová zóna a agenturou Djs Company. Pestrý program byl důstojnou oslavou 10 let regionu i Orlického cyklo&in-line království.                                                                                                                                             (Podle tiskové zprávy)