Lidé, kteří vědí, jaký pohyb je důležitý pro zdraví a celkovou fyzickou i psychickou pohodu, jsou sdružení v organizaci Sokol po celém světě. Ve dnech 25. – 27. června se sokolové sešli v Trenčíně na III. Sokolských tělovýchovných slavnostech. Setkání s mezinárodní účastí, kde byli zástupci Kanady, Švýcarska, Polska, Slovinska a dalších zemí, se zúčastnila i skupinka sokolů z T.J. Sokol Česká Třebová.
V pátek ihned  po ubytování jsme nejprve uskutečnili prohlídku krásného majestátného hradu. Druhý den v sobotu nás čekalo několik zkoušek – nácvik skladeb se zaměřením především na orientaci na ploše stadionu. Večer byla pro účastníky připravena Slavnostní akademie v Městské sportovní hale na Sihoti, kde se kromě jednotlivých jednot z Povážské sokolské župy představily i folklorní soubory, ale i gymnasté ze Srbska.
V neděli dopoledne se konala „generálka“ a  odpoledne se uskutečnil  průvod cvičenců z Mírového náměstí na fotbalový stadion, kde v 15 hodin začalo po slavnostním zahájení hromadné vystoupení 16 nacvičených skladeb v podání více jak dvou tisíc cvičenců. Dojmy ze cvičení v Trenčíně umocnilo nejen krásné slunečné počasí, ale i s jakou péči se o nás starala naše vedoucí zájezdu - náčelnice sokolské všestrannosti Lenka Strouhalová.                                                                                                     Mirka Červinková