Koncert, připravený k poctě slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje byl velkou událostí kulturní i společenskou.  V úvodním vystoupení dramaturg festivalu Vojtěch Střítezský připomněl osobnost  Františka Preislera juniora, který náhle zemřel před třemi lety a který se také spolu se svým otcem  podílel na dramaturgii litomyšlského festivalu. "Při každé návštěvě České Třebové nikdy nezapomenu dojít na zdejší hřbitov a poklonit se památce Františka Preislera, který toho pro českou hudbu tolik udělal," řekl ve svém vystoupení. Dirigent František Preisler  byl také dirigentem prvního externího koncertu Smetanovy Litomyšle, který se v České Třebové uskutečnil 18 června 2006, tehdy  řídil Janáčkovu filharmonii Ostrava (tehdy přednesl Chvalozpěv Zdeňka Pololáníka - ve světové premiéře  a Janáčkovu Glagolskou mši).

Česká Třebová letos hostila závěrečný koncert 52. ročníku Smetanovy Litomyšle, prestižního českého hudebního festivalu a zhostila se svého úkolu výborně. Přes letní termín uprostřed státních svátků byl kostel téměř zaplněn, přijeli také posluchači z širokého okolí, ale Třebováci byli v převaze. Koncert byl pro všechny velkým zážitkem, hudebníci si zasloužili ovace vstoje. Vynikající výkon podali jak sólisté, tak početný pěvecký sbor, ve kterém bylo možné obdivovat početné a vyrovnané hlasy (především mužské). Výkony sboru a sólistů umocnila vynikající akustika prostoru chrámu sv. Jakuba, který je v tomto směru určitě nejlepším koncertním sálem v České Třebové a byl by vynikajícím prostředním pro  hudební nahrávky provedení symfonických skladeb. Je tedy velmi dobře, že Římskokatolická farnost umožňuje zde pořádat koncert symfonické i varhanní hudby. Jmenovitě je třeba vyjádřit obdiv především jinak velmi skromnému Richardu Novákovi, který ve svých 79 letech předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů, basový part Haydnovy mše mu k tomu dal velký počet příležitostí. Po představení mu také všichni do jednoho gratulovali a říkali "Mistře".   Richard Novák byl ve velmi dobré formě, po náročném koncertu  sršel vtipem a měl opravdu vynikající náladu.... Nezpíval v České Třebové poprvé a i když víme, že všem léta přibývají stejně, mohu po dnešním koncertu o Richardu Novákovi napsat, že je stále lepší.  Vynikající výkon podali také ostatní sólisté.  Sopranistku  Hanu Škarkovou a altistku Lucii Hischerovou, jsme nakonec už letos měli možnost v České Třebové poslechnou v dubnu na zahajovacím koncertu hudebního festivalu Antonína Bennewitze. I na tomto koncertu také vystoupil  Český filharmonický sbor a jeho dirigent  Petr Fiala, mistrovsky provedli Stabat mater Gioacchino Rosiniho.  Svědčí o tom, že velké koncerty v  České Třebové  nejsou  tak výjimečné,  Česká Třebová nabízí posluchačům opravdu velmi kvalitní koncertní program především díky  úrovni našeho českotřebovského hudebního festivalu. Je proto škoda, že vysokou kvalitu programů v České Třebové někdy regionální média  pomíjí a nedoceňují. Naopak kulturní nabídka v České Třebové si pozornost zaslouží. Svědčí o tom jistě i dva dosud realizované externí koncerty Smetanovy Litomyšle v našem městě v posledních čtyřech letech.    (mm)

Fotografie z koncertu
Úvodní slovo koncertu doc. Mgr. František Preisler, ředitel KC Č. Třebová, Vojtěch Střítezský, ředitel Komorní filharmonie Pardubice a dramaturg festivalu Smetanova Litomyšl


I. část koncertu:   W. A. Mozart : Regina coeli in B, KV 127 pro soprán, sbor a orchestr                                                      
(Hana Škarková – soprán) Český filharmonický sbor Brno, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Petr Fiala


II. část  -  M. Haydn: Cyrilometodějská mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr  (Arranžmá Fr. Preisler)                            
Sólisté: Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Tomáš Kořínek – tenor, Richard Novák - bas,
Český filharmonický sbor Brno, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Petr Fiala

 
 
 
Martin Kubera, redaktor České televize, která
natáčela nejen reportáž, ale i dlouhý záznam koncertu,
připravil rozhovor s Františkem Preislerem (na vedlejším snímku). Hovořil také o přípravě námětu a aranžmá Haydnovy mše.
 
Úpravu, vlastně rekonstrukci provedl František Preisler junior na základě zakázky od rakouské agentury v roce 1995. ta do té doby existovala  v muzeu v dobovém opisu Antona Diabelliho. Vydavatelství Vivo provedlo pak zápis obnovené partitury a dílo vydalo. Bylo pak provedeno v červenci roku 1996 ve velehradské bazilice sborem a orchestrem Národního divadla v Praze za řízení dirigenta Františka Preislera juniora.
 

Zabezpečení velkého koncertu bylo odpovídající.  Podílela se na něm Římskokatolická farnost, Kulturní centrum Česká Třebová  a Smetanova Litomyšl o.p.s. Na organizaci externího koncertu byla vyslovena řada pochval od hudebníků, sólistů, od ředitele Smetanovy Litomyšle Jana Pikny, ale i od bývalého starosty Litomyšle Ing. Miroslava  Brýdla, který je předsedou dozorčí rady o.p.s. Smetanova Litomyšl a z úst dalších povolaných osob, přítomných na malém rautu, který se uskutečnil  po koncertu  v hotelu Korado.  Ředitel festivalu Jan Pikna poukázal na změnu proti zavedeným ročníkům, kdy závěr festivalu slavili vždy tradičně v Litomyšli, kterou letos vyměnili za  Českou Třebovou. Poděkoval všem účinkujícím, Římskokatolické farnosti a českotřebovskému Kulturnímu centru, připomněl dlouholetou spolupráci s Františkem Preislerem na dramaturgii Smetanovy Litomyšle v posledních 25 letech. Hovořilo se o historii Litomyšlského festivalu, e letech, kdy jeho osud visel na vlásku, především pro nedostatek financí,  i o tom, jak se vždy znovu podařilo festival zajistit a dále rozvíjet.   Nejvíce vzpomínek je na dobu, kdy byl program SL naprosto závislý na počasí a byla léta kdy byl déšť a zima a jindy zase sluneční výheň. A přesto se koncerty a opera konaly...  Postupně se festival rozvinul do současného formátu, je z velké části zabezpečen proti rozmarům počasí a  některé jeho koncerty se v posledních letech konaly i mimo Litomyšl. Letos to byl 1. července koncert v novém kulturním centru Fabrika ve Svitavách (vystoupení mezzosopranistky Edity Adler  a tanečnice Jany Drdácké) a  závěrečný velký symfonický koncert v České Třebové.  (mm)

 Fotografie z rautu v hotelu Korado