Na Lhotce se pořád něco děje                                                 

Rozhovor s předsedou osadního výboru Ing. Rudolfem Sýkorou                                                             
 
Osadní výbor na Lhotce má jistě štěstí v tom, že na Lhotce jsou aktivní jak sokolové tak hasiči. Českotřebovský zpravodaj o tom přináší dostatek důkazů.
Byly to zejména akce sportovní, ale vydařil se i dětský den, Bublanina a akce ve Stacionáři. Snažíme se co nejlépe využít náš sportovní areál v centru obce, díky cyklostezce je stále známější a navštěvovaný. Můžeme se spolehnout na aktivní vedení zdejšího Sokola, které zajistilo také otevření občerstvení u cyklostezky s pravidelným provozem.
 
Součástí areálu je sokolovna, která potřebuje omladit a  letos by se to mělo podařit.
Pokládáme zdejší areál pro život v obci za velmi důležitý. Je to jedno z mála míst kde se mohou  občané zdejší časti společně potkávat a utužit sousedské vztahy.
Připravili jsme dotační projekt a skutečně se  letos podařilo zajistit poměrně velké dotace od pardubického kraje 100 tis.Kč a částku 200 tis. Kč na druhou etapu poskytlo i město Česká Třebová. Zbytek prací sokolové dofinancují z vlastních prostředků. Všem kdo se zasloužili o zajištění těchto prostředků patří poděkování. Za tyto peníze bude provedena oprava  střechy, výměna oken, úprava přístupového chodníku včetně bezbariérového vstupu a když vše půjde podle plánu i zateplení a nová fasáda.
 
Byl jsem informován i o tom, že občané nejsou spokojeni se stavem místních komunikací
Osadní výbor již dlouho upozorňoval na tento stav a převážnou část přidělených prostředků z rozpočtu města věnoval právě na tento účel. Přidělených peněz je však málo  a občané to dali na vědomí prostřednictvím petice, kterou podepsalo více jak 170 lidí. Občané zde upozornili na katastrofální stav místních komunikací především v lokalitě kopec  i na to, že místní komunikace na Lhotce jsou trvale nejhorší ve městě i připojených obcích. O této problematice se uskutečnilo jednání na MěÚ s místostarostou Dobromilem Keprtem, zástupcem  dopravního odboru,. investičního odboru, odboru životního prostředí a zástupcem Ekobi  se závěrem, že město osloví soukromě hospodařící zemědělce kvůli odvodu vody s polí  a Ekobi prověří vazbu na plán nové kanalizační sítě v rámci projektu Vodárenské. Osadní výbor vytipoval priority oprav komunikací.  Nyní se tyto priority naceňují a pak to bude především o objemu peněz, které bude vedení města ochotno uvolnit v rámci rozpočtu. Nicméně množství podpisů pod peticí je jasným signálem pro vedení města, co občany v této části nejvíce pálí a jaké investiční akce by v příštích letech nejvíce ocenili. Pevně věřím, že se nad tímto problémem radnice zamyslí a nespadne pod stůl. Osadní výbor bude tuto věc nadále prosazovat jako největší prioritu.
 
Většina občanů Lhotky také hovoří o problematice nebezpečné silnice I/14.
To je další naše bolest, protože  všechna auta zde rozhodně nejezdí padesátkou. Slíbená investice ze SFDI ( ostrůvky na přechodech na Špici, u školy a cyklostezky ), která měla bezpečnost částečně řešit, se letos neuskuteční. Již více jak dva roky se snažíme prosadit alespoň ukazatel rychlosti projíždějících vozidel. Pan starosta Zedník mi osobně slíbil, že tento krok bude město realizovat. Vyřešit bezpečnější průtah obcí zůstává také jednou z našich priorit.
 
Před časem se na městském zastupitelstvu řešila otázka rozšíření plynofikace do oblasti pod lhoteckým hřbitovem. Byla nějak řešena?
Město v této věci opravdu jednalo. Vytipovalo oblast s 12 domy v relativně sevřené oblasti, která by mohla být plynofikována 500 metrů dlouhým STL plynovodem napojeným na Špici. Z 12 oslovených majitelů domů se však kladně k plynofikaci vyjádřili pouze  majitelé čtyř domů.  Očekávaná spoluúčast firmy RWE je pouze 20 – 30%, celkové náklady se odhadují na 1700 tis. Kč.  O návrhu jednal také osadní výbor , který akci podpořil s tím, že prioritou pro Lhotku zůstává na prvním místě zlepšení katastrofálního stavu komunikací.
 
Ve zpravodaji jsme  uváděli i zpracovanou studii na parčík u zastávky ČSAD. 
Jeho realizace zatím nebyla  zařazena zase díky velkému tlaku občanů  na potřebu zlepšit stav komunikací.
 
Občané ze Lhotky se také vyjadřovali  k návrhům na  trasy spojů MHD Radiobus, který na Starou Lhotku neměl zajíždět. Máte v této věci nějaké informace?
V prvním kole jsme byli osloveni dopravním odborem o zaslání návrhu možných linek. Naše návrhy jsme zaslali včas a o to bylo větší naše překvapení, že stará Lhotka se v navrhovaných linkách vůbec neobjevila.Na jedné straně zajíždíme až do Třebovic, ale na druhé straně končí město zřejmě u Fraidlů. Osadní výbor se proti takovému to řešení ostře ohradil a poslal oficiální protest resp. požadavek k zapracování staré Lhotky do připravovaných linek. Pevně doufám, že v případě realizace projektu Radiobusu bude linka skutečně končit až na staré Lhotce u Špice, kde je také dostatek místa na obrátku mikrobusu.
 
Děkuji za rozhovor .                                                                                                                              Ptal se Milan Mikolecký