Turisty láká na Králicko ojedinělé vojenské muzeum          

Zrekonstruované a modernizované vojenské muzeum v Králíkách se na začátku prázdnin otevírá veřejnosti. Ze starého kravína U Cihelny vybudovali nadšenci ze Společnosti přátel čs. opevnění významné centrum historie. Soustředili sem vojenskou techniku, jež byla do té doby ukryta v depozitářích. Na vznik  muzea v Králické pevnostní oblasti získalo město Králíky sedmdesát jedna milionů korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výstavbu jedinečného muzea podporoval od samého vzniku Pardubický kraj. „Uvědomujeme si, jaký potenciál je ukrytý v předválečném pevnostním opevnění, které je jedním z největších lákadel pro návštěvníky Pardubického kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Myšlenku rozvoje pevnostní turistiky v jednom z nejkrásnějších míst kraje podporuje i současné vedení kraje. Jak uvedl hejtman Radko Martínek, má kraj dvě možnosti, jak rozhýbat cestovní ruch na Králicku: „Můžeme stavět na přírodních krásách nebo navázat na předválečnou historii. Čeká nás však mnoho práce, abychom vytvořili odpovídající infrastrukturu a dokázali využít potenciál, který nám tento region nabízí,“ pochválil hejtman obětavost a nadšení dobrovolníků, bez nichž by ojedinělý komplex pro turisty určitě nevznikl. „A právě Králicko s velkou koncentrací bunkrů a dalších stop opevnění inspirovalo milovníky vojenské historie k celostátní akci Cihelna, kam přijíždějí koncem srpna tisíce návštěvníků. I proto jsem vždy podporoval vznik vojenského muzea. Jsem rád, že Evropská unie nápad výrazně podpořila,“ dodal náměstek Línek. Na otevření muzea pozvali organizátoři dcery armádních generálů Ludvíka Krejčího a Bohuslava Fialy. Marie Žižková a Jarmila Fialová nebyly V Králíkách poprvé. Před deseti lety stály u otevření muzea.                                        (mag - foto Luboš Kozel)

 

-