Kubešova Soběslav 2010 za účasti Řetůvanky                     


V sobotu 17.července 2010 se DH Řetůvanka posílená desítkou našich skalních příznivců a místostarostou obce Řetůvka vydala směr „Jižní Čechy.“ Naše dechová hudba byla vybrána jako jeden z účastníků prestižního a velmi oblíbeného mezinárodního hudebního festivalu dechových hudeb „Kubešova Soběslav 2010.“ Letos se konal již 16. Ročník. Pro Řetůvanku to byla opět velice zodpovědná akce, neboť se musela postavit vedle nejznámějších českých a moravských dechovek, jako je Veselka, Babouci či Túfaranka.
Součástí naší účasti byl i hodinový koncert v Komárově. Přivítala nás malebná vesnička nedaleko Soběslavi, zařazená do regionální rezervace, vzhledem ke své architektuře, historické návsi obklopené typickými jihočeskými statky. Dostalo se nám vřelého přijetí nejen od místního pana starosty, ale i od ostatních obyvatel. Jejich vzornou péči jsme jim oplatili krásným koncertem pod širým nebem.
Vystoupení Řetůvanky na hlavním podiu v Soběslavi bylo stanoveno na 19. hodinu. Zcela zaplněné náměstí přivítalo naše muzikanty obrovským potleskem. Během  druhé skladby přišla prudká bouřka, ale i přesto Řetůvanka dál krásně hrála a celé soběslavské náměstí zpívalo, až se “hory zelenaly.“ Všechny jsme nečekaně překvapili nejen kvalitní produkcí, ale i početným „mládím“ v naší dechovce, za což sklidil kapelník Jiří Zeman obdiv a respekt, že dokáže tolik mladých lidí přivést do dechové hudby.
Co říci závěrem? Především musím poděkovat všem muzikantům a zpěvačce Olince Charvátové za odpovědný přístup a kvalitní výkon, našim příznivcům za podporu a bouřlivé fandění a mému manželovi za poctivou mravenčí práci, která vždy každé takové akci předchází.                                                                                                                                                                                        S muzikantskou úctou  Věra Zemanová