Pár záběrů, které potěší                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)

Pár záběrů, které našincovo oko potěší, především proto, že jde o patrně o poslední zachovanou lokalitu (přesně to raději nepozradím) z oblasti Opatovského rozvodí, tedy sensu lato Semanínsko - Třebovicko. Dobře skrytý mokřad na bazickém podloží, jakých se v tuzemsku už neuchovalo moc nebo jich je většina ochuzených někdejšími melioracemi či přerostlá nitrofilní vegetací pro příliš silný spad atmosférického dusíku z lidských zdrojů. Ta růžově kvetoucí orchidej je pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), kterou jsem pro univerzitní herbáře sbíral jako student (tu položku tam ochraňují jako oko v hlavě, dnes by se všechny její výskyty v ČR spočítaly na prstech jedné ruky). To jsem ještě netušil, že po odstupu let ji po další asi tak dvacetiletí budu občas a hlavně marně na stejných místech hledat.

Místní ochranáři našli na jiném, ale ne vzdáleném místě tuhle lokalitu, o kterou se vzorně starají a na které roste ještě početnější garnitura skutečně vzácných rostlin, jejichž další výskyty jsou odtud nejméně desítky, v některých případech i stovky kilometrů vzdálené. Samotná pětprstka hustokvětá má běžnější příbuznou, pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopea), která v oblasti roste též, ale vykvétá o něco dříve, je menšího vzrůstu s ne tak bohatým květenstvím a má menší počet chromozomů. Celá tato druhová garnitura indikuje, že žijeme na evropském rozvodí bohatém na vodní zdroje, jež jsou v budoucnu drahým "pokladem" pro krajinu stále víc vysušovanou způsobem obhospodařování, čím dál větší fragmentací krajiny nově budovanými dopravními tahy a další exploatací. V těch nebývalých vedrech vysoko nad 30 stupňů si to člověk uvědomí víc než jindy.                                  prof. RNDr. Pavel Kovář

    Celek lokality                                      Bařička přímořská (Triglochin maritimum) Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

                                                                             Dole vrba plazivá (Salix rosmarinifolia)