V Semaníně se podařil zajímavý projekt:.oživit "centrální park" obce , který vznikl před dlouhými lety na místě zbourané rychty a který představuje zajímavou víceúčelovou zelenou plochu  velmi dobře přístupnou všem. V sobotu 3. července se park změnil na přírodní divadlo. Přijeli brněnští umělci z divadla Klaun, aby představili něco, co pobavilo velké i malé. Nakonec to nemělo daleko ani ke skutečnému didaktickému představení s klaunskými prvky. Zapůjčené lavičky přeměnily park v pěkný amfiteátr, který můžeme závidět i v naší Javorce. Za přístupné vstupné 30 Kč zde realizovali klauniádu dle námětů románu Miguela de Cervantese Saavedry a  také Jana Ámose Komenského "Don Quijote se la mAncha". Ne náhodou tedy byly na zeleném "jevišti" symboly větrných mlýnů i portrét Komenského. K rytíři i jeho sluhovi patřily koně. I když  jsou v Semaníně ti opravdoví, tak  se herci spokojili s dřevěnými.... herci dokázali navázat velmi dobrý kontakt s publikem  bylo to nakonec uvedeno i na plakátě: "vystoupí i významná občané vaší obce".... Návštěva byla velká, v publiku vládla spokojenost.  Za iniciativu  je třeba semanínské radnici poděkovat, dbá na to, aby se v obci během letního období skutečně něco dělo. Rytířská klauniáda není jedinou letní akcí v  Semaníně, tradičně zde bude  další větší  akce v srpnu a určitě bude také vydařená.... Fotografie ze sobotního podvečerního  představení